Liity verkostomme!

EU

Talousarvion valvonta Euroopan parlamentin jäsenet hylkäävät neuvoston tilit 2013

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

ParlyParlamentin ei pitäisi hyväksyä Eurooppa-neuvoston ja EU: n neuvoston menoja vuodelle 2013, koska ne eivät ole toimittaneet pyydettyjä tietoja ja asiakirjoja, talousarvion valvontavaliokunta ilmoitti tiistaina 22. syyskuuta. Parlamentti on kieltäytynyt hyväksymästä neuvoston tilejä vuosittain vuodesta 2009 lähtien.

Komitea on kuitenkin yhtä mieltä siitä, että Euroopan teknologiainstituutti (EIT) sekä yhteisyritykset ENIAC ja Artemis (nyt sulautuneet Euroopan johtamisen elektronisiksi komponenteiksi ja järjestelmiksi - ECSEL) ovat panneet täytäntöön monet parlamentin viime huhtikuussa antamista suosituksista ja perilliset tilit olisi sen vuoksi tarkastettava ja tarkastettava.

Valiokunta korostaa, että se ei ole saanut neuvostolta mitään selityksiä sitoumusten alikäytön ja siirron kasvavasta tasosta vuoden 2013 talousarviossa. Se toteaa myös, että se ei ole saanut pyytämiään rakennushankkeiden edistymisraportteja tai tietoja käynnissä olevan hallinnon nykyaikaistamisen vaikutuksista neuvoston talousarvioon.

Mainos

Komitea viittaa erityisesti Residence Palace -rakennuksen ostoon. Se haluaa tietää käytettyjen määrärahojen kokonaismäärän, budjettikohdan, josta nämä määrärahat käytettiin, jo maksetut ja vielä maksamattomat erät.

EIT: parannettu tarkastus ja tarkistetut julkiset hankintamenettelyt

Valiokunta on tyytyväisempi EIT: n reaktioon parlamentin ensimmäiseen vastuuvapauden myöntämistä koskevaan mietintöön ja myöntää, että se on poistanut tarkastustodistusten laadussa havaitut puutteet ja parantanut hankintamenettelyjään. Budapestissa sijaitseva laitos on tehnyt muutoksia talousarvion toteuttamiseen liittyviin suunnittelu- ja seurantamenettelyihin ja toteuttanut toimia henkilöstön suuren vaihtuvuuden vähentämiseksi.

Mainos

ENIAC ja ARTEMIS: uudet tilintarkastusjärjestelyt jäsenvaltioiden siirron todentamiseksi

ENIAC ja ARTEMIS, jotka sulautuivat kesäkuussa 2014 luomaan Euroopan johtajuuden elektroniset komponentit ja järjestelmät (ECSEL) -yhteisön teknologia-aloitteen, ovat myös toteuttaneet toimenpiteitä osoittaakseen, että EU: n varat käytetään oikein ja avoimesti. Valiokunnan mietinnön mukaan uusi jälkikäteen Tarkastusmekanismit on otettu käyttöön, jotta voidaan tarkistaa kansallisten rahoitusviranomaisten kanssa tehdyt sopimukset, mikä on yksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tärkeimmistä kysymyksistä.

Tausta

Parlamentti on vastuussa vastuuvapauden myöntämisestä yksittäisille EU: n toimielimille, mikä tarkoittaa niiden menojen hyväksymistä Euroopan unionin yleisessä talousarviossa. Se toimii Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomusten ja neuvoston ei-sitovien suositusten perusteella, ja se voi myöntää vastuuvapauden, lykätä sitä tai kieltäytyä siitä. Vastuuvapauden myöntäminen tarvitaan tilinpäätöksen muodollista sulkemista varten.

Seuraavat vaiheet

Koko parlamentti äänestää lokakuussa talousarvion valvontavaliokunnan esittämistä mietinnöistä.

Lisätietoja

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa