Liity verkostomme!

EU

#EUexternalborders EU: ta investoimaan € 1 miljardia alueilla pitkin sen ulkorajoilla

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EU-raja-2015-nähdä-ennätys-flow-maahanmuuttajienEuroopan komissio on hyväksynyt useita miljardin euron rajaseutuyhteistyöohjelmia, joilla tuetaan sosiaalista ja taloudellista kehitystä EU: n ulkorajojen molemmin puolin olevilla alueilla.

Euroopan komissio on hyväksynyt joukon rajat ylittäviä yhteistyöohjelmia, joiden kokonaismäärä on miljardi euroa ja jotka tukevat sosiaalista ja taloudellista kehitystä EU: n ulkorajojen molemmin puolin olevilla alueilla.

"Rajat ylittävällä yhteistyöllä on keskeinen rooli uusien jakolinjojen syntymisen välttämisessä. Tämä uusi rahoitus edistää entistä yhtenäisempää ja kestävämpää alueellista kehitystä naapurialueiden raja-alueilla ja harmonisempaa alueellista yhteistyötä EU: n alueella. ulkorajat '', sanoi Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komission jäsen Johannes Hahn.

Mainos

"Olen erittäin iloinen siitä, että Euroopan aluekehitysrahasto voi osaltaan tuoda EU: ta ja sen naapureita lähemmäs toisiaan. Rajat ylittävät yhteistyöohjelmat ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten EU pyrkii auttamaan kansalaisia ​​vastaamaan yhteisiin haasteisiin ja siten luomaan todellisen solidaarisuuden tunnetta samalla kun lisätään paikallisten talouksien kilpailukykyä ", sanoi aluepolitiikasta vastaava komission jäsen Corina Crețu.

Tämäntyyppinen rajat ylittävää yhteistyötä on tärkeä osa EU: n naapureihinsa. Se priorisoi hankkeita tuetaan kestävää kehitystä pitkin EU: n ulkorajoilla, mikä vähentää eroja elintason ja yhteisten haasteiden yli näiden rajojen. Kunkin ohjelmien, osallistujamaat ovat valinneet jopa neljä prioriteetteja, kuten pk-yritysten kehittämisen, kulttuuri, ympäristö ja ilmastonmuutos, köyhyyden torjunta, koulutus ja tutkimus, energia, saavutettavuus, rajavalvonta.

Uusi paketti rahoitetaan hankkeita 27 maat: Armenia, Georgia, Moldovan tasavalta, Ukraina ja Venäjä idässä; Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Palestiina, Tunisia; EU: n jäsenvaltiot (Bulgaria, Kypros, Viro, Suomi, Ranska, Kreikka, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Portugali, Romania, Ruotsi) sekä Norja ja Turkki. Rahoitus kuuluu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen (ENI). Rahoitussopimukset viimeistellään välillä kumppanimaiden ja EU: n loppuun mennessä 2016. Avustukset myönnetään ehdotuspyyntöjen odotetaan käynnistyvän aikana 2016 tai aikaisin 2017.

Mainos

Esimerkki:

Romanian ja Ukrainan "Clean River" -hankkeella, jonka arvo on 3.8 miljoonaa euroa, ENI: n rajat ylittävä yhteistyö auttaa säilyttämään Tonavan valuma-alueen ekologisen arvon lisäämällä yhteistyötä ihmisen aiheuttamien katastrofien torjunnassa.

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa