Liity verkostomme!

Tanska

Tanska äänestää "ei" EU-sääntöjen hyväksymisestä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

b-ECB--20141101Tanskalaiset ovat hylänneet rajat ylittävää poliisitoimintaa koskevien EU: n sääntöjen hyväksymisen kansanäänestyksessä, jonka mukaan maa olisi voinut saada tiiviimpiä suhteita blokkiin lopullisten tulosten mukaan.

Tanskan oikeistolaiskeskushallitus oli halunnut luopua eräistä tanskalaisista kieltäytymisistä EU: n sisäasiain lainsäädännöstä.

Mutta kun kaikki äänet on laskettu, yli 53% sanoi "ei" ehdotuksille.

Mainos

Äänestys toimitetaan viikkoja Pariisin hyökkäysten jälkeen ja kun Eurooppa kamppailee käsittelemään ennätysmääriä maahanmuuttajia.

"Se on selvä ei", pääministeri Lars Lokke Rasmussen sanoi ja lisäsi "kunnioittavansa" äänestäjien päätöstä.

Profiili: Tanskan EU: n vastainen puolue

Mainos

Opposition tukema hallitus oli kampanjoinut kyllä, sanoen, että se auttaisi Tanskan viranomaisia ​​Pariisin hyökkäysten jälkeen.

Useat Pariisin hyökkääjistä olivat Ranskan kansalaisia, jotka olivat asuneet naapurimaassa Belgiassa. Ainakin yhden eloonjääneen aseen, Salah Abdeslamin, uskotaan paenneen Ranskan rajan yli Pariisissa 13. marraskuuta tapahtuneiden ampumisten ja itsemurhapommien seurauksena.

Tulos tarkoittaa, että Tanskan on neuvoteltava erityissopimus pysyäkseen järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia torjuvassa EU: n lainvalvontavirastossa Europolissa.

"Teemme kovasti töitä tanskalaisten parhaan mahdollisen sopimuksen saamiseksi. Mutta se on vaikeaa", Soren Gade hallitsevasta Venstre-puolueesta kertoi Ritzau-uutistoimistolle.

Maahanmuuttoongelmat

Maahanmuuton vastainen Tanskan kansanpuolue (DPP), joka tukee Rasmussenin hallintoa parlamentissa, oli kehottanut äänestäjiä sanomaan "ei" välttääkseen suvereniteetin luovuttamista Brysselille.

Vaikka "kyllä" -äänestys ei olisi vaikuttanut Tanskan kieltäytymiseen maahanmuutosta, DPP väitti, että se olisi voinut johtaa siihen, että maahanmuuttopolitiikka on EU: n sanelemaa.

Toisin kuin Tanska, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa on mahdollisuus valita oikeus- ja sisäasiain lainsäädäntö, jonka avulla ne voivat valita, hyväksyvätkö vai hylkääkö ne lainsäädännön tapauskohtaisesti.

Kansanäänestyksen tulos kiinnostaa todennäköisesti Iso-Britanniaa, jonka hallitus yrittää neuvotella uudelleen suhteensa EU: hun ennen äänestystä pysymisestä blokissa.

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 108 miljoonan euron tanskalaisen tukitoimen Bavarian Nordicin koronavirukseen liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 108 miljoonan euron tanskalaisen tukitoimen, jolla tuetaan koronavirukseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä Bavarian Nordic -yhtiössä, joka on rokotteiden kehittämis- ja valmistusteollisuus. Ohjelma hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Julkinen tuki annetaan takaisinmaksettavana ennakkona. Toimenpiteen tavoitteena on tukea uuden AdaptVacin kehittämän ja Bavarian Nordicille lisensoidun koronavirusrokotteen kehittämistä. Ehdokasrokote on parhaillaan vaiheen II kliinisissä tutkimuksissa.

Tuki tukee seuraavia kehitysvaiheita, nimittäin vaiheen III kokeita turvallisuuden varmistamiseksi ja tehokkuuden osoittamiseksi, tarvittavien tuotantoprosessien kokeellista kehittämistä ja vaadittuihin viranomaislupiin liittyviä töitä. Komissio katsoi, että tämä tukitoimenpide on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen.

Erityisesti i) tuki kattaa alle 80 prosenttia asiaankuuluvista T & K -kustannuksista, ja se peritään kokonaan takaisin, jos viranomainen hyväksyy luvan; ja ii) kaikki tutkimustoiminnan tulokset saatetaan Euroopan talousalueen kolmansien osapuolten saataville syrjimättömillä markkinaolosuhteilla ei-yksinomaisten lisenssien avulla. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen terveyskriisin torjumiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan ja tilapäisten puitteiden ehtojen mukaisesti. Tämän perusteella komissio hyväksyi tukitoimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. 

Mainos

Varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager (kuvassa), joka vastaa kilpailupolitiikasta, sanoi: ”Tämä 108 miljoonan euron tanskalainen tukitoimenpide edistää kaivattua tutkimus- ja kehitystoimintaa koronavirusepidemian torjumiseksi. Jatkamme tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa löytääksemme toimivia ratkaisuja koronavirusepidemian taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi EU: n sääntöjen mukaisesti. ”

Täydellinen lehdistötiedote on saatavana verkossa.

Mainos
Continue Reading

CO2 päästöt

Komissio hyväksyy 88.8 miljoonan euron budjettilisän Tanskan järjestelmälle, jolla tuetaan maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on havainnut, että 88.8 miljoonan euron (660 miljoonan Tanskan kruunun) budjetin lisäys, joka myönnetään elvytys- ja sopeutumiskehyksen kautta olemassa olevalle Tanskan järjestelmälle maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen. . RRF: n kautta rahoitettava korotettu budjetti, kun komissio on myönteisesti arvioinut Tanskan elvytys- ja sopeutumissuunnitelman ja neuvosto on hyväksynyt sen (SA.63890), kohdennetaan olemassa olevalle tanskalaiselle järjestelmälle (SA. 58791), jonka komissio on jo hyväksynyt 21. toukokuuta 2021.

Toimenpide on voimassa 31. joulukuuta 2026 saakka, ja sen alkuperäinen budjetti oli 238 miljoonaa euroa (1.8 miljardia Tanskan kruunua). Tämän järjestelmän ensisijaisena tavoitteena on myötävaikuttaa Tanskan tavoitteeseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoteen 1990 verrattuna vuoden XNUMX tasoon. Tuki auttaa poistamaan hiilipitoisen viljelymaan tuotannosta ja sen jälkeen muuttamaan maata luontoalueiksi palauttamalla sen luonnollinen hydrologia poistamalla viemärit ja kastelemalla maa uudelleen. Nykyinen järjestelmä arvioitiin sen perusteella, noudattaako se järjestelmää EU: n suuntaviivat maa- ja metsätalousalan sekä maaseudun valtiontuille, jotka mahdollistavat tuen tietyn taloudellisen toiminnan - tässä tapauksessa maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen - vähentämisen helpottamiseksi. Komissio on nyt päätellyt, että nykyiselle Tanskan järjestelmälle RRF: n kautta myönnetty lisärahoitus ei muuta järjestelmän alkuperäistä arviointia, joka on edelleen EU: n valtiontukisääntöjen mukainen. Kaikista RRF: n yhteydessä esitettyihin kansallisiin elvytyssuunnitelmiin sisältyvistä investoinneista ja uudistuksista, joihin sisältyy valtiontukea, on ilmoitettava komissiolle ennakkohyväksyntää varten, ellei niitä koske jokin valtiontukien ryhmäpoikkeussäännöistä, erityisesti yleisestä ryhmäpoikkeusasetuksesta. (GBER) ja maatalouden osalta maatalouden ryhmäpoikkeusasetus (ABER).

Komissio arvioi tällaiset toimenpiteet ensisijaisena asiana ja on antanut jäsenvaltioille ohjeita ja tukea kansallisten suunnitelmien valmisteluvaiheessa helpottaakseen RRF: n nopeaa käyttöönottoa. Samanaikaisesti komissio varmistaa päätöksessään, että sovellettavia valtiontukisääntöjä noudatetaan säilyttääkseen tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla ja varmistaakseen, että RRF-varoja käytetään tavalla, joka minimoi kilpailun vääristymät ja älä syrjäytä yksityisiä investointeja.

Mainos

Ei-luottamuksellinen toisinto päätöksestä on saatavilla tunnuksella SA.63890 vuonna valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu sivustolla, kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos
Continue Reading

Tanska

NextGenerationEU: Euroopan komissio tukee Tanskan 1.5 miljardin euron elvytyssuunnitelmaa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on tänään (17. kesäkuuta) hyväksynyt myönteisen arvion Tanskan elvytys- ja sietokykysuunnitelmasta. Tämä on tärkeä askel, joka avaa tietä EU: lle 1.5 miljardin euron avustusten maksamisesta elvytys- ja sopeutumisvälineestä vuosina 2021--2026. Tämä rahoitus tukee Tanskan elvytys- ja sietokykysuunnitelmassa esitettyjen tärkeiden investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamista. Sillä on tärkeä rooli, jotta Tanska voi tulla vahvemmaksi COVID-19-pandemiasta. RRF - NextGenerationEU: n ytimessä - tarjoaa jopa 672.5 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi koko EU: ssa. Tanskan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä koordinoitua vastausta COVID-19-kriisiin. Tavoitteena on vastata yhteisiin eurooppalaisiin haasteisiin ottamalla huomioon vihreät ja digitaaliset siirtymät, vahvistaa taloudellista ja sosiaalista sietokykyä ja yhtenäismarkkinoiden yhtenäisyyttä.

Komissio arvioi Tanskan suunnitelman RRF-asetuksessa asetettujen kriteerien perusteella. Komission analyysissä tarkasteltiin erityisesti sitä, tukevatko Tanskan suunnitelmassa esitetyt investoinnit ja uudistukset vihreää ja digitaalista siirtymistä. myötävaikuttaa tehokkaasti vastaamiseen eurooppalaisen ohjausjakson aikana tunnistettuihin haasteisiin ja vahvistaa sen kasvupotentiaalia, työpaikkojen luomista sekä taloudellista ja sosiaalista sietokykyä. Tanskan vihreiden ja digitaalisten siirtymien turvaaminen Komission arvio Tanskan suunnitelmasta osoittaa, että 59% kaikista menoista kohdistetaan ilmastotavoitteita tukeviin toimenpiteisiin. Näitä toimenpiteitä ovat verouudistukset, energiatehokkuus, kestävä liikenne ja maatalousaloitteet. Niiden kaikkien tavoitteena on nykyaikaistaa Tanskan taloutta, luoda työpaikkoja ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä vahvistaa ympäristönsuojelua ja biologisen monimuotoisuuden suojelua.

Talous, joka toimii ihmisille Varatoimitusjohtaja Valdis Dombrovskis (kuvassa) sanoi: "Tanskan elvytyssuunnitelma tarjoaa täydellisen etenemissuunnitelman parannetulle elvytykselle keskittyen voimakkaasti vihreään siirtymään. Yli puolet kokonaisrahoituksesta on osoitettu vihreille tavoitteille, kuten puhtaalle liikenteelle ja vihreälle verouudistukselle, joka auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Suhtaudumme myönteisesti pyrkimykseen varmistaa tulevaisuuden talous tukemalla nopean internetin käyttöönottoa maaseudulle ja digitalisoimalla julkishallinto, suuret ja pienet yritykset sekä terveydenhuolto. Suunnitelmaan sisältyvien uudistusten ja investointien toteuttaminen auttaa nopeuttamaan Tanskan siirtymistä seuraavan sukupolven talouteen. "

Mainos

Komission arvio Tanskan suunnitelmasta osoittaa, että se osoittaa 25 prosenttia digitaaliselle siirtymälle aiheutuvista kokonaismenoista. Toimenpiteisiin Tanskan digitaalisen siirtymän tukemiseksi sisältyy uuden kansallisen digitaalistrategian kehittäminen, telelääketieteen käytön lisääminen, laajakaistan käyttöönotto harvaan asutuissa osissa maata ja digitaalisten yritysten investointien edistäminen. Tanskan taloudellisen ja sosiaalisen sietokyvyn vahvistaminen Komission arvion mukaan Tanskan suunnitelma sisältää laajan joukon toisiaan tukevia uudistuksia ja investointeja, jotka auttavat vastaamaan tehokkaasti kaikkiin tai merkittäviin osiin taloudellisia ja sosiaalisia haasteita, jotka on esitetty Tanskalle osoitetuissa maakohtaisissa suosituksissa. Eurooppa-ohjausjakson aikana vuonna 2019 ja vuonna 2020. Se sisältää toimenpiteitä yksityisten investointien ennakkoon jakamiseksi, kaksosmuutoksen (vihreä ja digitaalinen) tukemiseksi ja tutkimuksen ja kehityksen edistämiseksi.

Suunnitelma edustaa kattavaa ja riittävän tasapainoista vastausta Tanskan taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja edistää siten asianmukaisesti RRF-asetuksen kaikkia kuutta pilaria. Lippulaiva-investointien ja uudistushankkeiden tukeminen Tanskan suunnitelmassa ehdotetaan hankkeita useille Euroopan lippulaiva-alueille. Nämä ovat erityisiä investointihankkeita, joissa käsitellään kysymyksiä, jotka ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille aloilla, jotka luovat työpaikkoja ja kasvua ja joita tarvitaan kaksoissiirtymään. Esimerkiksi Tanska myöntää 143 miljoonaa euroa kotitalouksien ja teollisuuden energiatehokkuuden edistämiseen sekä julkisten rakennusten energiaremontteihin. Arvioinnissa todetaan myös, että mikään suunnitelman sisältämistä toimenpiteistä ei vahingoita merkittävästi ympäristöä RRF-asetuksessa asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tanskan käyttöön ottamia valvontajärjestelmiä pidetään riittävinä unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi.

Suunnitelmassa annetaan riittävästi yksityiskohtia siitä, miten kansalliset viranomaiset estävät, havaitsevat ja korjaavat varojen käyttöön liittyvät eturistiriidat, korruptiot ja petokset. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: "Euroopan komissio on tänään päättänyt antaa vihreän valon Tanskan 1.5 miljardin euron elvytyssuunnitelmalle. Tanska on jo edelläkävijä vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. Keskittyessään uudistuksiin ja investointeihin, jotka kiihdyttävät entistä enemmän vihreää siirtymistä, Tanska näyttää voimakkaan esimerkin. Suunnitelmasi osoittaa, että Tanska katsoo tulevaisuuteen kunnianhimoisesti ja luottavaisesti. "

Mainos

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi: "Tanskan elvytys- ja sopeutumissuunnitelma tarjoaa EU: n tukea sen kunnianhimoisen vihreän siirtymän edistämiseksi, jolla maa on jo edelläkävijä. Tämä on oikea prioriteetti Tanskalle. Ottaen huomioon myös suunnitelman lukuisat toimenpiteet digitaalisen siirtymän edistämiseksi, olen erittäin varma, että NextGenerationEU tuottaa todellisia etuja tanskalaisille tulevina vuosina. "

Seuraavat vaiheet

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 1.5 miljardin euron avustusten myöntämisestä Tanskalle korkotuen perusteella. Neuvostolla on nyt pääsääntöisesti neljä viikkoa aikaa hyväksyä komission ehdotus. Neuvoston hyväksymä suunnitelma mahdollistaisi 200 miljoonan euron maksamisen Tanskalle ennakkomaksuina. Tämä on 13 prosenttia Tanskalle osoitetusta kokonaismäärästä. Komissio sallii lisämaksut, jotka perustuvat neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä esitettyjen välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävään toteuttamiseen, mikä heijastaa investointien ja uudistusten edistymistä.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa