Liity verkostomme!

EU

Mep Plenković: "Ukrainan paikallisvaalit ovat suurelta osin kansainvälisten standardien mukaisia"

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

C91A056E-90A2-4A7E-ADB0-64CC883DB0AE_mw1024_s_n25 lokakuu kunnallisvaalit Ukrainassa tehtiin "pääosin kansainvälisesti tunnustettuja standardeja", päätteli MEP Andrej Plenkovic, johtaja Euroopan parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnan, kutsunut Verhovna Rada. Äänestyspaikat "sujuivat rauhallisesti ja hyvässä järjestyksessä" kaupungeissa kävi tarkkailijat sanoivat ja korostivat luottamusta siihen, että kaikki vaaliprosessia puutteet Etyj / ODIHR pitkäaikainen tarkkailu tehtävänä olisi voimakkaasti osoitettu.

Valtuuskunnan päällikkö Andrej Plenković (PPE, korkea edustaja), joka on myös EU: n ja Ukrainan parlamentaarisen assosiaatiokomitean puheenjohtaja, antoi valtuuskunnan puolesta seuraavan lausunnon: "Olemme erittäin iloisia voidessamme olla täällä Ukrainan Verhovna Radan kutsusta. Tämä tehtävä on toinen osoitus siitä, että Euroopan parlamentti pitää Ukrainaa erittäin tärkeänä, samoin kuin näiden vaalien merkityksen Ukrainan demokratian ja maan eurooppalaisen polun lujittamiselle.

"Mielestämme Ukrainan paikallisvaalit pidettiin suurelta osin kansainvälisesti tunnustettujen normien mukaisesti. Meidän on pidettävä mielessä herkkä poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen sekä humanitaarinen ja turvallinen asiayhteys. Tähän liittyy Krimin laiton liittäminen ja Venäjän tukemien laittomien aseellisten ryhmittymien väliaikainen miehitys Donetskin ja Luhanskin alueista, joissa vaaleja ei voitu järjestää, yli 5 miljoonaa Ukrainan kansalaista ei voinut osallistua äänestykseen. käyttää äänioikeuttaan lähtöpaikassa tulevissa vaaleissa Ukrainan lainsäädännön mukaisesti ja turvallisessa ympäristössä.

Mainos

"Maidanin vallankumouksen ja sitä seuranneiden varhaisten presidentin- ja parlamenttivaalien jälkeen vuonna 2014 lokakuun paikalliset vaalit ovat jälleen yksi kansallinen kysely uudella poliittisella maisemalla, jossa panokset ovat kasvaneet erityisesti jatkuvien hajauttamistoimien vuoksi." vaalit on hyväksytty vasta heinäkuussa, ja viranomaiset vaativat sitä selittämään riittävästi uutta vaalijärjestelmää äänestäjille. EP: n tarkkailijat totesivat, että äänestys suoritettiin rauhallisella ja järjestäytyneellä tavalla kaupungeissa, joissa he vierailivat. Etyjin-ODIHR: n pitkän aikavälin tarkkailuvaltuuskunta antaa yksityiskohtaisen arvion vaaleista, mukaan lukien Mariupolissa, Krasnoarmiyskissa ja Stavotessa kohdatut vaikeudet. Olemme vakuuttuneita siitä, että kaikki asiaankuuluvat toimijat korjaavat voimakkaasti havaitut puutteet vaaliprosessissa ja panevat täytäntöön loppuraportissa ehdotetut keskeiset suositukset. Kiitämme Ukrainan viranomaisten, poliittisten puolueiden edustajien, vaalilautakuntien, kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisten järjestöjen edustajien ponnisteluja, jotka tapasimme tehtävämme aikana.

"Euroopan parlamentti tukee vakaasti Ukrainaa sen kunnianhimoisen uudistusohjelman toteuttamisessa. Valvomme tiiviisti assosiaatiosopimuksen ja syvällisen ja kattavan vapaakauppa-alueen täytäntöönpanoa EU: n ja Ukrainan parlamentaarisen assosiaatiokomitean työn avulla."

Euroopan parlamentti lähetti seitsemän jäsenen valtuuskunnan tarkkailemaan Ukrainan paikallisia vaaleja 25. lokakuuta. Ukrainan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtaja Andrej Plenkovićin (PPE, HR) johdolla siihen kuuluivat myös Anna Maria Corazza Bildt (EPP, SE), Tonino Picula (S&D, HR), Clare Moody (S&D, UK), Jussi Halla- aho (ECR, FI), Kaja Kallas (ALDE, ES) ja Miloslav Ransdorf (GUE, CZ). Parlamentin jäsenet lähetettiin vaalipäivänä Kiovaan, Harkovaan, Odesaan ja Dnipropetrovskiin. Valtuuskunta oli osa pitkäaikaista Etyjin / ODIHR: n tarkkailuvaltuuskuntaa.

Mainos

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa