Liity verkostomme!

EU

Rauhan vahvistaminen ja sovinnon syventäminen Pohjois-Irlannissa ja Irlannin raja-alueella

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

20141112PHT78503_originalEuroopan komissio hyväksyi tänään (30. marraskuuta) uuden EU: n rauhan ja sovinnon ohjelman (Peace IV), jonka arvo on lähes 270 miljoonaa euroa, ja 229 miljoonaa euroa tulee Euroopan aluekehitysrahastosta.

Euroopan komissio hyväksyi tänään uuden EU: n rauhan ja sovinnon ohjelman (PEACE IV), jonka arvo on lähes 270 miljoonaa euroa, josta 229 miljoonaa euroa tulee Euroopan aluekehitysrahasto.

PEACE IV on ainutlaatuinen koheesiopolitiikkaohjelma, jolla pyritään vahvistamaan rauhanomaista ja vakaata yhteiskuntaa edistämällä sovintoa Pohjois-Irlannissa ja Irlannin raja-alueella.

Mainos

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Creţu sanoi: "PEACE-ohjelma on Euroopan unionin ytimessä. Se on konkreettinen esimerkki unionin pitkäaikaisesta sitoutumisesta rauhaan ja sovintoon. Tämä uusi ohjelma tukee rauhan vakiinnuttamista ja vastaamaan jäljellä oleviin haasteisiin investoimalla koulutukseen, jaettuihin palveluihin ja hankkeisiin, jotka tuovat ihmiset yhteen. "

Huolimatta viimeisten 25 vuoden aikana saavutetusta merkittävästä edistyksestä, ohjelma-alueeseen vaikuttaa edelleen jakautumisen perintö, ja eriytymistaso rajoittaa yksilöiden ja yhteisöjen positiivisten suhteiden kehittymisen mahdollisuuksia.

PEACE IV -ohjelmassa keskitytään seuraaviin painopisteisiin:

Mainos
  • 30 miljoonaa euroa myönnetään yhteisille koulutushankkeille, jotka lisäävät yhteyksiä kaiken taustan oppilaiden ja opettajien välillä. Ohjelma kannustaa kouluja osallistumaan yhteisiin koulutustoimiin ja tarjoamaan koulutusta opettajille.
  • 57 miljoonaa euroa investoidaan seuraavan sukupolven tulevaisuuteen, johon, kuten tutkimus osoittaa, konfliktin perintö vaikuttaa edelleen kielteisesti. Ohjelma investoi vertais mentorointitoimiin ja paikallisyhteisön nuorisoaloitteisiin, jotta voidaan lisätä kaiken taustan lasten ja nuorten vuorovaikutusta ja edistää monimuotoisuuden kunnioittamista.
  • 84.5 miljoonaa euroa on varattu uusien jaettujen palvelujen ja tilojen luomiseen. Ohjelma tukee esimerkiksi konfliktin uhreille ja selviytyneille suunnattuja toimenpiteitä traumojen torjumiseksi, fyysisen ja henkisen terveyden tarpeiden arvioimiseksi ja perheiden auttamiseksi osallistumaan historiallisiin prosesseihin.
  • 44 miljoonaa euroa käytetään paikallisten hankkeiden tukemiseen, jotka lisäävät keskinäistä luottamusta ja yhteisymmärrystä, mukaan lukien urheilu, taide ja kulttuuri keinona helpottaa vuorovaikutusta ja liikkuvuutta jaettujen alueiden asukkaiden välillä.

Loput rahoituksesta käytetään teknisen avun toimenpiteisiin ohjelman tehokkaan toteuttamisen, seurannan ja valvonnan varmistamiseksi.

Tausta

Ensimmäisen Peace-ohjelman käynnistäminen vuonna 1995 oli suora seuraus Euroopan unionin halusta reagoida myönteisesti Pohjois-Irlannin rauhanprosessin uusiin mahdollisuuksiin puolisotilaallisten tulitaukoa koskevien ilmoitusten aikana. Siitä lähtien EU on tarjonnut lisärahoitustukea PEACE II: n ja PEACE III: n kautta.

Uusi rahoitusosuus huomioon ottaen EU: n kumulatiivinen rahoitus rauhaan ja sovintoon ohjelma-alueella on 1.56 miljardia euroa. Yhdessä molempien jäsenvaltioiden (Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin) kansallisen yhteisrahoituksen kanssa yli 2.2 miljardia euroa 20141112PHT78503_originalon investoitu ohjelmakauden 2014--2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Inforegio-sivuilla

SEUPB: n - EU: n erityisohjelmien elimen verkkosivusto

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa