Liity verkostomme!

EU

Ei tulos saavutettiin lopullinen kolmenvälisessä ministerikokouksessa EU-Ukraina Deep ja kattavan vapaakauppa-alueen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EU-Ukraina-news.kievukraine.info_Komissaari Malmström, Ukrainan ulkoministeri Klimkim ja Venäjän talouskehitysministeri Ulyukajev eivät päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen Brysselissä joulukuun 21-neuvotteluissa.

Heinäkuusta 2014 lähtien Euroopan komissio on ponnistellut voimakkaasti kolmikantaneuvotteluissa Ukrainan ja Venäjän kanssa DCFTA: n täytäntöönpanosta 1. tammikuuta 2016 alkaen. Koko prosessin ajan EU on kiinnittänyt huomiota Venäjän huoleen ja esittänyt ehdotuksia käytännön ratkaisuiksi muuttamatta DCFTA. Venäjä esitti kuitenkin pyyntöjä, joita ei ollut perusteltu tai joita ei voitu hyväksyä, koska ne eivät olleet WTO: n tai EU: n lainsäädännön mukaisia. EU on ehdottanut useita rakentavia ehdotuksia neuvottelujen kolmesta pääalueesta, nimittäin kaupan teknisistä esteistä, terveys- ja kasvinsuojelutoimista sekä tulliyhteistyöstä.

Euroopan komissio on tarjonnut jatkaa keskustelua kolmenvälisessä työryhmässä 1: n tammikuusta 2016, sillä ehdolla, että Venäjä noudattaa itsenäisten valtioiden yhteisönsä (CIS) vapaakauppasopimusta koskevia velvoitteitaan Ukrainaa kohtaan.

Mainos

Presidentti Putinin 16: llä joulukuussa 2015 antama asetus, jolla keskeytettiin IVY-vapaakauppa-alue Ukrainaan, lisäsi poliittista painostusta ja oli ristiriidassa Minskin julistuksissa asetettujen ehtojen kanssa, jotka koskevat kolmikantakeskustelujen aloittamista.

Euroopan komission jäsen Cecilia Malmström, Ukrainan ulkoministeri Pavlo Klimkim ja Venäjän talouskehitysministeri Aleksei Uljukajev eivät päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tänään Brysselissä käytävissä neuvotteluissa käytännön ratkaisuista Venäjän huolenaiheille, jotka liittyvät syvän ja kattavan vapaakauppa-alueen toteuttamiseen. (DCFTA) EU: n ja Ukrainan välillä.

Komissaari Malmström sanoi: "Vietimme 18 kuukautta laajoissa keskusteluissa TBT: stä, SPS: stä ja tulliyhteistyöstä ottaaksemme huomioon Venäjän huolenaiheet. Olimme valmiita tekemään tarvittavat ponnistelut yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Siksi olin hyvin yllättynyt presidentti Putinin 16. joulukuuta antamasta päätöksestä 2015, joka keskeyttää kaikki Venäjän velvoitteet Ukrainaa kohtaan IVY-vapaakauppasopimuksen puitteissa. Tämä toimenpide on vastoin näiden neuvottelujen mandaattia, henkeä ja tavoitetta. Venäjän jatkuvaa vaatimusta oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta, joka merkitsisi EU: n ja Ukrainan kahdenvälisen sopimuksen uudelleen avaamista, ei voida hyväksyä, kuten on käynyt selvästi ilmi näiden neuvottelujen aikana. Komissaari lisäsi, että "Kuten neuvottelujen alusta lähtien on todettu ja jotka on vahvistettu uudelleen Presidentti Juncker viime viikolla DCFTA: ta ei voida muuttaa - ei suoraan eikä epäsuorasti. "

Mainos

Lisätietoja taustavälisistä neuvotteluista DCFTA: n täytäntöönpanosta on saatavana tätä.

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa