Liity verkostomme!

EU

Talousarvio 2016 paljon: Parlamentti huolehtii enemmän rahoitusta pakolaisille ja työpaikkojen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EU-parlamentti-ANP-29-5-09Euroopan parlamentti on päässyt neuvoston kanssa alustavaan sopimukseen vuoden 2016 Euroopan talousarviosta lauantain aikaisin (14. marraskuuta). Parlamentaariset neuvottelijat taistelivat lisää rahaa parlamentin muuttoliikkeen, työpaikkojen ja kilpailukyvyn painopisteisiin. Kun budjettijäsenet ja neuvosto ovat virallisesti hyväksyneet sopimuksen, Euroopan unionin uusi talousarvio hyväksytään parlamentin marraskuun täysistunnossa.

Alustavat luvut ovat 155 miljardia euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 143.8 miljardia euroa maksumäärärahoja.

Parlamentaarisen neuvotteluryhmän jäsenet antoivat seuraavat lausunnot neuvottelujen päättämisen jälkeen lauantaina aikaisin:

Mainos

Jean Arthuis (ALDE, Ranska), budjettivaliokunnan puheenjohtaja ja parlamentin valtuuskunnan päällikkö

"Budjettivallan käyttäjän kaksi osastoa sopivat sopimuksesta kolme päivää ennen määräaikaa. Siitä huolimatta tarvitaan varovaisuus: ensi vuonna käytämme kaikki seitsemän vuoden budjettikehyksen käytettävissä olevat varat ja jopa ylitämme sen. Poikkeukselliset olosuhteet edellyttävät poikkeuksellisia resursseja. Mutta pelkään, että poikkeukselliset olosuhteet ovat tulleet jäädäkseen, ja EU: n talousarvio nykyisessä muodossaan on jo venytetty murtopisteeseen. Vuonna 2013 sovittu seitsemän vuoden budjetti ei enää vastaa nykypäivän haasteita: täydet varat tarkistus on myöhässä. "

José Manuel Fernandes (PPE, PT), EU: n vuoden 2016 talousarvion pääesittelijä:

Mainos

"Ensi vuoden talousarvion on oltava työllisyyttä, kilpailukykyä ja yhteisvastuuta koskeva budjetti: sen puolesta parlamentti on taistellut. Toisaalta varmistimme riittävän rahoituksen meneillään olevalle maahanmuutto- ja pakolaiskriisille muun muassa reagoimalla nopeasti La Vallettan huippukokouksessa tehdyt sopimukset vahvistivat toisaalta EU: n tutkimus- ja kehitystyökalua Horisontti 2020, saimme lisärahoitusta pienille ja keskisuurille yrityksille ja Erasmus + -opiskelijavaihto-ohjelman ja saimme sitoutumisen siihen, että nuorten työllisyys aloite jatkuu. "

Gérard Deprez (ALDE, BE), EU: n vuoden 2016 talousarvion esittelijä:

"Parlamentin vaatimuksesta ja komission tuella EU: n talousarvioesitystä vuodelle 2016 on lisätty kasvun, innovaatioiden, työllisyyden edistämiseksi ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten auttamiseksi.

"Nuorisotyöllisyysaloite, joka on yksi prioriteeteistani, arvioidaan perusteellisesti vuonna 2016, jotta se olisi mahdollisimman tehokas seuraavina vuosina.

"Varoja, jotka auttavat jäsenvaltioita selviytymään massiivisesta pakolaisvirrasta, vahvistettiin järkevästi. Lisäksi muuttoliikekriisi ratkaistaan ​​juuriltaan parantamalla pakolaisleirien tilannetta ja lisäämällä kehitysapua Afrikan maissa, joista suuri joukko nuoria lähde Eurooppaan. "

Mitä seuraavaksi?

Budjettijäsenien on hyväksyttävä kompromissisopimus kokouksessa 19. marraskuuta. Kun neuvosto on virallisesti hyväksynyt kompromissin, siitä äänestetään parlamentin marraskuun täysistunnossa (23. – 26. Marraskuuta Strasbourgissa) ja parlamentin puhemies allekirjoittaa sen.

Lisätietoja

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa