Liity verkostomme!

EU

Täysistunto kohokohtia: Unionin tila keskustelun, muuttoliike, kloonaus kielto

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EU-parlamentti-StrasborgEuroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti keskiviikkona aamulla (9. syyskuuta) täysistunnossa ensimmäisen unionin tilaa koskevan puheensa, jossa keskityttiin muuttoliikkeeseen ja Kreikan tilanteeseen. Parlamentin jäsenet tukivat myös hätäjärjestelmää, jolla turvapaikanhakijat siirretään Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenvaltioihin, ja suhtautuivat myönteisesti komission uusiin ehdotuksiin kasvavan pakolaisvirran torjumiseksi. He hyväksyivät myös tuotantoeläinten kloonaamisen kiellon ja hyljetuotteiden tiukemman kiellon.

Keskiviikkona parlamentin jäsenet arvioivat Junckerin ensimmäisen Euroopan unionin tilannetta. "Tärkein prioriteetti on tänään ja sen on oltava pakolaiskriisin torjunta", Juncker sanoi ja korosti myös sitoutumistaan ​​keskittymään ilmastonmuutokseen, talouskriisiin ja demokratiaan EU: n naapurimaissa.

Vastauksena pakolaiskriisiin parlamentin jäsenet tukivat ei-sitovaa väliaikaista hätäsääntöä 40,000-turvapaikanhakijoiden siirtämiseksi Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenvaltioihin. Samana päivänä komissio esitti uusia ehdotuksia kriisin lievittämiseksi. Parlamentti totesi tiistaina, että vastaanottokeskuksen olosuhteet ja muut ehkäisevät toimenpiteet voivat loukata turvapaikanhakijoiden perusoikeuksia EU: ssa.

Mainos

Euroopan parlamentin jäsenet vahvistivat tiistaina komission ehdotuksen kieltää kaikkien tuotantoeläinten, niiden jälkeläisten ja niistä johdettujen tuotteiden kloonaus, tuonti mukaan lukien.

Tiistaina pidetyssä täysistunnossa hyväksyttiin voimakkaampi EU: n hyljetuotteiden kaupan kielto. Uusilla säännöillä laajennetaan kielto koskemaan metsästyksestä saatavia tuotteita kalakantojen suojelemiseksi, vaikka inuiiteille ja muille alkuperäiskansojen yhteisöille myönnetään edelleenkin poikkeus.

Jäsenvaltioiden ehdottamia leikkauksia EU: n ensi vuoden talousarvioon ei voida hyväksyä, koska ne vähentävät muuttoliikkeen, tutkimuksen ja naapuruuspolitiikan rahoitusta, parlamentin jäsenet sanoivat tiistaina kuultuaan neuvoston puheenjohtajavaltio Luxemburgin kansallisten hallitusten kantoja.

Mainos

Tiistaina parlamentin jäsenet arvostelivat komission vastausta ensimmäiseen EU: n kansalaisaloitteeseen nimeltä Right2Water ja vaativat lainsäädäntöehdotuksia ja kunnianhimoisempia toimia EU: n toimeenpanevalta elimeltä.

EU: n tekniikoita tai tuotteita ei saa käyttää ihmisoikeuksien loukkaamiseen EU: n ulkopuolisissa maissa, parlamentin jäsenet totesivat tiistaina. He kehottivat myös EU: ta salaamaan viestinnän ihmisoikeuksien puolustajien kanssa ympäri maailmaa.

Keskiviikkona hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentin jäsenet puolustivat sukupuolten tasa-arvoa koskevia toimenpiteitä, joita sovelletaan kaikilla koulutusjärjestelmän tasoilla sukupuolistereotypioiden lopettamiseksi ja naisten koulutuksen ja heidän ammatillisen kehityksensä välisen kuilun poistamiseksi.

Parlamentti tuomitsi torstaina Virossa pidetylle virkamiehelle Eston Kohverille ja ukrainalaiselle elokuvantekijälle Oleg Sentsoville ja kansalaisaktivistille Olexandr Kolchenkolle Venäjällä annetut laittomat tuomiot, jotka vaativat myös niiden välitöntä vapauttamista.

Parlamentti kutsuttiin aktiiviseksi Instagram että Youtube käyttäjät täysistuntoon seuraamaan keskustelua unionin tilasta. Heidän Strasbourgissa otetut valokuvat ja videot jaetaan parlamentin sosiaalisen median kanavissa.

Lisätietoja

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa