Liity verkostomme!

EU

Schulz pakolaisten siirtämisestä: "Eurooppalainen solidaarisuus on vastuun jakamista"

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Martin Schulz ja valtionpäämiehet Eurooppa-neuvostossa © Euroopan unioni 2015 - Eurooppa-neuvosto

Eurooppa tarvitsee pakollisen pysyvän järjestelmän pakolaisten siirtämiseksi, Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz kertoi valtion- ja hallitusten päämiehille maahanmuuttoon liittyvän Eurooppa-neuvoston alkaessa 15. lokakuuta. "Eurooppalainen solidaarisuus on vastuun jakamista ja kenenkään jättämistä yksin", hän sanoi. Huippukokouksessa käsiteltiin myös talous- ja rahaliittoa, Ison-Britannian kansanäänestystä EU: sta sekä Turkista ja Syyriasta.

Schulz huomautti, että kokeneista vaikeuksista huolimatta viime kuukausina on jo tapahtunut paljon edistystä. Hän viittasi yhteisen etsintä- ja pelastusoperaation perustamiseen Välimerelle, ihmiskauppiaiden torjuntaan, EU: n vuoden 2015 talousarvion muuttamiseen siten, että kohdennetaan enemmän resursseja pakolaiskriisin torjuntaan, sekä pakolaisia ​​auttavien humanitaaristen järjestöjen rahoituksen lisäämiseen.

Mainos

Presidentti korosti kuitenkin, että tarvitaan uusi pysyvä järjestelmä pakolaisten siirtämiseksi: ”Todellisuus on tehnyt Dublin-järjestelmästä vanhentuneen. Meillä on mahdollisuus valita kompastuminen kriisistä toiseen ja korjata lyhytaikaisia ​​korjaustoimenpiteitä yksittäisiin näkökohtiin - tai löytää kattava ratkaisu, joka vahvistaa pysyvän solidaarisuuden. " Hän vetoaa myös laillisen maahanmuuton edistymiseen.

Schulz totesi myös, että EU: n ulkorajoja on hallinnoitava tehokkaasti ja inhimillisesti: "Schengen-alue selviää vain, jos paineen alla olevia jäsenvaltioita ei hylätä ja jos panemme perusteellisesti täytäntöön vuonna 2013 sovitun uuden seuranta- ja arviointijärjestelmän. ulkorajamme ovat kollektiivinen vastuu ja sen on perustuttava jaetun vastuun, keskinäisen luottamuksen ja solidaarisuuden periaatteisiin. "
Vaikka Turkille olisi annettava tukea huolehtimaan kahden miljoonan syyrialaisen pakolaisen isännöinnistä, Schulz herätti myös huolta maan poliittisesta tilanteesta: "Vuoropuhelu on ainoa tapa varmistaa Turkin vakaus ja vauraus tulevaisuudessa."

Syyriasta puhuen presidentti sanoi tarvitsevansa suuren diplomaattisen aloitteen: "Syyria on tänään maailman suurin humanitaarinen katastrofi."

Mainos

Schulz kehotti myös jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan pankkiunionin luomiseksi: "Meidän on otettava käyttöön suojatoimenpiteitä, jotka suojaavat veronmaksajien rahaa katkaisemalla tehokkaasti pankkien ja suvereenien välisen yhteyden." Ison-Britannian kansanäänestyksen osalta Schulz sanoi olevansa säännöllisesti yhteydessä Ison-Britannian pääministeriin David Cameroniin: "Kuten aiemmin sanoin, Euroopan parlamentti on avoin kaikille ehdotuksille Euroopan unionin parantamiseksi."

Lisätietoja

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa