Liity verkostomme!

EU

Kiinnostus EU: n politiikan on kasvanut sanoo eurobarometristä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Eurooppalaista työ-markkinoillaEnemmän ihmisiä on yleensä kiinnostunut EU: n politiikoista (54%, 11 pistettä vuodesta 2013) ja useampi eurooppalainen kokee maansa hyötyneen EU-jäsenyydestä (60%, kasvua 6% kesäkuusta 2013), viimeisimmän Eurobarometri-kyselyn mukaan Euroopan parlamentti ja julkaisi maanantaina 30. marraskuuta. Tutkimuksessa havaittiin huomattavia eroja maiden välillä kaikissa käsitellyissä asioissa.

Tutkimus, johon osallistui 28,150 15 yli 19-vuotiasta eurooppalaista, toteutettiin 29. ja XNUMX. syyskuuta välillä, jolloin tiedotusvälineissä kerrottiin laajasti pakolaisten saapumisesta EU: n rajoille ja traagisista maahanmuuttajien kuolemista.

Kuinka EU-jäsenyys on myönteinen maallesi?

Mainos

EU: ssa keskimäärin 60% vastaajista sanoi, että hänen maansa hyötyi kokonaisuudessaan EU-jäsenyydestä. Kansalliset erot vaihtelevat suuresti: yli 80% vastauksista oli myönteisiä esimerkiksi Puolassa ja Lituaniassa ja 34% Kyproksessa. Suosituimpia vastauksia kysymykseen, miksi EU: ssa oleminen hyödyttää maata, olivat EU: n panos talouskasvuun (35%), sen osuus rauhanturvaan ja turvallisuuden vahvistamiseen (32%) sekä maiden ja muiden maiden yhteistyö jäsenvaltioissa (31%).

Eurooppalaisia ​​pyydettiin myös arvioimaan, suotuisiko heidän maansa paremmin vai huonommin useilla politiikan aloilla, jos heidän maansa olisi EU: n ulkopuolella. Kuten vuonna 2014, useimmat vastaajat kokivat, että maallaan ei pärjäisi paremmin ilman EU: ta kaikilla tarkasteltavilla aloilla. Maatalouden ja maahanmuuton alueilla tulokset vaihtelivat kuitenkin suuresti. Tiettyjen jäsenvaltioiden enemmistö uskoi, että heidän maallaan pärjää paremmin näillä alueilla EU: n ulkopuolella eikä sen sisällä.

Yhdenmukainen eurooppalainen sosiaalihuoltojärjestelmä vahvistaa EU: n kansalaisuutta

Mainos

Kysyttäessä, mitkä tekijät voisivat vahvistaa Euroopan kansalaisuuden tunnetta, suurin osa vastaajista valitsi: "Euroopan sosiaalihuoltojärjestelmä, joka on yhdenmukaistettu jäsenvaltioiden välillä (terveydenhuolto, koulutus, eläkkeet jne.)". Verrattuna EU: n syksyyn 2014 tämän tekijän merkitys kasvoi selvästi (45%, +13 pistettä). Kuten vuonna 2014, se on valittujen vastausten kärjessä.

Toiseksi yleisimmin mainittu tekijä on "Euroopan hätäapupalvelu kansainvälisten luonnonkatastrofien torjumiseksi", jonka merkitys on myös kasvanut (28%, +6 pistettä). Kolmas on "mahdollisuus muuttaa mihin tahansa EU-maahan [eläkkeesi jälkeen] ja ottaa [eläkkeesi] mukaasi (26%, -1 piste)".

Täydellisestä Eurobarometri-tutkimuksesta voit tutustua tähän linkkiä.

Euroopan parlamentin Parlemeter 2015 -tutkimus tehtiin 28 EU: n jäsenvaltiossa. Kyselystä julkaistiin kaksi erillistä julkaisua. ensimmäinen käsitteli muuttoliikettä sekä taloudellista ja sosiaalista tilannetta. Se julkaistiin 14. lokakuuta 2015.  Tämä toinen julkaisu käsittelee tarkemmin Euroopan parlamenttia ja kiinnittymistä ja kuulumista Euroopan unioniin, identiteettiä, kansalaisuutta, ensisijaisia ​​politiikkoja ja arvoja.

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa