Liity verkostomme!

EU

Epävirallinen maahanmuuttohuippukokouksen julkilausuma

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

otmena_vizovogo_rejima_mejdu_-ES_i_-RF"Tänä iltana tapasimme käsitelläksemme ennennäkemätöntä muuttoliike- ja pakolaiskriisiä. Päätimme useista välittömistä prioriteeteista ja kävimme perusteellisen keskustelun pitkän aikavälin kestävien ratkaisujen saavuttamisesta. Me kaikki ymmärsimme, että helppoa ei ole ratkaisuja ja että voimme ratkaista tämän haasteen vain toimimalla yhdessä solidaarisuuden ja vastuullisuuden hengessä Sillä välin meidän kaikkien on noudatettava, sovellettava ja pantava täytäntöön olemassa olevia sääntöjämme, mukaan lukien Dublin -asetus ja Schengenin säännöstö.

"Pyydämme EU: n toimielimiä ja hallituksiamme työskentelemään nopeasti komission ehdottamien ensisijaisten toimien parissa. Haluamme operatiivisia päätöksiä kiireellisimmistä kysymyksistä ennen lokakuun Eurooppa -neuvostoa seuraavien suuntaviivojen mukaisesti:

  • Vastaa alueen pakolaisten kiireellisiin tarpeisiin auttamalla YK: n pakolaisasiain päävaltuutettua, Maailman elintarvikeohjelmaa ja muita järjestöjä vähintään miljardilla eurolla;
  • avustaa Libanonia, Jordaniaa, Turkkia ja muita maita Syyrian pakolaiskriisin ratkaisemisessa, muun muassa lisäämällä merkittävästi EU: n alueellista rahastoa Syyrian kriisiin (Madad Fund);
  • vahvistaa vuoropuhelua Turkin kanssa kaikilla tasoilla, myös Turkin presidentin tulevalla vierailulla (5. lokakuuta), jotta voimme vahvistaa yhteistyötämme muuttoliikkeiden pysäyttämisessä ja hallinnassa;
  • avustaa Länsi-Balkanin maita pakolaisvirtojen käsittelyssä, myös liittymistä valmistelevien välineiden avulla, sekä varmistaa Länsi-Balkanin reittikonferenssin (8. lokakuuta) nopea ja vakaa valmistelu;
  • lisätä hätäapurahaston rahoitusta vakauteen ja laittoman muuttoliikkeen perimmäisten syiden ja Afrikassa siirtymään joutuneiden henkilöiden poistamiseen jäsenvaltioiden lisäpanoksilla ja varmistaa Vallettan huippukokouksen (11. – 12. marraskuuta) optimaalinen valmistelu parhaan edistymisen saavuttamiseksi;
  • puuttumaan dramaattiseen tilanteeseen ulkorajoillamme ja lujittamaan valvontaa näillä rajoilla muun muassa lisäämällä resursseja Frontexille, EASOlle ja Europolille sekä jäsenvaltioiden henkilöstön ja laitteiden avulla;
  • vastaamaan etulinjan jäsenvaltioiden avunpyyntöihin toimielimiltä, ​​virastoilta ja muilta jäsenvaltioilta varmistaakseen maahanmuuttajien tunnistamisen, rekisteröinnin ja sormenjälkien ottamisen (hotspots) ja varmistaen samalla siirtämisen ja paluun viimeistään marraskuussa 2015 ja;
  • tehostaa turvapaikka-, kotouttamis- ja muuttoliikehätärahaston ja sisäisen turvallisuuden rahaston rahoitusta.

"Mitä tulee Syyriaan, vaadimme uusia YK: n johtamia kansainvälisiä pyrkimyksiä lopettaa sota, joka on aiheuttanut niin paljon kärsimystä ja pakottanut arviolta 12 miljoonaa ihmistä jättämään kotinsa; EU sitoutuu tekemään osansa tässä suhteessa sekä kansallisen yhtenäisyyden hallituksen muodostamiseksi Libyassa.

Mainos

"Tänään sovittuja suuntaviivoja on täydennettävä saattamalla jäsenvaltiot osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panemalla täytäntöön yhteisen turvapaikkajärjestelmän säännöt. Tässä yhteydessä on tärkeää luoda edellytykset kaikille jäsenvaltioille osallistua täysimääräisesti Dublin -järjestelmään.

"Kehotamme toimielimiä, virastoja ja jäsenvaltioita nopeuttamaan työskentelyään muuttoliikekriisin kaikissa näkökohdissa. Komissio esittää ehdotuksia EU: n talousarvion käyttöönotosta näiden suuntaviivojen tukemiseksi. Jäsenvaltiot vastaavat niihin osuutensa kanssa.

"Palaamme siirtolaisuuden haasteeseen lokakuun Eurooppa -neuvostossa."

Mainos

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa