Liity verkostomme!

EU

Kreikka: Parlamentti tukee kiireellinen etupainotteisesti on € 35 miljardia EU: n rahoitusta

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EU-Kreikka-AkropolisParlamentti tiistaina (6 lokakuu) tuki joukkoa kertaluonteisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lisätä Kreikalle osoitetun 35 miljardin euron tosiasiallisia menoja EU: n 2014-2020 talousarviossa. Tähän sisältyy 20 miljardia euroa Euroopan rakenne- ja sijoitusrahastoista ja 15bn euroa maatalousrahastoista.

Parlamentin jäsenet seurasivat parlamentin aluekehitysvaliokunnan suositusta ja hyväksyivät komission ehdotuksen pikaisesti muuttumattomana äänin 586 puolesta, 87 vastaan ​​ja 21 tyhjää. Tämä nopeutettu menettely luo tietä toimenpiteiden nopealle hyväksymiselle neuvostossa ja niiden välittömälle voimaantulolle.

Toimenpiteiden tarkoituksena on nopeuttaa EU: n varojen käyttöä, jotta Kreikka voi auttaa varmistamaan, että kaikki sille 2007-2013-ohjelmakaudella käytettävissä olevat varat käytetään ajoissa (ennen kuin se päättyy 2017: n lopussa), ja auttamaan Kreikkaa tapaamaan vaatimukset, jotka koskevat kaikkien käytettävissä olevien EU-varojen saatavuutta nykyisellä 2014-2020-ohjelmakaudella.

Mainos

Rahoitus kattaa ohjelmakaudet 2020 saakka. Komission ehdottamassa ja parlamentin hyväksymässä muutoksessa nykyiseen asetukseen annetaan mahdollisuus vapauttaa noin 500 miljoonaa euroa heti, kun lainsäädäntö on annettu, ja lisäksi 800m vapautetaan vielä ennen 2017-ohjelmien virallista päättämistä. Nämä erityistoimenpiteet ovat neutraaleja EU: n talousarvion kannalta, koska ne pannaan täytäntöön nykyisissä 2014-2020-rahoituskehyksissä sovittujen maiden määrärahojen puitteissa.

Nykyisten hankkeiden loppuunsaattamisen varmistaminen

Kahden erityistoimenpiteen avulla Kreikka voi saada päätökseen 2007-2013-ohjelmakaudella aloitetut hankkeet:

Mainos
  • Poistetaan kansallisen yhteisrahoituksen tarve, koska EU: n rahoitusosuus nostetaan 100%: iin;
  • koko summan, mukaan lukien ennakkomaksut ja välimaksut, asettaminen heti saataville (muuten viimeisen 5%: n osuus EU: n maksuista olisi pitänyt lykätä 2017: iin saakka).

Kaudella 2014-2020 parlamentti sitoutuu:

  • Koheesiopolitiikan ohjelmiin käytettävissä olevan ennakkomaksun tason korottaminen 7 prosentilla (tämä voisi antaa ylimääräisen 1bn euron käytettävissä).

Parlamentti on yhtä mieltä siitä, että nämä poikkeukselliset toimenpiteet ovat perusteltuja Kreikan ainutlaatuisella tilanteella, jossa finanssikriisi on johtanut jatkuvasti negatiiviseen kasvuun ja vakaviin maksuvalmiusongelmiin. Julkisista varoista puuttuu erityisesti kaivattuja investointeja kasvun ja työpaikkojen luomisen vauhdittamiseksi.

Viime vuosina EU: n rahastot ovat vaikuttaneet lukuisiin investointeihin, esimerkiksi Patran siltaan, Ateenan metrojärjestelmään, Ateenan kansainväliseen lentokentälle, teille ja teknologiakeskuksiin.

Seuraavat vaiheet

Nyt kun parlamentti on tukenut niitä, neuvoston on hyväksyttävä toimenpiteet ennen niiden voimaantuloa. Kreikan viranomaiset ovat luoneet mekanismin, jolla taataan, että tuensaajat ja ohjelmien toimiin käyttävät täysimääräisesti kaudella 2007-2013 käytettävissä olevat määrät, ja raportoivat 2016-varojen käytön tehokkuudesta.

Lisätietoja

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa