Liity verkostomme!

EU

EU ja Turkki: syntymässä ilmasto konsensuksen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

turkey.flagEU: n ja Turkin huippukokouksessa saavutettu sopimus oli historiallinen edistysaskel Turkin ja EU: n välisissä suhteissa. Sopimuksen soveltamisala on ennennäkemätön, eikä se sisällä pelkästään liittymisneuvottelujen jatkamista vaan myös koordinoidun vastauksen etenemistä muuttoliikekriisiin. On kuitenkin tärkeää tarkastella tätä kehitystä Turkin ja EU: n kahdenvälisten suhteiden laajemman edistämisen yhteydessä.

Itse asiassa vallitsee yhä suurempi yksimielisyys koordinoidun lähestymistavan tarpeesta, joka vastaa parhaiten meille kaikille kohtaaviin haasteisiin - kriisin jälkeistä aikaa edelleen määrittelevästä taloudellisesta epävakaudesta Syyrian sotaan jatkuvaan uhkaan asti. terrorismin aiheuttama. Nämä kysymykset edellyttävät tämän molempia osapuolia hyödyttävän suhteen lujittamista sekä sen tunnustamista, että Turkin ja EU: n suhde on symbioottinen: Turkilla on keskeinen maantieteellinen asema, se johtaa pakolaiskriisiin vastaamista, sillä on elinvoimainen talous ja se on keskeinen kumppani EU vastaamaan vallitseviin energiaturvallisuushaasteisiin.

On tapahtunut useita merkittäviä tapahtumia, jotka osoittavat tämän rakentavan sitoutumisjakson alkamisen Turkin ja EU: n välillä. Tämä näkyy kenties ilmeisimmin neuvotteluprosessin uudelleenkäynnistyksessä Turkin liittymisestä EU: hun. Turkki on jo yhdenmukaistanut kansallisen lainsäädäntönsä EU: n yhteisön säännöstön kanssa, joka muodostaa EU: n lainsäädännön kokonaisuuden useilla keskeisillä aloilla. On myös huomattavaa, että Turkin jäsenyyden edut korostava vuoropuhelu on palannut suosittuun keskusteluun kaikkialla Euroopassa. Tämän suhteen rakentamista ja lopullisen jäsenyyden lopullista tavoitetta olisi pidettävä EU: n kannalta strategisesti tärkeänä alueena.

Mainos

Vastaus EU: n komission äskettäiseen laajentumiskertomukseen paljastaa Turkin sitoutumisen yhteistyöhön. Vaikka vallitsee yksimielisyys siitä, että mietinnössä alistetaan Turkin jo saavuttama merkittävä edistysaskel erityisesti talouden, energiavarmuuden, oikeusvaltion ja korruption torjunnassa, on selvää, että kaksi osapuolta. Turkki käy säännöllisiä keskusteluja EU: n edustajien kanssa, mikä parantaa yhteistyötä ja politiikkojen yhteenliitettävyyttä useilla raportissa korostetuilla aloilla.

Uuden konsensuksen ilmapiiri näkyy myös pakolaiskriisin torjumiseksi tarkoitetun sopimuksen kehittämisessä. Brysselissä viime kuussa sovittua järjestelyä olisi pidettävä ainutlaatuisessa Turkin tilanteessa maana, jossa on suurin pakolaisten määrä maailmassa. Turkki on jo investoinut ennennäkemättömän tason tukea pakolaisille, sitonut yli 8 miljardia dollaria asian tukemiseen ja tuottanut maailman johtavia välineitä näille konfliktin uhreille. On kuitenkin selvää, että yksi maa ei voi kantaa pakolaiskriisin taakkaa yksin. Ainoa tapa puuttua pakolaiskriisiin on kansainvälisen yhteistyön edistyminen maakohtaisten kotimaisten ohjelmien täydentämiseksi. Tunnustetaan, että on pyrittävä kaikkiin mahdollisiin vaiheisiin apua tarvitsevien auttamiseksi, ja EU: n kanssa saavutettu 3 miljardin euron yhteistyöpaketti helpottaa sellaisen rahaston perustamista, joka tarjoaa suoraa apua pakolaisille.

Ei pidä kuitenkaan koskaan unohtaa, että Assadin hallinto on syyllinen verilöylyyn ja kaaokseen, joka on helpottanut pakolaiskriisiä eikä siten voi olla osa mitään ratkaisua. Assadin julma hallinto on vastuussa tuhansista kuolemista, miljoonien ihmisten siirtymisestä kotiin ja on luonut tarvittavat olosuhteet Daeshin (ISIS) nousulle. Turkki jatkaa tiivistä yhteistyötä EU: n jäsenten kanssa paitsi pakolaiskriisin ratkaisemiseksi myös kestävän poliittisen ratkaisun löytämiseksi Syyrian kansan etujen mukaisesti.

Mainos

Turkin suhdetta EU: hun ei pidä tarkastella erillään, vaan pikemminkin Turkin konsensuslähtöisen lähestymistavan mukaisesti kansainväliseen politiikkaan ja avoimuuteen vuoropuhelulle vaikutuspiirien yli. On selvää, että vaihteleva globaali maisema vaatii kansainvälisiä toimijoita näyttämään aina ulospäin, osallistumaan ennakoivasti ja rakentavasti. Järjestämällä äskettäisen G20-huippukokouksen Antalyassa, johtamalla vastausta pakolaiskriisiin ja osallistumalla Daeshin poistamiseen tähtääviin maailmanlaajuisiin pyrkimyksiin Turkki on jo osoittanut selkeän halunsa helpottaa yhteistyötä aina kun mahdollista. Kuten EU: n huippukokouksessa saavutettu sopimus osoittaa, on kohtuullista syytä olla optimistinen, että tämä konsensuksen ilmapiiri jatkuu tulevina vuosina.

Tohtori Serdar Çam, Turkin yhteistyö- ja koordinointiviraston (TIKA) puheenjohtaja, Turkin pääministeri

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa