Liity verkostomme!

liiketoiminta

Yhdistynyt kuningaskunta ja 18 muuta EU-maata vaativat yritysten byrokratian vähentämistä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

redtapecutshutterstock_66067609Kahdeksantoista jäsenvaltiota on liittynyt Ison-Britannian liittokansleri George Osborneen ja liikesihteeri Sajid Javidiin ja pyytänyt EU: ta keventämään yritystoiminnan taakkaa osoittamalla selkeää sitoutumista Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailukykyyn.

Ison-Britannian ministerit yhdessä muiden jäsenvaltioiden valtiovarainministerien ja liikesihteereiden kanssa, jotka edustavat yli kolmea neljäsosaa EU: n kansalaisista ja yli 80% EU: n BKT: sta, ovat kirjoitettu Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermansille kehottaa komissiota asettamaan selkeät tavoitteet EU: n yritystoiminnan yleisen taakan vähentämiseksi, kirjoittamalla:

”Sääntelyjärjestelmämme on oltava sopiva 21-luvulle. Tämä tarkoittaa parempaa ja yksinkertaisempaa sääntelyä. Tarpeeton taakka EU: n lainsäädännössä on poistettava. "

Mainos

Kirje vahvistaa pääministerin aiemmin tässä kuussa esittämän vaatimuksen tällaisesta tavoitteesta kirjeessään Donald Tuskille Yhdistyneen kuningaskunnan uudelleenneuvotteluista ja puheessaan, jossa EU: ta kehotettiin edistämään kilpailukykymme parantamista sen sijaan, että se heikentäisi sitä.

Kirje on tyytyväinen Timmermansin johtajuuteen ja komission strategisempaan lähestymistapaan yritysten byrokratian vähentämisessä, mikä ilmenee äskettäin julkaistun vuoden 2016 työohjelman painopisteenä kilpailukyvyssä ja todetaan seuraavaa:

"Meidän on hyödynnettävä sääntelykulttuurimme muutoksen vauhtia ja varmistettava, että edistystä ei koskaan palauteta. Sen on ravittava yrittäjyyttä ja innovaatioita ja huolehdittava kaikkien kansalaisten tulevasta vauraudesta. "

Mainos

Uudet tavoitteet liike-elämän sääntelyn taakan vähentämiseksi perustuvat tähän lähestymistapaan. Komissio on jo ottanut käyttöön hallinnollisen taakan vähentämistä koskevan tavoitteen, joka osoittaa, että tällaiset mekanismit ovat toimivia ja tehokkaita. Yritysten taakan vähentämistavoitteiden käyttöönotto olisi merkittävä askel eteenpäin EU: n lähestymistavassa sääntelyyn.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet Itävalta, Bulgaria, Tšekki, Kroatia, Kypros, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Irlanti, Italia, Liettua, Malta, Slovakian tasavalta, Slovenia, Espanja ja Ruotsi.

EU: n yritysministerit keskustelevat kirjeestä varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa vuoden aikana maanantain (30 marraskuu 2015) Kilpailukykyneuvosto Brysselissä.

KIRJE:

26 marraskuu 2015

Hyvä ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans,

Kuten tiedätte, Euroopan talous on keskeisellä hetkellä. Monissa maissa talouden elpyminen on matkalla. Mutta sitä ei ole turvattu pitkällä aikavälillä. Globaalin kilpailun haaste on voimakas. Meidän on päästävä tähän ja tarjottava uusia kasvun ja tuottavuuden lähteitä vapauttamalla kaikkien yritysten potentiaali pienimmistä aloittelevista yrityksistä suurimpiin monikansallisiin yrityksiin.

Tämä edellyttää todellisia muutoksia. Sääntelyjärjestelmämme on oltava sopiva 21-luvulle. Tämä tarkoittaa parempaa ja yksinkertaisempaa sääntelyä. Tarpeettomat rasitteet EU: n lainsäädännössä on poistettava ottaen samalla huomioon aina kuluttajien, terveyden, ympäristön, työntekijöiden ja rahoitusmarkkinoiden vakaus ja asianmukainen suojelutaso.

Olemme tyytyväisiä johtajuuteenne ja strategisempaan lähestymistapaan, jonka komissio on jo käyttänyt tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Olemme tyytyväisiä virtaviivaistettuun komission työohjelmaan 2016 ja sen keskittymiseen kilpailukykyyn. Suhtaudumme myös myönteisesti komission sitoutumiseen "Ajattele ensin ensin" -periaatteeseen ja jo tehtyihin parannuksiin. Toivomme, että voimme käyttää käynnissä olevia neuvotteluja paremmasta sääntelystä tehdystä toimielinten välisestä sopimuksesta saadaksemme yhtä vahvat sitoumukset neuvostolta ja Euroopan parlamentilta. . Uskomme kuitenkin, että tätä voitaisiin vahvistaa edelleen sen varmistamiseksi, että tämä sitoutuminen toteutuu käytännössä.

Tuemme sitoutumistasi sääntelyn parantamiseen. Kuten sinäkin, tunnustamme tarpeen puuttua EU: n lainsäädännön laatuun ja vähentää sen yleistä sääntelytaakkaa heikentämättä sen poliittisia tavoitteita. Tähän on sisällyttävä sekä nykyinen säännöstö että uudet ehdotukset, jotta voidaan varmistaa, että EU: n sääntely on avointa, yksinkertaista ja saavutettavissa mahdollisimman pienin kustannuksin, samalla kun edistetään kilpailukykyä, kasvua ja työpaikkoja.

Meidän on käytettävä sääntelykulttuurimme muutoksen vauhtia ja varmistettava, että edistystä ei koskaan palauteta. Sen on ravittava yrittäjyyttä ja innovaatioita ja huolehdittava kaikkien kansalaisten tulevasta vauraudesta.

Olet osoittanut suurta kunnianhimoa jo käynnistämissäsi uudistuksissa ja parempaa sääntelypakettia toukokuussa 2015. Mutta yksi erityinen - ja välttämätön - uudistus puuttuu vielä: meidän on nyt asetettava tavoitteet sääntelytaakan vähentämiseksi erityisen raskailla alueilla , kilpailukyky- ja Eurooppa-neuvostojen päätelmien mukaisesti.

Samalla tunnustamme, että kaikilla laitoksilla on vastuu vähentää yritysten sääntelytaakkaa esimerkiksi tukemalla vähennystavoitteiden tehokasta toteuttamista, kun ne on sovittu ja otettu käyttöön. Monet jäsenvaltiot ovat onnistuneesti ottaneet käyttöön taakan vähentämistavoitteet kansallisessa sääntelyn parantamisessa, mikä voi innostaa tavoitteita Euroopan tasolla.

Tällaisten taakan vähentämistavoitteiden käyttöönotto merkitsisi merkittävää askelta eteenpäin lähestymistapassamme älykkäämpään sääntelyyn. Tämä olisi tietysti täysin sisämarkkinoiden periaatteiden mukaista. Yrityksemme ja taloutemme kokisivat selvästi vaikutukset, ja ne vaikuttavat tapaan, jolla kansalaiset kokevat EU: n. Unionin on keskitettävä toimintansa aloille, joilla sillä on todellisia muutoksia. sen tulisi pidättäytyä toimista, kun jäsenvaltiot voivat paremmin saavuttaa samat tavoitteet.

Ottaen huomioon johtajuuden, jonka olette jo osoittaneet tällä agendalla, ja parempaa sääntelyä koskevan yhteisen sitoutumisen hengessä odotamme innolla keskustelua kanssanne näistä asioista kilpailukykyneuvostossa Marraskuu 30.

Tohtori Reinhold Mitterlehner, varakansleri ja liittovaltion tiede-, tutkimus- ja talousministeri

Itävalta

Vladislav Goranov, valtiovarainministeri

Bojidar Lukarski, talousministeri

Bulgaria

Ivan Vrdoljak, talousministeri

Kroatian tasavalta

Constantinos Petrides, presidentin varaministeri

Kypros

Jan Mládek, teollisuus- ja kauppaministeri

Tšekin tasavalta

Troels Lund Poulsen, liike- ja kasvuministeri

Claus Hjort Frederiksen, valtiovarainministeri

Tanska

Alexander Stubb, valtiovarainministeri

Jari Lindström, oikeus- ja työministeri

Suomi

Emmanuel Macron, talous-, teollisuus- ja digitaaliministeri

Ranska

Sigmar Gabriel, liittovaltion talous- ja energiaministeri

Saksa

Mihály Varga, kansantalousministeri

Unkari

Dara Murphy, valtioministeri Taoiseachin ja ulkoasiainministeriöissä

Irlanti

Maria Anna Madia, yksinkertaistamis- ja julkishallinnon ministeri Federica Guidi, talouskehitysministeri

Sandro Gozi, Eurooppa-asioista vastaava valtiosihteeri

Italia

Evaldas Gustas, talousministeri

Rimantas Šadžius, valtiovarainministeri

Liettuan tasavalta

Christian Cardona, talous-, sijoitus- ja pienyritysministeri

Professori Edward Scicluna, valtiovarainministeri

Malta

Talousministeri Vazil Hudák

Slovakian tasavalta

Boris Koprivnikar, julkishallinnon ministeri

Slovenia

Luis de Guindos, talous- ja kilpailukykyministeri

Espanja

Mikael Damberg, yritys- ja innovaatioministeri

Ruotsi

Sajid Javid, liike-elämän, innovaatioiden ja osaamisen valtiosihteeri

George Osborne, valtiovarainministeri

Yhdistynyt kuningaskunta

Continue Reading
Mainos

Euroopan investointipankki

EIP vahvistaa globaalia kehitysyhteistyötä ja tukee 4.8 miljardin euron uutta rahoitusta energiaan, liikenteeseen, COVID -rokotteisiin ja yritysten investointeihin

Julkaistu

on

Euroopan investointipankin (EIP) hallitus on hyväksynyt suunnitelmat maailmanlaajuisen kehitysyhteistyönsä vahvistamiseksi. Se hyväksyi myös 4.8 miljardin euron uuden rahoituksen 24 hankkeelle, joilla tuetaan ilmastotoimia, COVID -rokotteita ja taloudellista selviytymiskykyä, kestävää liikennettä ja koulutusta.

”Ministerineuvosto pyysi kesäkuussa EU -pankkia tehostamaan panostaan ​​unionin kehitystyöhön käyttämällä erityisiä strategioita, vahvempaa läsnäoloa maailmanlaajuisesti ja parempaa koordinointia kumppaneiden kanssa aidossa Team Europe -lähestymistavassa. Vastasimme tänään neuvoston kehotukseen ehdottamalla kehitysrahoitukseen keskittyvän EIP: n sivuliikkeen perustamista, ja johtokunta hyväksyi tämän ehdotuksen. Tämän seurauksena EU: n pankki pystyy vaikuttamaan voimakkaammin Euroopan strategisen itsenäisyyden vahvistamiseen asettamalla enemmän asiantuntijoita paikalle ja olemaan tehokkaampi kumppani muille monenvälisille ja kansallisille kehityspankeille. Ja meillä on paremmat mahdollisuudet jatkaa maailmanlaajuisia tavoitteitamme ilmastonmuutoksen torjunnassa ”, EIP: n puheenjohtaja Werner Hoyer sanoi.

EIP: n kehitysvaikutusten vahvistaminen

Mainos

EIP: n hallitus hyväksyi pankin ehdotuksen perustaa kehitysosasto sen toiminnan vaikutuksen lisäämiseksi Euroopan unionin ulkopuolella. Se tukee EIP: n vastausta 2021. kesäkuuta 14 hyväksytyissä "Neuvoston päätelmissä kehittyneestä eurooppalaisesta kehitysrahoitusarkkitehtuurista (2021)" ilmaistuihin toimintapyyntöihin. lisätä läsnäoloaan kentällä kehittämällä kohdennetumpia strategioita ja palveluita tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Pankki vahvistaa edustustojaan EU: n ulkopuolella ja luo useita alueellisia keskuksia tehostamalla täydentävyyttä ja yhteistyötä monenvälisten kehityspankkien, kansallisten kehitysrahoituslaitosten ja paikallisten kumppanien kanssa Team Europe -lähestymistavassa. Keskukset keskittyvät aihealueisiin, tuoteosaamiseen ja palveluihin, jotka vastaavat sen alueen tarpeita, jolla ne sijaitsevat. Ensimmäinen alueellinen keskus, joka vahvistaa EIP: n työtä Itä -Afrikassa, sijoittuu Nairobiin.

Uusi neuvoa -antava ryhmä neuvoo EIP: tä sen toiminnassa Euroopan unionin ulkopuolella. Se sisältää

Mainos

Jäsenvaltioiden, Euroopan komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon nimeämät EU: n kehityspoliittiset päättäjät.

2.2 miljardia euroa ilmastotoimiin, puhtaaseen energiaan ja energiatehokkaisiin koteihin

EIP sopi uudesta rahoituksesta tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon lisäämiseksi Espanjassa ja Portugalissa, kansallisten energiaverkkojen päivittämiseen Puolassa ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä lämmityslaskujen leikkaamiseen Unkarissa ja Suomessa.

Hyväksyttiin myös kohdennettuja rahoitusjärjestelmiä investointien nopeuttamiseksi pienimuotoisiin uusiutuvan energian ja ilmastotoimiin Itävallassa ja Puolassa sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa.

647 miljoonaa euroa COVID -rokotteen käyttöönottoon, terveyteen ja koulutukseen

Euroopan investointipankin tuki COVID-rokotteiden kehittämiselle ja uusien ohjelmien käyttöönotto COVID-19-rokotteiden rahoittamiseksi jakeluun Argentiinassa ja koko Etelä-Aasiassa, mukaan lukien Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka ja Malediivit, vahvistettiin.

Hallitus päätti tukea vammaisten potilaiden pitkäaikaishoidon laajentamista Alankomaissa, digitaalisen oppimistekniikan käyttöönottoa perus- ja lukioissa sekä tieteellisen tutkimuksen parantamista Kroatiassa.

752 miljoonaa euroa kestävään kaupunki-, alue-, lento- ja meriliikenteeseen

Raitiovaunumatkustajat Slovakian Košicen kaupungissa ja työmatkalaiset Puolan Gdanskin, Gdynian ja Sopotin kaupungeissa sekä kaikkialla Moldovassa hyötyvät uusista EIP: n tukemista investoinneista liikenneyhteyksien nykyaikaistamiseen ja parantamiseen.

Italian Genovan ja Savonan satamat saavat EIP: n rahoitusta parantaakseen rautatieyhteyksiä ja suojatakseen satamia paremmin tulvilta ja äärimmäisiltä sääolosuhteilta rakentamalla uuden aallonmurtajan.

EIP suostui myös rahoittamaan lennonjohto- ja navigointilaitteiden korvaamisen ja parantamisen, jotta Unkarin ilmatilassa säilytettäisiin turvallisuusstandardit.

500 miljoonaa euroa yksityisen sektorin investointeihin ja COVID-19-talouden kestävyyteen

EIP: n hallitus hyväksyi myös uudet rahoitusohjelmat, joita hallinnoivat paikalliset pankki- ja investointikumppanit, joilla tuetaan yritysten investointeja Espanjassa, Puolassa ja Kaakkois-Aasiassa, jotka kohtaavat COVID-19-haasteet.

Taustatieto

- Euroopan investointipankki (EIP) on sen jäsenvaltioiden omistama Euroopan unionin pitkäaikainen lainanantolaitos. Se tarjoaa pitkäaikaisen rahoituksen järkeville investoinneille, jotta voidaan edistää EU: n poliittisten tavoitteiden saavuttamista.

Yleiskatsaus hyväksytyistä hankkeista EIP: n johtokunta.

Continue Reading

liiketoiminta

EU -toimittaja hyökkäyksen kohteena

Julkaistu

on

Viime viikolla artikkeli julkaisussa Poliittinen Eurooppa väitti, että EU Reporter oli osallistunut ”journalismiin pukeutuneeseen EU -lobbaukseen”, koska markkinointikirjallisuutemme sanoo: ”Käytä EU Reporteria vaikuttaaksesi”.

EU Reporter torjuu täysin tämän syytöksen salaisesta lobbauksesta, joka oli hyökkäys Poliittinen Eurooppa pienemmästä mutta menestyvästä kilpailevasta julkaisusta ja sen kustantajasta.

Meillä oli vain muutama tunti aikaa vastata näihin perusteettomiin syytöksiin, jotka perustuivat useimmiten trooliin viimeisten kymmenen vuoden aikana julkaisemiemme tarinoiden kautta, puolustaaksemme ansaittua hyvää nimeämme.

Mainos

Yleisömme rauhoittamiseksi olemme pyytäneet riippumatonta uutisten seurantajärjestöä NewsGuard, seurataksemme tuotostamme tästä lähtien ja asettaaksemme sen tulokset julkisesti saataville.

EU Reporter uskoo Politico EUHyökkäys meitä vastaan ​​on kyyninen yritys saavuttaa markkina -asema, ja se kutsuu lukijamme katsomaan tämän päivän Politico Brussels Playbookia, joka tarjoaa:

”POLITICO Media Solutions tarjoaa brändeille ratkaisuja voimapelaajien luomiseen, kokoamiseen ja yhteydenpitoon. Luomme mahdollisuuksia brändeille olla yhteydessä vaikutusvaltaiseen yleisöömme ”

Mainos

Ehkä tapaus, jossa ihmiset lasitaloissa heittävät kiviä?

Continue Reading

Kalastus

Välimerellä ja Mustallamerellä: Komissio ehdottaa kalastusmahdollisuuksia vuodeksi 2022

Julkaistu

on

Komissio on antanut a ehdotus kalastusmahdollisuuksista vuodeksi 2022 Välimerellä ja Mustalla merellä. Ehdotuksella edistetään Välimeren ja Mustanmeren kalakantojen kestävää hoitoa ja toteutetaan alueella tehtyjä poliittisia sitoumuksia MedFish4Ever että Sofian julistukset. Se kuvastaa komission tavoitetta saavuttaa kestävä kalastus näillä kahdella merialueella äskettäin hyväksytyn mukaisesti Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) strategia 2030.

Ympäristö-, valtameri- ja kalastuskomissaari Virginijus Sinkevičius sanoi: ”Kestävä kalastuksenhoito kaikilla EU: n merialueilla on sitoutumisemme ja vastuumme. Vaikka olemme nähneet jonkin verran parannusta viime vuosina Välimeren ja Mustanmeren alueella, olemme vielä kaukana kestävän tason saavuttamisesta, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan enemmän ponnisteluja. Siksi teemme tänään ehdotuksemme kalansaaliista molemmilla merialueilla täysin tieteellisten lausuntojen perusteella. ”

Adrianmerellä komission ehdotuksella pannaan täytäntöön GFCM: n Välimeren pohjakalakantojen monivuotinen hoitosuunnitelma ja sen tavoite saavuttaa näiden kantojen kestävyys vuoteen 2026 mennessä vähentämällä pyyntiponnistusta. Tämänpäiväisessä ehdotuksessa pannaan täytäntöön myös pohjakalakantojen Länsi -Välimeren monivuotinen hoitosuunnitelma, jonka tarkoituksena on vähentää kalastusta edelleen tieteellisten lausuntojen mukaisesti. Mustalla merellä ehdotus sisältää piikkikampelan ja kilohailin saalisrajoitukset ja kiintiöt. Ehdotus valmistuu myöhemmin GFCM: n vuositilaisuuden (2. – 6. Marraskuuta 2021) tulosten ja tieteellisten lausuntojen saatavuuden perusteella. Lisätietoja on kohdassa lehdistötiedote.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa