Liity verkostomme!

EU

Talousarvio 2016: parlamentin sysää varoja maahanmuuton ja kilpailukyvyn

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

commission_eu_budgetParlamentti lisäsi varoja käsittelemään ennennäkemättömän pakolaisten virtausta EU: ssa ja sen ulkopuolella keskiviikkona (27 lokakuussa) äänestyksessä EU: n talousarviosta 2016ille. Se lisäsi myös resursseja, joilla rahoitettiin nuorten työpaikkojen luomista, EU: n kilpailukyvyn parantamista ja maksamattomien laskujen maksamista. Parlamentti kumosi kaikki EU: n ministerien tekemät leikkaukset, myös maahanmuuttolinjojen leikkaukset.

Parlamentin päätöslauselma hyväksyttiin äänin 434 puolesta, 185 vastaan ​​ja 80 tyhjää. Äänestyksestä saadut tarkat luvut lasketaan ja asetetaan saataville mahdollisimman pian.

Maahanmuuttajat

Mainos

Parlamentissa äänestettiin yhteensä 1.16 miljardia euroa enemmän siirtolaisuuden hallintatoimenpiteistä, kun käsitellään niiden jäsenvaltioiden tarpeita, jotka käsittelevät suurimpia pakolaisia ​​ja maahanmuuttajia yhdessä EU: n ulkopuolisten maiden kanssa.

"Pakolaiset eivät ole syyllisiä, he ovat uhreja. Tarvitsemme ylimääräisiä resursseja heidän auttamiseen, ja on mahdotonta hyväksyä, että jäsenvaltiot eivät tee tätä ylimääräistä työtä. Solidaarisuus on osoitettava käytännössä, ei vain saarnattava", sanoi José Manuel Fernandes (EPP, PT), joka ohjaa suurinta osaa budjetista parlamentin kautta.

Työpaikat nuorille, kilpailukyky

Mainos

Parlamentti lisäsi 473 miljoonaa euroa sopimuksiin uusista ohjelmista, joilla autetaan työttömiä nuoria työpaikkoihin. Viljelijät, jotka ovat kärsineet Venäjän tuontikiellosta EU: n elintarvikkeiden tuonnista ja alhaiset maitohinnat, saisivat enemmän 500m.

Parlamentti lisäsi Horizon 1.3 EU: n tutkimusohjelmaan ja Euroopan yhdentymisrahastoon (infrastruktuuri) varattuja 2020bn-määrärahoja, joilla palautetaan heiltä lainattuja varoja Junckerin investointisuunnitelman käynnistämiseksi. Tavoitteena on parantaa EU: n kilpailukykyä.
Maksamattomat laskut

Parlamentti vaati myös, että pysyäkseen tavoite vähentää maksamattomia laskuja 2 miljardiin euroon 2016in loppuun mennessä, kuten parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet, Kreikkaa tukevaa 1-miljardia euroa on rahoitettava uusista rahoitusosuuksista. jäsenvaltiot.

Mitä seuraavaksi?

Kolme viikkoa "sovittelumenettelystä" parlamentin ja neuvoston välillä alkaa 29-lokakuussa, jotta sovittiin kompromissiin ajoissa äänestääkseen siitä marraskuun täysistunnossa, jossa parlamentin puhemies allekirjoittaa sen.

Faktat

Jäsenvaltioiden rahoitusosuudet kolmansien maiden siirtymätoimenpiteistä tähän mennessä EU: n talousarvion (27.10.2015) maksujen vastaamiseksi
 

Humanitaarinen apu: EU: n talousarvio lisättiin € 500m, 21 EU: n jäsenmaat 430m

 

Madad Fund: EU: n budjetti lisäsi 500m, seitsemän EU: n jäsenvaltiota € 21.3m

 
Afrikka-rahastosijoitusrahasto: EU: n talousarvio lisättiin 1.8bn-euroon, seitsemän EU-jäsentä € 22.5m

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa