Liity verkostomme!

EU

Bertelsmann Stiftung tutkimus paljastaa lasten ja nuorten pahimmin velkakriisi

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Child-köyhyys-014Lapset ja nuoret ovat kärsineet eniten Euroopan talous- ja velkakriisistä, kerrotaan uudessa tutkimuksessa. EU: ssa noin 26 miljoonaa lasta ja nuorta - eli 27.9% alle 18-vuotiaista - uhkaa köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen arvostetun Bertelsmann Stiftung -tutkimuksen mukaan.

5.4 miljoonan nuoren tulevaisuuden näkymät, jotka eivät ole työssä eikä koulutuksessa, ovat samoin synkät. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kuilu Euroopassa on vahvin pohjoisen ja etelän sekä nuorten ja vanhojen välillä, se kertoo. Tämä on seurausta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden indeksistä, jolla Bertelsmann Stiftung arvioi vuosittain sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kehitystä 28 EU-maassa.

EU: n laajuisesti siinä sanotaan, että 5.4 miljoonaa nuorta ei ole työssä eikä koulutuksessa. Pelkästään Espanjassa, Kreikassa, Italiassa ja Portugalissa köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen uhkaamien lasten ja nuorten määrä on kasvanut 1.2 miljoonalla vuodesta 2007 6.4 miljoonasta 7.6 miljoonaan. He asuvat kotitalouksissa, joissa mediaanituloista on alle 60 prosenttia, kärsivät vakavasta aineellisesta puutteesta tai kasvavat tosiasiallisesti ansaitsemattomissa kotitalouksissa.

Mainos

Lisäksi monet 20–24-vuotiaat EU: n kansalaiset joutuvat epävarmoihin olosuhteisiin. Tässä ikäryhmässä 5.4 miljoonaa (17.8%) ei ole työssä eikä koulutuksessa. Määrä on kasvanut 25 EU-maassa vuodesta 2008, joissakin tapauksissa huomattavasti. Ainoastaan ​​Saksassa ja Ruotsissa tämän ikäryhmän näkymät ovat parantuneet viime vuosina. Sitä vastoin Etelä-Euroopan maiden kehitys oli negatiivisinta: Espanjassa 20–24-vuotiaiden, jotka eivät ole työssä eikä koulutuksessa, osuus nousi 16.6 prosentista 24.8 prosenttiin, kun taas Italiassa se jopa nousi 21.6%: sta 32%: iin. Sukupolvien välillä on myös kasvava kuilu, tutkimuksen mukaan.

"Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna sukupolvien välinen kuilu kasvaa myös koko Euroopassa. Vaikka köyhyys- tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien lasten osuus on kasvanut keskimäärin 26.4 prosentista 27.9 prosenttiin EU: ssa vuodesta 2007, vastaava osuus lapsista 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien väestö on pudonnut 24.4 prosentista 17.8 prosenttiin. Tärkein syy: kriisin aikana eläke-etuudet ja vanhuuseläkkeet eivät joko laskeneet tai eivät supistuneet yhtä voimakkaasti kuin nuoremman väestön tulot ," se toteaa.

Tätä vastakkaista kehitystä nuorten ja vanhojen välillä pahentaa säätiön mukaan kolme Euroopan laajuista suuntausta: kasvava julkinen velka rasittaa erityisesti nuoria sukupolvia; tulevat investoinnit koulutukseen sekä tutkimukseen ja kehitykseen ovat pysähtyneet; ja väestön ikääntyminen lisää paineita sosiaaliturvajärjestelmien taloudelliseen elinkelpoisuuteen. Esimerkiksi EU: n jäsenvaltioiden velkasuhde suhteessa niiden taloudelliseen tuottoon on noussut vuoden 63 2008 prosentista 88 prosenttiin.

Mainos

Bertelsmann Stiftungin puheenjohtaja Aart De Geus varoitti muista seurauksista sanoen: "Meillä ei ole varaa menettää sukupolvea Euroopassa, ei sosiaalisesti eikä taloudellisesti. EU: n ja sen jäsenvaltioiden on pyrittävä parantamaan nuorten mahdollisuuksia kestävästi. "

Hän kiinnitti huomiota myös EU: n nykyiseen nuorisotakuu- ja nuorisotyöllisyysaloitteeseen ja vaati näiden järkevien aloitteiden järjestelmällistä toteuttamista ja riittävää rahoitusta jäsenvaltioissa. Vaikka monien EU-maiden työmarkkinoilla on havaittavissa lievää nousutrendiä, ne eivät missään nimessä merkitse kattavaa muutosta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden alalla vuosien taantuman jälkeen.

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa