Liity verkostomme!

EU

"Meillä on uskottava suunnitelma pakolaiskriisin ratkaisemiseksi, kansallisten hallitusten on nyt hyväksyttävä se", sanovat S&D: n parlamentin jäsenet

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

refugee_crisis_Europe_aEuroopan parlamentti hyväksyi 10. syyskuuta päätöslauselman, jossa tyytyväinen presidentti Junckerin ehdotuksiin Euroopan pakolaiskriisin ratkaisemiseksi.  

Päätöslauselman hyväksymisen jälkeen puhunut kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan Birgit Sippel, S&D: n edustaja, sanoi: "Muotoilemalla Winston Churchilliä - tämä ei ole loppu. Se ei ole edes loppun alku. Mutta se on on kenties pakolaiskriisin alkamisen loppu: Olemme tänään lähettäneet vahvan viestin kansallisille hallituksille: parlamentti ja komissio ovat yhdessä Euroopan kansalaisten kanssa - meidän on toimittava nyt estääksemme ihmishenkien menetykset ja löytääkseen yhteisen kestävän Olemme tyytyväisiä presidentti Junckerin eilen esittämiin rohkeisiin suunnitelmiin pakolaisten uudelleensijoittamisesta ja uudelleensijoittamisesta, erityisesti uudelleensijoittamisjärjestelmien lisääntyneestä määrästä. Nyt kansallisten hallitusten tehtävä on osoittaa, että EU: lla on kyky puuttua suurimmat haasteemme.

"Olemme tyytyväisiä myös ehdotukseen pysyvästä kriisinsiirtomekanismista, joka voidaan käynnistää EU: n kaltaisissa hätätilanteissa. Näin varmistetaan, että tulevaisuudessa emme toista viimeisten kuuden kuukauden häpeällistä näyttöä kansallisten hallitukset riitelevät, kun ihmiset kuolevat merillämme ja rajoillamme.Meillä on nyt laaja hahmo kriisin ratkaisemiseksi - Dublinin asetuksen korvaaminen, sitovat siirtoluvut ja lisääntynyt rahoitus sen varmistamiseksi, että pakolaiset voivat integroitua uuteen yhteiskuntaansa. Meidän on seurattava näitä toimenpiteitä nopeasti, jotta vältetään enää ajanhukkaa. Olimme myös tyytyväisiä presidentti Junckerin kommentteihin laillisen maahanmuuton lisääntymisen tarpeesta Euroopan unioniin. Tuemme komissiota tässä ja kehotamme heitä esittämään uutta lainsäädäntöä alueelle mahdollisimman pian.

Mainos

"Positiivisista ilmoituksista huolimatta tarvitsemme vielä enemmän työtä sen varmistamiseksi, että pakolaiset löytävät turvalliset tiet Eurooppaan ja että heitä kohdellaan saapuessaan ansaitsemallaan ihmisarvolla ja kunnioituksella. Olemme toistuvasti vaatineet jäsenvaltioita hyödyntämään nykyistä lainsäädäntöä paremmin myöntää humanitaarisia viisumeita - pakolaisia ​​ei siis pakoteta turvautumaan rikollisiin salakuljettajiin, ja he tekevät pitkiä ja usein vaarallisia matkoja saavuttaakseen lopullisen määränpäänsä. Tätä voisi auttaa myös humanitaaristen käytävien perustaminen, mikä helpottaa ja nopeuttaa pakolaisten pääsyä maahan Mistä he haluavat hakea turvapaikkaa? Nämä ovat kuitenkin lähitulevaisuuden keskusteluja - nyt on välttämätöntä, että jäsenvaltiot osoittavat lopulta rohkeutta ja hyväksyvät komission hahmottamat suunnitelmat. "

EU: lla on oltava johtava rooli Lähi-idän rauhanprosessissa, sanotaan tieteen ja teknologian kehityksestä

Mainos

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa