Liity verkostomme!

EU

Iran: Miten ydinsopimuksesta voi luoda mahdollisuuksia

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

376767_iran-sentrifugitVuosikymmenen ajan käytyjen neuvottelujen jälkeen heinäkuussa 2015 päästiin historialliseen sopimukseen Iranin ydinohjelmasta. Sopimus vaikuttaa merkittävästi maahan ja sen rooliin maailmassa. Parlamentin ulkoasiainvaliokunta keskusteli maanantaina (19. lokakuuta) asiantuntijoiden kanssa EU: n Iranin-strategiasta. Vaikka asiantuntijat huomauttivat, että sopimus voi luoda mahdollisuuksia EU: lle, parlamentin jäsenet ovat huolissaan maan ihmisoikeustilanteesta.

Mahdollisuudet

Viime vuosikymmenen aikana EU ja YK olivat joukossa niitä, jotka ovat määrittäneet Iranille useita pakotteita, joihin kuuluvat maan omaisuuden jäädyttäminen sekä kaupan rajoitukset, kuten aseiden viennin kielto Iraniin tai kielto mailta tuoda raakaöljyä ja kaasua sieltä. Äskettäin tehdyn sopimuksen mukaan nämä pakotteet poistetaan asteittain. 20. lokakuuta pidetyssä kuulemistilaisuudessa tarkasteltiin tämän tarjoamia mahdollisuuksia EU: lle ja Iranille sekä strategiaa, jota EU: n tulisi noudattaa.

Mainos

Istuntovaliokunnan varapuheenjohtaja Ryszard Antoni Legutko, ECR-ryhmän puolalainen jäsen, kutsui sopimusta "suureksi askeleksi eteenpäin" ja korosti, että pakotteiden poistaminen "avaa uusia mahdollisuuksia Iranin taloudelle".

Yhdistyneen kuningaskunnan S&D: n jäsen Richard Howitt, joka valmistelee oma-aloitteista mietintöä EU: n Iranin-strategiasta ydinsopimuksen jälkeen, sanoi: "Meidän on oltava realistisia odotuksissamme, mutta meillä on yhteinen toimintaohjelma ja terrorismin torjunta on yksi samoin kuin huumekaupan torjunta. "

Euroopan Iranin tutkimusryhmän johtaja tohtori Rouzbeh Parsi vaati vuoropuhelua: "EU: lla on potentiaalia tulla tärkeimmäksi kauppakumppaniksi ja poliittiseksi keskustelukumppaniksi, ellei ole tarpeeksi punaisia ​​viivoja keskustelun lopettamiseksi ennen kuin se edes on alkanut. "Hän sanoi, että kaikilla Syyriaa koskevilla erimielisyyksillä on ehdottomasti potentiaalia tehdä niin.

Mainos

Syyria

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan ohjelman vieraileva Ellie Geranmayeh Eurooppa-neuvoston ulkosuhteista vastaavassa neuvostossa sanoi: ”Jos näemme todella Iranin useiden Lähi-idän konfliktien perimmäisenä syynä, sen on Minun mielipiteeni on myös osa siellä tapahtuvaa deeskaloitumista. ”

Cornelius Adebahr, Washingtonin Carnegie-kansainvälisen rauhanrahaston tutkija, osallistui keskusteluun videokonferenssina. Hän sanoi: "Onko Syyrian kriisiin ratkaisu vai ei, se ei välttämättä ole EU: n tehtävä ja se voidaan päättää muualla."

Ihmisoikeudet

Monet parlamentin jäsenet ilmaisivat huolensa Iranin ihmisoikeustilanteesta. Saksan vihreät / EFA: n jäsen Klaus Buchner sanoi: "XNUMX prosenttia teloituksista Iranissa toteutetaan huumausainerikosten vuoksi. Onko mahdollista tehdä tällaista yhteistyötä nykyisen ihmisoikeustilanteen perusteella? "

Parlamentin jäsenet korostivat myös luottamuksen rakentamisen merkitystä osapuolten välillä. Ranskalainen EPP-jäsen Michèle Alliot-Marie sanoi: "Kuinka voimme rakentaa luottamusta huolimatta menneisyydessä tapahtuneista ballististen ohjusten kokeista huolimatta?"

Kuulemistilaisuuden päätti valiokunnan puheenjohtaja Elmar Brok, saksalainen PPE-ryhmän jäsen.

Lisätietoja

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa