Liity verkostomme!

EU

EU: n uusi kauppapolitiikka lisää Thaimaahan kohdistuvia paineita ihmisoikeuksien parantamiseksi    

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

h_51396292bParlamentin jäsenten mukaan EU: n käynnistämän kunnianhimoisen uuden kauppapolitiikan pitäisi saada aikaan Thaimaan kaltaisiin maihin kohdistuva paine ihmisoikeuksien parantamiseksi. Euroopan komission uudessa kauppa- ja sijoitusstrategiassa korostetaan EU: n kauppasopimusten merkitystä heijastamalla eurooppalaisia ​​arvoja ja käsitellään kattavasti kauppapolitiikkaan vaikuttavia taustalla olevia poliittisia arvoja, joissa viitataan työhön, ihmisoikeuksiin ja ympäristönsuojeluun. Siinä asetetaan etusijalle ihmisoikeudet, työsuojelu ja EU: n arvot, ja se kohdistuu erityisesti Aasian maihin tulevissa kauppasopimuksissa.

Strategialla ei mainita nimeä, mutta sillä on merkitystä Thaimaalle, maalle, jonka kanssa EU on keskeyttänyt neuvottelut kahdenvälisestä vapaakauppasopimuksesta ja joka on laajalti tuomittu ihmisoikeusloukkauksista. Torstaina (15. lokakuuta), 24 tuntia sen virallisen käynnistämisen jälkeen, EU: n kauppakomissaari Cecilia Malmstrom esitteli strategian Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan jäsenille.

Saksan vihreiden parlamentin jäsen Ska Keller, valiokunnan jäsen, otti uuden strategian vartioidusti vastaan ​​ja sanoi, että ihmisoikeuskysymyksiä koskevan tiedonannon "vahva sanamuoto" oli "rohkaiseva". Hänen mukaansa EU: n on "mentävä pidemmälle" ollakseen todella tehokas torjumaan ihmisoikeusloukkauksia. Hän sanoi: "On korkea aika, että kauppasopimusten lausekkeet ihmisoikeuksista, vapaudesta ja demokratiasta ovat yhtä vahvoja kuin muut määräykset. Ihmisoikeuksien edistäminen kauppasopimuksissa on tietysti hieno idea, mutta ellei se ole sitova, tai sitä tukee komission lainsäädäntöaloite, tällaiset asiat jäävät vain hyväksi ajatukseksi. "

Mainos

Hänen kommenttinsa toistaa toinen valiokunnan jäsen, Yhdistyneen kuningaskunnan sosialistijäsen Jude Kirton-Darling, joka sanoi: "Ihmisoikeussäännökset ovat ehdottoman välttämättömiä tasapainoisille taloussuhteille. Tällä on yleistä tukea. Mutta tarvitaan myös konkreettisia suunnitelmia. paikallaan, jotta tämä tapahtuisi. "

Tällaisten huolenaiheiden johdosta Malmstrom sanoi, että lapsetyö ja pakkotyö sisällytetään kaikkiin neuvottelulukuihin, kun kauppaa käsitellään. Mutta hän varoitti: "Ihmisoikeuksien tarjoamiseen vapaakauppasopimuksissa on puututtava myös monenvälisellä tasolla maailmanlaajuisilla foorumeilla, kuten WTO."

Malmstrom korosti esityksessään tarvetta "vastuullisemmalle" lähestymistavalle kauppasopimuksissa ja kertoi parlamentin jäsenille: "Eurooppalaiset tietävät, että kauppa voi tuottaa työpaikkoja, kasvua ja investointeja kuluttajille, työntekijöille ja pienille yrityksille. Ja he haluavat lisää tuloksia. Mutta he eivät halua tehdä kompromisseja perusperiaatteista, kuten ihmisoikeuksista. " Uusi strategia tekee EU: n kauppapolitiikasta vastuullisempaa, hän kertoi parlamentin jäsenille perustamalla sen kolmeen pääperiaatteeseen - tehokkuuteen, avoimuuteen ja arvoihin.

Mainos

Thaimaalla on tällä hetkellä kaupan etuudet EU: n kanssa "yleisen tullietuusjärjestelmän mukaisesti", ja Malmstrom sanoi, että kauppasopimuksia ja etuuskohteluohjelmia olisi käytettävä "vipuina" edistämään kaikkialla maailmassa "eurooppalaisia ​​arvoja", kuten kestävää kehitystä, ihmisoikeuksia , reilu ja eettinen kauppa ja korruption torjunta. "Tämä tarkoittaa", hän sanoi, "korruption vastaisten sääntöjen sisällyttämistä EU: n kauppasopimuksiin ja sen varmistamista, että kauppakumppanimme panevat täytäntöön perustyönormit."

Tunnin pituisessa keskustelussa valiokunnan kanssa Malmstrom, joka on itse entinen parlamentin jäsen, sanoi uuden strategian "Kaikkien kauppa", jonka tarkoituksena on hyödyttää työntekijöitä kaikkialla maailmassa, myös köyhimpien maiden työntekijöissä. Hän sanoi, että se asetti perussäännöt kauppapolitiikalle, joka "ylittää huomattavasti taloudelliset edut", ja lisäsi, että kansalaiset olivat vaatineet EU: ta "ei tee kompromisseja ihmisoikeuksista ja vapauksista", kun 28 kansakunnan ryhmä tuhoaa kauppaa muiden maiden kanssa. "Kauppastrategia heijastaa paitsi taloudellista etua myös arvojamme.

Kauppapolitiikan ei pitäisi koskea pelkästään talouskysymyksiä, vaan myös standardiarvot, joita pidämme Euroopassa ja haluamme edistää kaikkialla maailmassa. "Malmstrom lisäsi:" Voimme käyttää kauppasopimuksia tähän tarkoitukseen, ja tämä uusi strategia toimii välineenä "EU kieltäytyy allekirjoittamasta Thaimaan kanssa marraskuussa 2013 valmistunutta kumppanuus- ja yhteistyösopimusta, ellei hallitseva sotilasjunta palauta" laillista demokraattista prosessia "ja" puolustaa ihmisoikeuksia ja -vapauksia, poista sensuuria ja vapauttaa kaiken poliittisen pidätetyt ". Komission tiedonannon mukaan tulevan kauppa- ja sijoituspolitiikan olisi perustuttava" reiluun ja eettiseen kauppaan ja ihmisoikeuksiin ".

Se lupaa: "Vapaakauppasopimukset sisältävät myös vahvoja määräyksiä, joilla edistetään työntekijöiden oikeuksien kunnioittamista kaikkialla maailmassa. Komissio asettaa etusijalle sen, että kauppakumppanimme panevat täytäntöön perustyönormeja koskevat säännökset, kuten lapsityövoiman poistaminen, työvoiman käytön lopettaminen työntekijöiden järjestäytymisoikeudet ja syrjimättömyys työssä. " Thaimaa on joutunut tulipaloon erityisesti sen vuoksi, mitä Human Rights Watch (HRW) on pitänyt "orjamaisena" olosuhteina niille, joista monet ovat maahanmuuttajia, jotka työskentelevät tuottoisassa Thaimaan merenelintarviketeollisuudessa.

Tiedonannossa sanotaan myös, että tuleva kauppapolitiikka "tuo entistä enemmän huomiota ihmisoikeuksiin liittyviin huolenaiheisiin kaupassa" ja lisää: "Aloitamme tiiviimmän vuoropuhelun kehitysmaiden kanssa, joissa EU: n kaupalla on eniten vaikutusvaltaa ihmisoikeusloukkausten torjunnassa". New Yorkissa sijaitseva HRW sanoi äskettäisessä raportissaan, että Thaimaan junta on "tukahduttanut ankarasti" perusoikeudet ja -vapaudet. Se kertoo esimerkiksi, että toukokuussa 2014 tapahtuneen sotilasvallankaappauksen jälkeen kansallinen rauhan ja järjestyksen neuvosto (NCPO) on kutsunut vähintään 751 ihmistä ilmoittamaan sotilasviranomaiselle. Suurin osa oli poliitikkoja, aktivisteja ja toimittajia, joita hunta syytti armeijan kritisoinnista tai vastustamisesta.

EU tekee parhaillaan yli 20 sopimusta yli 60 maan kanssa Amerikassa, Aasiassa ja Afrikassa. Analyytikot sanovat kuitenkin, että nykyisten BRIC-maiden, kuten Brasilian ja Intian, nykyiset ongelmat huomioon ottaen EU haluaa luoda uusia kauppaliittoja ASEANin (Kaakkois-Aasian maiden liitto) kanssa, johon Thaimaa kuuluu. EU on Thaimaan kolmanneksi suurin kauppakumppani, ja uusimmat tiedot osoittavat, että EU: n tuonti Thaimaasta kasvoi 17 miljardista eurosta 18.5 miljardiin euroon vuosina 2012--2014. Thaimaan vienti EU: hun vuonna 2014 oli 12.4 miljardia euroa, kun se oli 14.8 miljardia euroa. Edellinen vuosi. Malmstrom sanoi Euroopan parlamentin jäsenille osoittamassaan puheenvuorossa, että EU toivoi voivansa jatkaa kauppasopimuksia useiden muiden alueen maiden, kuten Hongkongin, Taiwanin ja Indonesian, kanssa. Mutta aloittelevien kauppaneuvottelujen osalta Thaimaa on nähnyt itsensä jäävän jälkeen naapureista, kuten Vietnam, joka päätti kauppaneuvottelut EU: n kanssa kesällä. Ihmisoikeuksiin liittyvät huolenaiheet mainitaan yleensä yhtenä syynä siihen, miksi Thaimaa on jäänyt jälkeen kaupan hakemisjärjestyksestä. EU: n edustusto Bangkokissa antoi viime kuussa julkilausuman, jonka mukaan "ihmisoikeuksien edistäminen on ratkaisevan tärkeää". Aiemmin tässä kuussa Euroopan parlamentti hyväksyi Thaimaasta laajan päätöslauselman, jonka mukaan Thaimaan siirtotyöläisillä on "vähän suojaa". Alden suomalainen europarlamentaarikko Hannu Takkula oli tyytyväinen uuteen strategiaan ja sanoi, että kokouksessa EU: n tulisi "tehdä selväksi" "niille kansoille, joissa demokratiaa ja ihmisoikeuksia ei kunnioiteta, että EU on sääntöjen tekijä, ei sääntöjen ottaja".

Hän sanoi: "Olen tyytyväinen ihmisoikeuksien kunnioittamisen sisällyttämiseen strategiaan. Kauppapolitiikan on oltava olennainen osa ulkopolitiikkaa." Vaikka hän sanoi olevansa tyytyväinen "lupaavaan" strategiaan, kauppakomitean puheenjohtaja, saksalainen europarlamentaarikko Bernd Lange huomautti kysyneensä komissiolta, miten se aikoo "tasapainottaa sitoutumispolitiikkaa ja ihmisoikeuksien ehtoja kauppasopimuksissa". Iso-Britannian sosialistinen parlamentin jäsen David Martin, toinen komitean jäsen, kertoi tälle verkkosivustolle, että parlamentti on "pitkään vaatinut" "paljon suurempaa johdonmukaisuutta" unionin ulkopolitiikan ja kaupan välillä.

Hän lisäsi: "Thaimaan hallitus ei ole laillinen kumppani neuvotella. Se pilkkaa EU: n kauppasopimuksiin liittyviä ihmisoikeuslausekkeita." Ruotsin vihreiden parlamentin jäsen Linnea Engstrom puolestaan ​​sanoo kannattaneensa "nimenomaisten viittausten" sisällyttämistä ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin EU: n neuvottelemissa vapaakauppasopimuksissa. Tiedonannon tarkastelevat nyt EU: n jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Siitä keskustellaan myös sidosryhmien kanssa.

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa