Liity verkostomme!

EU

Factsheet: EU: n tuki parempaan hallintaan integrointi turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

20131024_syrian-refugees_nicholson_210Komissio järjesti 25. syyskuuta kokouksen keskustellakseen siitä, miten optimoida EU: n varojen käyttö ja toimenpiteet turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotoutumisen tukemiseksi. Nykyisen pakolaiskriisin vuoksi komissio järjestää tänään kokouksen EU: n hallintoviranomaisten kanssa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Rahasto Euroopan Aid vähävaraisimmille (FEAD) keskustelemaan siitä, miten optimoida EU: n varojen käyttö ja toimenpiteet turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotoutumisen tukemiseksi. Molemmat EU: n varat ovat tärkeitä vastauksena nykyiseen humanitaariseen hätätilaan.

Milloin ESR ja FEAD voivat tukea pakolaisia ​​ja turvapaikanhakijoita?

FEAD: n tapauksessa kukin jäsenvaltio määrittelee kaikkein vähävaraisimpien ihmisten ryhmän. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset voivat siis olla tukikelpoisia, jos jäsenvaltiot niin haluavat. Itse asiassa FEAD tukee jo tätä ryhmää joissakin maissa, kuten Ruotsissa, Belgiassa ja Espanjassa.

Mainos

FEAD voi puuttua ruoka- ja aineelliseen apuun heti, kun turvapaikanhakijat ja pakolaiset saapuvat unioniin. Sosiaalinen osallisuus voidaan toteuttaa vain, kun turvapaikkaa on haettu. FEADin toimet ovat yleensä lyhytaikaisia ​​aineellisen avun saamiseksi, mutta voivat olla pidemmän aikavälin kattavia sosiaalisen osallisuuden kannalta. FEAD-tuen keston ja ajankohdan valinta riippuu jäsenvaltiosta.

Ottaen huomioon, että ESR: n päätehtävänä on parantaa unionissa asuvien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia, kolmansien maiden kansalaisilla on mahdollisuus saada täyttä tukea, jos he voivat osallistua työmarkkinoille. Turvapaikanhakijoiden kohdalla tämä tapahtuu, kun he ovat saaneet pakolaisaseman tai viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua siitä, kun he ovat hakeneet sitä. Ajat vaihtelevat jäsenvaltioittain, ja niiden lyhentäminen kuuluu kansalliseen toimivaltaan.

Turvapaikanhakijat voivat kuitenkin saada rajoitettua tukea ESR: ltä ennen pääsyä työmarkkinoille. Tämä koskee lasten koulutustoimia ja myös ammatillista koulutusta, jos se on kansallisen lainsäädännön sallimaa.

Mainos

Mihin toimenpiteisiin ESR- ja FEAD-varoja voidaan käyttää?

ESR voi investointiprioriteettiensa puitteissa tukea pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista helpottaakseen heidän sosiaalista osallisuuttaan ja integroitumistaan ​​työmarkkinoille. ESR- ja FEAD-investoinnit voivat tukea pakolaisten integroitumista työmarkkinoille ja yhteiskuntaan esimerkiksi neuvomalla pakolaisia ​​ja heidän perheitään; koulutuksen kautta; pakolaisten ja heidän perheidensä pääsy terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin ja kampanjoilla pakolaisten syrjinnän torjumiseksi. Euroopan ulkopuolella hankittujen taitojen ja pätevyyksien tunnustamisen parantaminen auttaa myös tukemaan heidän nopeampaa integroitumistaan ​​työmarkkinoille ja vähentämään sosiaalisen syrjäytymisen riskiä.

FEAD voi tarjota ruokaa ja perusmateriaaliapua ja tukea sosiaalisen osallisuuden toimia.

Kuinka paljon ESR: stä ja FEAD: sta on saatavana jäsenvaltioille varoja turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotouttamiseen?

Euroopan sosiaalirahaston budjetti on 86.4 miljardia euroa, ja vähintään 20 prosenttia kohdennetaan sosiaaliseen osallisuuteen. Tyypillisesti erityinen tuki näille haavoittuville ryhmille kuuluisi köyhyyden ja sosiaalisen osallisuuden tavoitteeseen, jonka nykyinen määräraha on noin 21 miljardia euroa. Turvapaikanhakijoille ja pakolaisille annettavaa tukea voidaan kuitenkin harkita myös muissa ESR-asetuksen tavoitteissa.

FEAD: n EU: n talousarvio vuosille 2014–20 on 3.8 miljardia euroa, jota täydentää 674 miljoonaa euroa kansallista yhteisrahoitusta.

Mitä muuta taloudellista tukea on tarjolla turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotouttamiseen liittyen?

Ottaa huomioon, että ESR on sopivin rahoitusväline pakolaisten kotouttamisprosessin jatkamiseksi, erityisesti heidän integroitumisensa helpottamiseksi työmarkkinoille, äskettäin perustetut Turvapaikka -, maahanmuutto - ja kotouttamisrahasto (AMIF) on tärkeä rooli integraatioprosessin ensimmäisissä vaiheissa

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto tarjoaa jäsenvaltioille 3.1 miljardia euroa vuosille 2014--2020 tukeakseen heitä turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteiden kehittämisessä ja parantamisessa, kieli-, kansalais- ja työmarkkinoiden integraatiokurssien tarjoamiseksi pakolaisille ja laillisesti oleskeleville kolmansille maille kansalaisia.

- Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) täydentää ESR: ää tukemalla pakolaisten kotouttamisprosessia. EAKR: sta voidaan rahoittaa toimenpiteitä useilla aloilla, kuten sosiaali-, terveys-, koulutus-, asunto- ja lastenhoitoinfrastruktuuri, köyhien kaupunkialueiden elvyttäminen, alueellisen ja koulutuseristyksen vähentämiseen tähtäävät toimet ja yritysten perustaminen. Vuosille 20--2014 osoitetaan yli 2020 miljardia euroa näille osallistaville kasvutoimille.

ESR: n, EAKR: n ja AMIF: n välinen koordinointi on ratkaisevan tärkeää synergian vahvistamiseksi. Tämä edellyttää asianomaisten sidosryhmien tiivistä yhteistyötä.

Millaista käytännön tukea komissio voi tarjota jäsenvaltioille?

Maahanmuuttajien sosioekonomisen osallisuuden onnistumiseksi paikallisella tasolla on ratkaisevan tärkeää toimia. Paikallisella tasolla työllisyys- ja sosiaalipalveluilla on kuitenkin usein vaikeuksia tavoittaa ja tukea epäedullisessa asemassa olevia maahanmuuttaja- ja pakolaisväestöjä heidän paikkakunnillaan.

Pakolaiskriisi painostaa sosiaali- ja työvoimapalveluja. Siksi komissio tutkii kaikkia vaihtoehtoja varojen käytön optimoimiseksi ja niiden rajoitusten poistamiseksi, jotka koskevat rahastoista tulevia maahanmuuttajia koskevia toimenpiteitä, ottaen huomioon kentällä vakiintuneet hyvät käytännöt. Komissio on valmis tekemään tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tämän prosessin helpottamiseksi ja tällaisten muutosten nopean hyväksymisen varmistamiseksi nopeutetussa menettelyssä.

Kuinka ESR ja FEAD toimivat?

Molempia rahastoja hoidetaan jaetun hallinnoinnin periaatteen mukaisesti. Euroopan komissio ja EU-maat sopivat yhdessä tärkeimmistä prioriteeteista käytettävissä olevan rahoituksen käyttämisessä kunkin maan tarpeiden mukaan, kun taas täytäntöönpanoa kentällä hallinnoivat asiaankuuluvat kansalliset viranomaiset. Suunniteltujen menojen pääpiirteet vahvistetaan molempien rahastojen toimenpideohjelmissa, jotka jäsenvaltiot ovat suunnitelleet kutakin seitsemän vuoden rahoitusjaksoa varten ja jotka komissio on hyväksynyt.

Voivatko jäsenvaltiot tarkistaa koheesiopolitiikkaohjelmiaan (ESR, EAKR) hyödyntääkseen käytettävissä olevia resursseja paremmin (enemmän) tukea turvapaikanhakijoille ja pakolaisille?

Jäsenvaltioita kehotetaan analysoimaan nykyiset tarpeet ja haasteet kriisitilanteen seuraukset huomioon ottaen. Komissio on valmis tutkimaan kaikki ehdotukset, joita jäsenvaltiot saattavat joutua hyödyntämään jäljellä olevan EU: n tuen, joka on käytettävissä kaudella 2007–2013. Jäljellä olevan ajan rajallisuus edellyttäisi nopeaa toimintaa. Lisäksi komissio on valmis tarkastelemaan ja hyväksymään nopeasti vuosien 2014--2020 toimenpideohjelmien muutokset, jotta voidaan paremmin mukauttaa (enemmän) toimia pakolaisten integraation tukemiseksi.

Voivatko EU-varat tukea hätätapauksia?

EAKR voi poikkeustapauksissa ja tapauskohtaisesti tukea turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottojärjestelmän hätätoimenpiteitä, jotka täydentävät turvapaikka-asioiden maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tukea. Tähän voi sisältyä vastaanottokeskusten, turvakotien rakentaminen tai laajentaminen tai toimet vastaanottopalvelujen kapasiteetin vahvistamiseksi.

Lisätietoja

Tietoa ESR: n yhteyspisteet jäsenvaltioissa

Tietoja Euroopan sosiaalirahasto

Tietoja Rahasto Euroopan Aid vähävaraisimmille

Tietoja Euroopan aluekehitysrahasto

Liite: ESR: n / FEAD: n kokonaismäärärahojen jakautuminen jäsenvaltioittain vuosina 2014--2020

ESR: n kohdentaminen FEAD-jakaminen
€ nykyiset hinnat € nykyiset hinnat
Belgia 1 028 719 649 +73 821 504 XNUMX
Bulgaria 1 521 627 776 +104 815 264 XNUMX
Tšekin tasavalta 3 430 003 238 +23 329 849 XNUMX
Tanska* +206 615 841 XNUMX +3 944 660 XNUMX
Saksa 7 495 616 321 +78 893 211 XNUMX
Viro +586 977 010 XNUMX +8 002 026 XNUMX
Irlanti +542 436 561 XNUMX +22 766 327 XNUMX
Kreikka 3 690 994 020 +280 972 531 XNUMX
Espanja 7 589 569 137 +563 410 224 XNUMX
Ranska 6 026 907 278 +499 281 315 XNUMX
Kroatia 1 516 033 073 +36 628 990 XNUMX
Italia 10 467 243 230 +670 592 285 XNUMX
Kypros +129 488 887 XNUMX +3 944 660 XNUMX
Latvia +638 555 428 XNUMX +41 024 469 XNUMX
Liettua 1 127 284 104 +77 202 641 XNUMX
Luxemburg +20 056 223 XNUMX +3 944 660 XNUMX
Unkari 4 712 139 925 +93 882 921 XNUMX
Malta +105 893 448 XNUMX +3 944 660 XNUMX
Alankomaat +507 318 228 XNUMX +3 944 660 XNUMX
Itävalta +442 087 353 XNUMX +18 032 733 XNUMX
Puola 13 192 164 238 +473 359 260 XNUMX
Portugali 7 546 532 269 +176 946 201 XNUMX
Romania 4 774 035 918 +441 013 044 XNUMX
Slovenia +716 924 970 XNUMX +20 512 235 XNUMX
Slovakia 2 167 595 080 +55 112 543 XNUMX
Suomi +515 357 139 XNUMX +22 540 916 XNUMX
Ruotsi +774 349 654 XNUMX +7 889 321 XNUMX
Yhdistynyt kuningaskunta 4 942 593 693 +3 944 660 XNUMX
EU28 86 428 676 444 3 813 697 770

 Komissaari Marianne Thyssenin puhe: EU: n varat pakolaiskriisin tukemiseksi

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa