Liity verkostomme!

EU

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen saavuttaminen, joka on todella nimen arvoinen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

eci_3Äskettäin Euroopan parlamentti esitti mielipiteensä eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta (ECI). Valitettavasti menetimme hyvän mahdollisuuden vahvistaa yhtä harvoista ja tärkeimmistä osallistavan demokratian välineistä EU: ssa.

ECI antaa miljoonalle vähintään seitsemän EU: n jäsenvaltion kansalaiselle mahdollisuuden pyytää Euroopan komissiota ehdottamaan säädöstä EU: n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Tämä osallistavan demokratian harjoitus voisi paitsi auttaa EU: n toimielimiä pääsemään lähemmäksi kansalaisia, myös lisäämään kansainvälisen identiteetin tunnetta. Silti, kun kansalaisaloitteet tulivat voimaan yli kolme vuotta sitten, 24: sta vain 53 on rekisteröity ja vain kolme niistä on onnistuneesti saavuttanut yli miljoonan allekirjoituksen. Raskaat menettelyt sekä oikeudellisen ja teknisen tuen puute ovat vain joitain esteitä, joita järjestäjien on kohdattava. Euroopan parlamentin hyväksymässä mietinnössä käsitellään joitain näistä tärkeistä kysymyksistä.

Vaikka kaikki nämä esteet ylitettäisiin, meiltä puuttuu silti keskeinen asia: Euroopan komission kyvyttömyys toimia myönteisesti vastauksena kansalaisaloitteisiin. Tähän asti komissio on vastannut onnistuneisiin kansalaisaloitteisiin huonosti tai ei lainkaan. Ellei komissio ole halukas osallistumaan myönteisesti, kansalaisaloitteesta tulee hyödytön harjoitus.

Mainos

Nykytilanteessa komissio arvioi, onko ehdotettu kansalaisaloitteet selvästi unionin arvojen vastainen vai onko se selvästi väärinkäyttöä, kevytmielistä tai harmillista. Tämä on tietysti välttämätön harjoitus. On kuitenkin täysin mahdotonta hyväksyä sitä, että komissio hylkää kansalaisaloitteen, joka on saanut miljoonan allekirjoituksen puhtaasti poliittisista syistä. Sen lisäksi, että laiminlyönti vastaamalla lainsäädäntöaloitteeseen, voi lisääntyä turhautumista Euroopan kansalaisten keskuudessa, se myös estää tarvittavaa poliittista keskustelua, jonka pitäisi käydä Euroopan parlamentissa tällaisesta ehdotuksesta.

Parlamentin esittelijä PPE-ryhmästä väitti, että kansalaisaloitteilla pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa EU: n lainsäädäntöön, ja siksi komission olisi ehdotettava säädöstä onnistuneista kansalaisaloitteista. Valitettavasti tätä näkemystä ei todella otettu huomioon parlamentin lopullisessa mietinnössä. Lopullinen teksti vahvistaa itse asiassa käsitystä, jonka mukaan komission pitäisi pystyä tekemään poliittinen päätös. Jälleen kerran olemme nähneet, että Euroopan parlamentin suuri koalitio on asettanut omat kapeat poliittiset etunsa etusijalle, mikä edes esittelijän mielestä olisi tehtävä kansalaisaloitteen vahvistamiseksi.

Sen jälkeen kun parlamentti hyväksyi kansalaisaloitteen raportin, aloitteen kaksi ulottuvuutta tulee selkeämmiksi kuin koskaan: ensinnäkin se, että kansalaisaloitteet olivat pohjimmiltaan hyvä idea ja kannattava projekti; mutta toiseksi meidän on myönnettävä, että sellaisena kuin tämä on suunniteltu, kansalaisaloitteet eivät kykene hyödyntämään potentiaaliaan demokraattisen sitoutumisen suhteen.

Mainos

Suuremman julkisen turhautumisen ja hukkaan jääneiden mahdollisuuksien välttämiseksi kehotamme parlamentin esittelijää meneillään olevissa neuvotteluissa komission kanssa olemaan niin kunnianhimoinen kuin mahdollista, jotta saavutettaisiin nimensä arvoinen eurooppalainen kansalaisaloite.

Josep-Maria Terricabras, Euroopan parlamentin jäsen ja Vihreät / EFA-ryhmän varapuheenjohtaja
Helena Argerich, Vihreät / EFA: n perustuslakineuvonantaja

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa