Liity verkostomme!

EU

EU: n on yhdenmukaistettava menot poliittisten painopisteiden kanssa, talousarvion valvontakomitea sanoo

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EU-parlamenttiEU: n olisi yhdenmukaistettava menonsa paremmin poliittisiin painopisteisiinsä ja harkittava tarkkaan suunniteltuja tavoitteita ennen EU: n varojen myöntämistä. Ja tämä uusi lähestymistapa olisi omaksuttava mahdollisimman nopeasti, jotta EU voi reagoida paremmin nykyisiin ja tuleviin kriiseihin, totesivat parlamentin jäsenet keskustelussa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2014 talousarviota koskevasta raportista tiistaina (10. marraskuuta).

 Tämä oli tärkein viesti, jonka parlamentin jäsenet talousarvion valvontakomiteassa välittivät komissiolle sen jälkeen, kun tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vitor Caldeira esitteli tilintarkastustuomioistuimen arvion EU: n talousarvion toteuttamisesta vuonna 2014.

Tuomioistuin päätti allekirjoittaa EU: n vuoden 2014 tilinpäätöksen todettuaan, että toimitetut tiedot olivat luotettavia. Se toteaa kertomuksessaan, että tulojen keräämisessä ei ollut virheitä, kun taas arvioitu menojen virhetaso oli 4.4 prosenttia eli hieman alle 4.5 prosentin vuonna 2013, mutta silti kaukana hyväksyttäväksi pidetystä 2 prosentin rajasta.

Mainos

Caldeira korosti, että virheiden taso oli sama jäsenvaltioiden kanssa hallinnoiduissa varoissa - jotka edustavat noin 80 prosenttia EU: n kokonaisbudjetista - kuin komission suoraan hallinnoimissa menoissa. Hän huomautti myös, että monissa tapauksissa kansallisilla viranomaisilla oli käytettävissään tietoja virheiden estämiseksi tai havaitsemiseksi ja korjaamiseksi.

"Tarvitsemme selkeät tavoitteet, yksinkertaisemmat säännöt ja tehokkaan raportoinnin", tiivisti Caldeira ja kehotti lainsäätäjiä yksinkertaistamaan menojärjestelmiä.

 Parlamentin jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että tarvitaan uusi tulosperusteinen budjetointistrategia etenkin taloudellisen tilanteen vuoksi. "Tämän vaikean kriisin aikana EU: n on torjuttava rahan menetyksiä", sanoi vuoden 2014 vastuuvapauden esittelijä Martina Dlabajová (ALDE, CZ).

Mainos

Talousarviosta vastaava komission varapuheenjohtaja Kristalina Georgieva korosti, että komissio oli sitoutunut luomaan paremman vastaavuuden rahojen ja saavutusten välillä, mutta myönsi, että uuden strategian tulosten näkeminen vie vielä aikaa. "Se on noin vuonna 2016, jolloin näemme uuden suorituskykyjärjestelmän käytössä", hän selitti.

Tausta

Talousarvion valvontavaliokunta käyttää tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta lähtökohtana ns. Vastuuvapausmenettelylle, jossa täysistunto allekirjoittaa EU: n toimielinten ja virastojen menot. Vuoden 2014 menettely saadaan päätökseen huhtikuussa 2016 äänestämällä täysistunnossa.

 

 

Lisätietoja

Talousarvion valvontavaliokunnan verkkosivusto

Tiedot vastuuvapaudesta

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014

Video - Talousarvion valvontavaliokunnan kokous, tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen esittely

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa