Liity verkostomme!

EU

Paikalliset johtajat keskustelevat muuttoliikkeestä ja pakolaiskriisistä komissaari Avramopoulosin kanssa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Dimitris Avramopoulos
#CoRplenary3.-4. Joulukuuta Bryssel

 Esityslistalla myös: keskustelu komission työohjelmasta 2016 varapuheenjohtaja Timmermansin, kaupunginjohtajien paketin, jakamistalouden ja TiSA: n kanssa.

Euroopan alueiden komiteassa (AK) 115th täysistunnossa - 3-4. joulukuuta Brysselissä - alueelliset ja paikalliset johtajat keskustelevat ehdotuksestaan EU: n maahanmuutto-ohjelma yhdessä Dimitris Avramopoulosin kanssa (Kuvassa), muuttoliike- ja sisäasioista vastaava komissaari, ja Cécile Kyenge, Euroopan parlamentin maahanmuuttoasioiden yhteisesittelijä. Sen jälkeen jäsenet keskustelevat Euroopan komission vuoden 2016 työohjelmasta varapuheenjohtaja Frans Timmermansin kanssa.
Edustajakokous keskustelee ja hyväksyy lausuntoja uusista poliittisista haasteista, kuten:

Jakaminen talous

Mainos

Uberin ja Airbnb: n kaltaiset foorumit ovat tehneet jakamistalouden käsitteestä sekä suositun että kiistanalaisen. Tämä johtuu osittain siitä, että EU: ssa ei ole selkeitä laillisia sääntöjä siitä, kuinka tavalliset ihmiset voivat tarjota tavaroita ja palveluja toisilleen. Vuoden 2016 työohjelmassaan Euroopan komissio on sitoutunut kehittämään jakamis- tai yhteisötalouden eurooppalaisen agendan. Tätä taustaa vasten AK: n jäsenet hyväksyvät lausunnon jakamistalouden paikallinen ja alueellinen ulottuvuus, valmisteli Castelnuovo Rangonen kunnan varapormestari Benedetta Brighenti (IT / PES). Tämän lausunnon myötä AK: sta tulee ensimmäinen EU: n toimielin, joka ottaa virallisen kannan asiaan.

Palvelujen kauppa sopimuksen (TiSA)

Noin 68% EU: n työvoimasta työskentelee palvelualalla ja 10 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa riippuu palvelujen viennistä. Palvelukauppasopimuksen (TiSA) tavoitteena on vapauttaa tämä elintärkeä ala työpaikkojen ja kasvun luomiseksi. TiSA: sta on neuvoteltu vuoden 2013 alusta lähtien, ja siihen osallistuu 51 Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsentä, mukaan lukien EU. Vuonna lausunto valmistellut Brandenburgin oikeus-, Eurooppa- ja kuluttajansuojaministeri Helmuth Markov (DE / PES), paikalliset johtajat vaativat neuvottelujen avoimuuden lisäämistä, suojatoimenpiteitä julkisten palvelujen sääntelyoikeuden suojelemiseksi ja sosiaalisen suojelun normien säilyttämistä . Lausunnosta äänestetään 4. joulukuuta.

Mainos

Pormestareiden liitto

Alueiden komitea on aina ollut voimakas tukija Kaupunginjohtajien yleiskokous Se on perustamisestaan ​​lähtien vuonna 2008 tuonut yhteen tuhansia kaupunkeja ympäri Eurooppaa yhdistämällä lupauksen saavuttaa - mieluiten ylittää - EU: n ilmastotavoitteet. Budapestin kunnanvaltuutetun Kata Tüttön (HU / PES) laatimassa lausunnossa ehdotetaan, että yleissopimuksen tulisi jatkaa poliittisten tavoitteidensa nostamista. Lausuntoluonnos tukee yleissopimuksen ottamista maailmanlaajuiseksi ja sen jäsenmaiden pienten kaupunkien määrän lisäämistä. AK: n jäsenet äänestävät lausunnosta 4. joulukuuta.

 Alueiden ja kaupunkien yhdistäminen: Digitaalisten sisämarkkinoiden toimiminen Euroopan hyväksi

Seuraavan vuosikymmenen aikana digitaalisen tekniikan odotetaan olevan yksi tärkeimmistä talouskasvun ja uusien työpaikkojen lähteistä Euroopassa. Euroopan komission uuden strategian valossa digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi tässä AK: n 2. joulukuuta pidetyssä konferenssissa keskustellaan digitaalistrategian edistymisestä ja tulevaisuuden näkymistä paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta. Keskeisiä puhujia ovat AK: n puheenjohtaja Markku Markkula ja Lambert van Nistelrooij. Katso koko ohjelma.

Muita lausuntoja täysistunnon esityslistasta:

· Päätöslauselma Euroopan komission työohjelma 2016

·      Alueellinen visio 2050: Mikä tulevaisuus - Esittelijä: Oldřich Vlasák (CZ / ECR), Hradec Královén kaupunginvaltuutettu

·       Palkkastandardit työssä EU: ssa - Esittelijä: Mick Antoniw (UK / PES), Pontypriddin edustajakokouksen jäsen

Yhteisötalouden rooli talouskasvun palauttamisessa ja työttömyyden torjunnassa - Esittelijä: Luís Gomes (PT / PPE), Vila Real de Santo Antónion kunnanvaltuuston johtaja  

·       Oikeudenmukainen ja tehokas yhteisöverojärjestelmä Euroopan unionissa - Esittelijä: Jean-Luc Vanraes (BE / ALDE), Ucclen kunnanvaltuuston jäsen

·       Vaikutus EU: n lintu- ja luontodirektiivien REFIT-prosessiin - Esittelijä: Roby Biwer (LU / PES), Bettembourgin kunnanvaltuuston jäsen

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa