Liity verkostomme!

EU

EU-Turkki yhteistyö: € 3 miljardia pakolainen järjestely Turkki

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

turkey.flagEurooppa-neuvosto on suhtautunut myönteisesti Turkin kanssa tehtyyn yhteiseen toimintasuunnitelmaan osana kattavaa yhteistyöohjelmaa, joka perustuu jaettuun vastuuseen, keskinäisiin sitoumuksiin ja toteutukseen. Eurooppa-neuvosto sopi myös vahvistavansa poliittista ja taloudellista sitoutumistaan ​​Turkin kanssa useilla aloilla. Kuten EU: n ja Turkin yhteisessä toimintasuunnitelmassa määrätään, EU on sitoutunut tarjoamaan välitöntä ja jatkuvaa humanitaarista apua Turkissa.

EU tarjoaa merkittäviä uusia taloudellisia resursseja tukeakseen Turkkia vastaamaan haasteeseen, jonka Turkissa on väliaikaisen suojelun alla olevia syyrialaisia. Tätä varten Euroopan komissio perustaa oikeudellisen kehyksen - Turkin pakolaisjärjestely - koordinoimaan ja virtaviivaistamaan rahoitettuja toimia tehokkaan ja täydentävän tuen antamiseksi väliaikaisessa suojeluksessa oleville syyrialaisille ja Turkin isäntäyhteisöille. Varat tarjotaan mahdollisimman joustavasti ja nopeasti, ja ne auttavat kansallisia ja paikallisia viranomaisia ​​taakanjaon mukaisesti Turkin ja EU: n yhteistyön puitteissa.

Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans sanoi: "Pakolaiskriisiä käsiteltäessä on täysin selvää, että Euroopan unionin on tehostettava yhteistyötään Turkin ja Turkin kanssa Euroopan unionin kanssa. Meidän on molemmat tehtävä yhteistyötä ja panemaan täytäntöön yhteinen toimintasuunnitelma, joka tuo järjestyksen muuttovirtoihin ja auttaa estämään laittoman maahanmuuton. Tässä yhteydessä Turkin pakolaisjärjestelyn perustaminen muuttaa aikomuksemme konkreettisiksi toimiksi. Nämä varat on tarkoitettu tuen tarjoamiseen päivittäisen elämän parantamiseksi edelleen. Turkista turvapaikkaa hakevien syyrialaisten sosioekonomiset olosuhteet. "

Mainos

Turkin pakolaisjärjestely on vastaus Eurooppa-neuvoston kutsu merkittävää lisärahoitusta Turkin tukemiseksi. Siitä keskusteltiin Vallettassa 12. marraskuuta 2015 pidetyssä Eurooppa-neuvoston epävirallisessa kokouksessa Euroopan parlamentin puhemiehen läsnä ollessa. Rahoitusväline, joka perustetaan täysin yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa, tarjoaa koordinointimekanismin, jonka tarkoituksena on varmistaa, että pakolaisten ja vastaanottavien yhteisöjen tarpeisiin vastataan kattavasti ja koordinoidusti. Turkin pakolaisjärjestely koordinoi yhteensä 3 miljardia euroa. Järjestelmä alkaa myöntää avustuksia ja muuta taloudellista tukea 1. tammikuuta 2016 alkaen.

Avun koordinoinnin, täydentävyyden ja tehokkuuden varmistamiseksi välineen ohjauskomitea antaa strategista ohjausta ja päättää, mitkä toimet rahoitetaan, millä määrällä ja millä rahoitusvälineillä. Ohjauskomitea muodostuu jäsenvaltioiden ja Turkin edustajista neuvoa-antavassa ominaisuudessa.

Tausta

Mainos

Sen maantieteellinen sijainti tekee Turkista tärkeän maahanmuuttajien ensimmäisen vastaanotto- ja kauttakulkumaa. Maa isännöi yli 2 miljoonaa turvapaikanhakijaa ja pakolaista, mikä on suurin määrä maailmassa.

Turkki tekee kiitettäviä ponnisteluja tarjotakseen massiivista humanitaarista apua ja tukea ennennäkemättömälle ja jatkuvasti kasvavalle turvapaikkaa etsivälle ihmisvirralle ja on jo käyttänyt yli 7 miljardia euroa omista varoistaan ​​tämän kriisin ratkaisemiseen.

Euroopan komissio saavutti mainoksen kansanäänestykset Turkin kanssa tehty sopimus a Yhteinen toimintasuunnitelma tehostamaan yhteistyötään muuttoliikkeen hallinnan alalla koordinoidusti pakolaiskriisin torjumiseksi.

15. lokakuuta pidetyssä Eurooppa-neuvostossa EU: n 28 jäsenvaltion valtion- ja hallitusten päämiehet hyväksyttiin sopimukseen ja suhtautui myönteisesti yhteiseen toimintasuunnitelmaan.

Toimintasuunnitelmassa yksilöidään joukko yhteistyötoimia, jotka Euroopan unionin ja Turkin tasavallan on pantava kiireellisesti täytäntöön yhteisten haasteiden kohtaamiseksi yhteensovitetusti ja täydentämään Turkin pyrkimyksiä hallita suurta tarvitsevia ihmisiä suojelun Turkissa. Lisäksi Euroopan unioni - toimielimet ja sen jäsenvaltiot - sitoutuivat myös lisäämään poliittista sitoutumista Turkin kanssa, antamaan Turkille merkittävää taloudellista tukea, nopeuttamaan viisumivapauden etenemissuunnitelman toteuttamista ja käynnistämään uudelleen Turkin liittymisprosessin.

Lisätietoja

EU: n ja Turkin yhteisessä toimintasuunnitelmassa sovittiin kansanäänestyksistä

Eurooppa-neuvoston päätelmät 15 lokakuu 2015

Yhteistyö Turkin kanssa: Esitys valtion- ja hallitusten päämiesten epävirallisessa kokouksessa: Yhteistyö Turkin kanssa 12. marraskuuta 2015

Tietolomake: Rahoitus tärkeimmille muuttoliikkeeseen liittyville toimille Länsi-Balkanilla ja Turkissa

Kaikki EU: n muuttoliikeagendan lehdistömateriaalit

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa