Liity verkostomme!

EU

Kiireelliset Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto perjantai

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

5FED393F-410F-4C6B-98B5-708E88C5B98FEuroopan komissio antoi marraskuun 15-kokouksessa yhteisen julistuksen, joka ilmoitti oikeus- ja sisäministerien ylimääräisen kokouksen perjantaina (20-marraskuu). Ilmoituksen tekivät Euroopan komission jäsen Dimitris Avramopoulos, Ranskan sisäministeri Bernard Cazeneuve ja EU: n neuvoston Luxemburgin puheenjohtajakautta edustavat varapääministeri Etienne Schneider.

Pariisin hyökkäyksissä ministerit ja komission jäsen sanovat, että Euroopan kansalaiset vaativat nopeaa, konkreettista ja tehokasta vastausta Euroopan unionilta. Kokouksessa keskitytään kolmeen alaan: matkustajarekisteriä (PNR) koskevat EU: n laajuiset säännöt, ampuma-aseiden turvallisuus ja ulkorajoilla tehtävän valvonnan tehostaminen.

Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien valiokunta hyväksyi heinäkuussa tarkistetun PNR-tekstin äänestämällä 32 27: ään. Parlamentin jäsenet halusivat tekstiin sisällytettäviä takeita, joilla varmistetaan, että tietoja käytetään vain terrorismin ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjuntaan. Tarkistettuun direktiiviin, joka oli jo mennyt keskusteluun, seurataan nyt nopeasti. On huomattava, että Madridin pommitusten jälkeen annettu alkuperäinen tietojen säilyttämistä koskeva direktiivi kumottiin 2014: ssä, koska epäilyttävien henkilöiden yleiset säilötiedot rikkovat yleensä EU: n perusoikeuskirjaa. Ennen lainsäädännön kumoamista sekä Saksa että Belgia vietiin EU: n tuomioistuimeen lain täytäntöönpanon laiminlyönnistä; on todennäköistä, että molemmat maat voivat tukea tarkempaa ehdotusta.

Mainos

Tuliaseista EU: n neuvosto on jo korostanut erityistä laittomien ampuma-aseiden aiheuttamaa vakavaa uhkaa Euroopan unionin sisäiselle turvallisuudelle. Charlie Hebdo -hyökkäyksen ja Thalys-junaan elokuussa tapahtuneen hyökkäyksen jälkeen jäsenvaltiot kehottivat kaikkia maita osallistumaan täysimääräisesti EU: n sovitun ampuma-aseita koskevan toimintasuunnitelman vaatimuksiin ja panemaan ne täytäntöön. Lisäksi painotettiin naapurimaiden kanssa käytävän kaupan ulkoista ulottuvuutta ja pyydettiin EU: n ja Kaakkois-Euroopan alueen välisen ampuma-aseiden laitonta kauppaa koskevan toimintasuunnitelman täysimääräistä täytäntöönpanoa. Komissio on jo kehottanut tarkistamaan direktiiviä, jossa asetetaan tietyt vähimmäisedellytykset siviili-aseiden liikkuvuudelle Euroopan unionin (EU) alueella 2016in kautta, tätä aloitetta todennäköisesti edistetään. Erityistä huomiota kiinnitetään todennäköisesti asekauppaan pimeän verkon kautta.

Viimeinkin neuvosto todennäköisesti vaatii enemmän tukea ja enemmän rahoitusta EU: n ulkorajojen valvontaan. Syyriasta tulevien pakolaisten tulva on ajautunut julkishallinnon mahdollisuuksien rajoihin. Pakolaisten joutumisen ei odoteta vähenevän lisääntyneiden pommitusten vuoksi Raqqassa ja muissa Daeshin linnoituksissa. Koska loppupäätä ei ole nähtävissä, kansalaisilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin jatkaa turvapaikan hakemista Euroopasta, joka tuntuu jo piirityksen alla. Haaste, jonka johtajat kohtaavat vaatiessaan solidaarisuutta, suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä tämän ryhmän ahdingosta, ei ole koskaan ollut poliittisesti räjähtävämpi.

Mainos

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa