Liity verkostomme!

EU

Euroopan parlamentin vaalit: Spitzenkandidaten, pakolliset kynnysarvot, äänioikeus ulkomailla

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

20151111PHT02175_originalParlamentin jäsenet haluavat, että sähköinen äänestys olisi saatavilla kaikissa EU-maissa, aivan kuten Virossa. © EU 2014 - Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentin vaaleissa olisi käytävä virallisesti hyväksyttyjä, EU: n laajuisia päähakijoita ('Spitzenkandidaten') komission puheenjohtajaksi, parlamentti sanoi keskiviikkona (11. marraskuuta) virallisessa ehdotuksessa EU: n vaalilain muuttamiseksi. Siinä sanotaan, että näiden ehdokkaiden tulee asettua itse vaaleihin ja että heidät on virallisesti nimettävä vähintään 12 viikkoa ennen vaaleja.

Parlamentti hyväksyi 27. lokakuuta käydyn keskustelun jälkeen ehdotuksen uudistuksista vuoden 1976 EU: n vaalilakiin äänin 315 puolesta, 234 vastaan ​​ja 55 tyhjää. Nykyinen suuria eroja Kansalliset säännöt heikentävät Euroopan kansalaisuuden käsitettä ja tasa-arvon periaatetta, parlamentti sanoo.

Mainos

"Haluamme mukauttaa vuoden 1976 vaalilain uuteen todellisuuteen", sanoi apulaisesittelijä Danuta Hübner (EPP, PL) 27. lokakuuta käydyssä keskustelussa. "Euroopan parlamentin vaalit ovat edelleen erittäin kansalliset. Toivomme lisätä kansalaisten kiinnostusta osallistua tähän tärkeään elementtiin Euroopan päätöksenteossa."

"Nuorta sukupolvea tulisi kannustaa osallistumaan näihin vaaleihin. Internet-sukupolvi mieluummin äänestää verkossa yhdellä napsautuksella sen sijaan, että menisi kaupungintaloon tai kouluun", sanoi apulaisesittelijä Jo Leinen (S&D, DE). "Joissakin maissa vaaliluettelot valmistuvat vasta 17 päivää ennen vaaleja. En tiedä, miten on mahdollista kampanjoida."

Parlamentti äänesti vaaliluetteloiden vahvistamiselle 12 viikkoa ennen vaaleja.

Mainos

Suurempien EU-maiden kohdalla EP kannattaa pakollisia kynnysarvoja, jotka koskevat paikkojen saamista Euroopan parlamentissa, jotka vaihtelevat 3-5 prosentin äänistä. Nykyiseen järjestelmään verrattuna tämä tarkoittaa, että Espanjan ja Saksan olisi otettava käyttöön kynnysarvot.

Äänioikeus ulkomailla

Kaikkien ulkomailla asuvien EU: n kansalaisten on voitava äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa, ja siksi sähköisten, online- ja postiäänestysjärjestelmien tulisi olla käytettävissä kaikissa EU: n jäsenvaltioissa, parlamentti sanoo.

Neljä maata (Tšekki, Irlanti, Malta, Slovakia) eivät säätäneet ulkomailla asuvien kansalaisten äänestämistä vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleissa. Muille äänestäminen oli mahdollista joko postitse, suurlähetystössä, valtakirjalla tai sähköisesti.

Kaksinkertaisen äänestyksen lopettamiseksi (useamman kuin yhden kansalaisuuden omaavien tai ulkomailla asuvien EU: n kansalaisten puolesta) parlamentin jäsenet haluavat, että EU-maat vaihtavat tietoja äänestäjistä.

Lisää näkyvyyttä eurooppalaisille poliittisille puolueille

Euroopan parlamentin vaaleissa käytettyjen äänestyslipukkeiden tulisi antaa tasavertainen näkyvyys kansallisten puolueiden ja niiden poliittisten puolueiden nimille ja logoille, joihin he kuuluvat, parlamentti sanoo. Kansallisen puolueen eurooppalaisen kuulumisen tulisi myös olla selvää kaikissa vaalikampanja-aineistoissa.

Parlamentin jäsenet ehdottavat myös rajat ylittävän yhteisen eurooppalaisen vaalipiirin perustamista, jossa luetteloita johtaa kunkin poliittisen perheen ehdokas komission presidentin virkaan

Tausta

EU: n perussopimukset (SEUT: n 223.1 artiklan XNUMX kohta) antavat Euroopan parlamentille oikeuden aloittaa menettely vaalien uudistamiseksi ja laatia tätä koskevia ehdotuksia. Neuvoston on hyväksyttävä nämä ehdotukset yksimielisesti ja sitten kaikkien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ne valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa