Liity verkostomme!

EU

Mielipiteenne: Miten Euroopan parlamentin vaalit olisi parannettava #EP2019

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Äänestyspaikalla äänestävän äänestyksen aikana äänestävän henkilön käsi.Europarlamenttivaalit ovat tilaisuutesi päättää, miten Eurooppa olisi ajettava, mutta voisivatko ne järjestää paremmin? Vaikka jotkut perusperiaatteet on määritelty EU: n lainsäädännössä, parlamentti pyrkii parantamaan niitä edelleen. Tällä viikolla parlamentin jäsenet äänestävät mietinnöstä, jossa suositukset ovat kirjoittaneet puolalainen EPP-jäsen Danuta Hübner ja saksalainen S&D -jäsen Jo Leinen. Euroopan parlamentti haluaa kuulla sinusta - lue lisää saadaksesi selville, mitä ideoita ihmiset jakavat sen sosiaalisen median alustoilla.

Yksi monien ihmisten esille ottama ehdotus on antaa ihmisille mahdollisuus äänestää 16-vuotiaana Euroopan parlamentin vaaleissa. Tällä hetkellä vain itävaltalaiset pystyvät siihen. Idea herätti monia kommentteja sekä puolesta että vastaan. Monet käyttäjät kokivat, että nuorempien ihmisten äänestäminen saattoi parantaa äänestysprosenttia, mutta vastustajat kokivat 16-vuotiaiden olleen vielä tarpeeksi aikuisia menemään äänestämään.

"Mielestäni monet 16-vuotiaat ovat ehdottomasti valmiita äänestämään! Monet muuttajat, ravistelijat, keksijät ja tutkijat ovat nykyään 16- ja 17-vuotiaita. " (Facebookista)

Mainos

"Ehkä heidän pääsy äänestysosastoihin aikaisin voi parantaa äänestäjien äänestysaktiivisuutta tulevissa vaaleissa." (Facebookista)

"En usko, että jonkun, jonka ei katsota olevan täysi-ikäistä, pitäisi äänestää, eikä minusta myöskään sitä, että jonkun, jolla on äärimmäisen vähän tietoa todellisesta maailmasta, pitäisi muokata poliittista suuntaamme." (Redditistä)

Sähköinen äänestys, online-äänestys ja postitse äänestäminen sisältyvät myös raporttiin. Monet seuraajistamme sosiaalisessa mediassa suhtautuivat käsitykseen melko skeptisesti pelätessään petoksia ja manipulointia. Oli kuitenkin joitain, jotka olivat avoimempia ajatukselle.

Mainos

"Olen eri mieltä sähköisestä äänestyksestä, koska äänestystä on liian helppo manipuloida, mutta olen samaa mieltä aikomuksesta." (Redditiltä)

"Sen pitäisi olla sähköinen äänestys kaikille eurooppalaisille Euroopassa ja ulkomailla kotimaan ja Euroopan parlamentin vaaleissa." (LinkedInistä)

Ehdotus sallia kaikkien EU: n ulkopuolella asuvien EU: n kansalaisten äänestäminen Euroopan parlamentin vaalien aikana osoittautui kiistattomaksi ja sai tukea monilta kommentteja jättäneiltä. Tällä hetkellä se on jo mahdollista joidenkin EU-maiden kansalaisille.

"Eurooppalaiset äänestävät EU: n ulkopuolelta? Niin kauan kuin heillä on voimassa oleva jäsenvaltion myöntämä EU-passi, miksi ei? " (Facebookista)

Voit seurata keskustelua seuraavista Euroopan parlamentin vaaleista Twitterissä hashtagilla # EP2019.

Lisätietoja

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa