Liity verkostomme!

EU

Manolis Kefalogiannis: "Turkin on ryhdyttävä toimiin nykyaikaistamiseksi"

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

20151103PHT01062_originalManolis KEFALOGIANNIS

Turkki on portti Eurooppaan sadoille tuhansille sotialueilta pakeneville ihmisille ja on siten EU: n tärkeä kumppani auttamaan torjumaan pakolaiskriisiä. Turkin sunnuntain (1. marraskuuta) vaalien jälkeen Euroopan parlamentti keskusteli EPP: n kreikkalaisen jäsenen, Manolis Kefalogiannisin, EU: n ja Turkin välisen parlamentaarisen sekavaliokunnan valtuuskunnan puheenjohtajan kanssa, EU: n ja Turkin, maan, muuttoliikkeen sopimuksen tarpeesta. ihmisoikeustilanne sekä sen edistyminen kohti liittymistä EU: hun.

Millaisena pidät Turkin vaalien tuloksen? Aikooko se estää tai estää sen etenemistä kohti EU: ta?

Mainos

Haluamme Turkin, joka on vakauden tekijä alueella, koska suurena alueellisena voimana se on tärkeä kumppani EU: lle ja EU on Turkin tärkein kumppani.

Meillä on myös merkittävä muuttoliike. Muuttovirrat sotialueilta, kuten Syyriasta, Irakista ja jopa Afganistanista, ovat Turkki ja Kreikka porttina Eurooppaan. Haluamme yhteistyötä, jolla varmistetaan näiden onneton ihmisten oikeudet. Haluamme, että Eurooppa on paikka, joka varmasti toivottaa nämä ihmiset tervetulleiksi, mutta samalla haluamme, että Eurooppa on turvallinen paikka eurooppalaisille.

Voiko Turkin kanssa solmia maahanmuuttoa koskevan sopimuksen? Kuinka Eurooppa voi toimia kaakkoisrajoillaan?

Mainos

On oltava sopimus. Turkissa on jo 2.5 miljoonaa pakolaista, yksi Turkissa vaeltava pakolainen ja 500,000 XNUMX - jotka vain viimeisten kuuden kuukauden aikana - ovat siirtyneet Itä-Egeanmeren saarille Kreikkaan ja Eurooppaan. Joten se on merkittävä ongelma Euroopalle. Euroopan on osoitettava tässä kykynsä. Olisi valitettavaa, jos tällainen organisaatio ei löydä ratkaisuja suuriin kysymyksiin. Tarvitsemme sopimuksen Turkin kanssa, mutta tietysti maan on kunnioitettava EU: n periaatteita ja arvoja. Muuttoliikkeen suhteen on kuitenkin mahdollista luoda keskinäistä luottamusta ja jopa olosuhteita, jotka auttavat Turkkia liittymään EU: hun.

Mikä on ihmisoikeuksien ja tiedotusvälineiden vapauden tilanne Turkissa?

Turkissa on kysymyksiä vapaudesta. Jos luet Euroopan parlamentin viimeisimmän raportin, saat selville kaikki Turkissa vallitsevat ongelmat. Siksi emme ole avanneet lukuja Turkin liittymisprosessista EU: hun. Korostimme, että kaikilla tasoilla, kaikin tavoin ja kaikin keinoin kaikkien puolueiden ja erityisesti hallitsevan puolueen ja presidentti Erdoganin johdolle.

Turkin tulisi ryhtyä toimiin nykyaikaistamiseksi. Eurooppa ei muutu Turkin kannalta. Turkin on tehostettava poliittista järjestelmäänsä käyttäytymällä kohti lehdistönvapautta, vähemmistöjä, ihmisoikeuksia, vähemmistöjen oikeuksia ja uskonnonvapautta.

Askeleita ollaan ottamassa, mutta Turkilla on vielä paljon tehtävää.

Missä vaiheessa neuvotteluprosessi Turkin liittymiseksi EU: hun? Mikä on parlamentin kanta siihen?

Kaikki parlamentin puolueet, erityisesti demokraattiset puolueet, kritisoivat Turkin kantaa kansainvälisiin kysymyksiin. Esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kansainvälisen oikeuden, merioikeuden kunnioittaminen. Lisäksi kritisoidaan paljon hallinnon politiikasta ja käyttäytymisestä sekä Turkin poliittisesta johtajuudesta. Mutta tämä ei tarkoita sitä, ettemme halua Turkin olevan EU: hun suuntautunut maa. Haluamme sen olevan vakaa ja turvallinen maa.

Lisätietoja

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa