Liity verkostomme!

EU

Pakolaisten ihmisoikeuksien ja pakolaisten tilanteesta vammaisten

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

49c3c28c0Vammaisten henkilöiden järjestöjen edustajat eri puolilta Eurooppaa kokoontuivat 31. lokakuuta - 1. marraskuuta Brysseliin EDF: n hallituksen kokoukseen. Kokouksessa keskityttiin YK: n suosituksiin EU: lle siitä, miten sen pitäisi panna paremmin täytäntöön YK: n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus. Erityistä huomiota kiinnitettiin myös pakolaiskriisiin ja vammaisiin, mukaan lukien naiset ja lapset.

"EU on edessään vakavan talous- ja muuttoliikekriisin kanssa, mutta sen ei pitäisi toimia tekosyynä hallituksille kohdentamaan rahoituksensa uudelleen jättäen joitain ihmisiä taakseen. Pakolaiskriisin torjumiseksi olisi osoitettava lisärahoitusta, ja kaikissa toimissa olisi otettava huomioon vammaisten maahanmuuttajien tarpeet. EU: n on löydettävä ihmisoikeustapa tästä tilanteesta ottamalla kaikki ihmiset mukaan ”, sanoi EKR: n puheenjohtaja Yannis Vardakastanis.

Edustajat Ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, UNICEF että Punainen Risti antoivat oman näkökulmansa Euroopan muuttoliikekriisiin.

Mainos

Valentina Otmacic Kroatian UNICEFin edustaja puhui UNICEFin työstä tässä hätätilanteessa sanoen, että 20% maahanmuuttajista on lapsia ja he ovat alttiita kylmälle, suojan puutteelle, pitkälle matkustamiselle, fyysiselle ja henkiselle uupumukselle, perheen erottamiselle, stressille ja traumalle. Hän korosti, että asianajaja on tarpeen, jotta nämä lapset näkyvät.

Ihmisoikeusvaltuutetun toimiston alueellinen edustaja Euroopassa Jan Jařab ilmaisi vakavan huolensa pakolaisten nykytilanteesta ja EU: n lähestymistavasta. Hän huomautti, että EU: n painopiste turvatoimissa ja aitojen rakentamisessa on väärin - se ajaa pakolaiset salakuljettajien käsiin ja heidän kuolemaansa Euroopan vesillä. Hän ehdotti EU: n politiikan ja rahoituksen suuntaamista pakolaisten asianmukaisen vastaanoton hallintaan.

Eberhard Lueder Punaisen Ristin EU-toimistosta korosti vapaaehtoisten valtavaa työtä eri rajamaissa pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien auttamiseksi ja heidän kotouttamisensa helpottamiseksi. Hänen mukaansa suuria vaikeuksia liittyy epäjohdonmukaiseen lähestymistapaan EU: n toimielinten kanssa ja määritellyn maahanmuuttopolitiikan puuttumiseen.

Mainos

Suljettuaan EDF: n johtokunnan John Dolan Irlannin vammaisliitosta pohti henkilökohtaisesti EDF: n ja sen jäsenten roolia vammaisia ​​pakolaisia ​​kohtaan Euroopassa. Hän sanoi: "Voimme puhua politiikan näkökulmasta, mutta meidän on myös muunnettava tämä konkreettisemmaksi toivottaessamme tervetulleeksi ja tukemaan näitä ihmisiä, jotka ovat vammaisia ​​veljiämme ja sisariamme."

EDF toivottaa tervetulleeksi kolme uutta jäsentä

EDF toivottaa lämpimästi tervetulleeksi: Ieder'in Alankomaiden kansallisena neuvostona, Euroopan vammaisten palveluntarjoajien järjestö (EASPD) varsinaisena jäsenenä ja Vittime Italiane Talidomide (VITA) liitännäisjäsenenä.

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa