Liity verkostomme!

EU

Muuttopaine sydämessä lausumia on EU: n epäviralliseen ulkoministerien Luxemburgissa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Jean-asselborn_maxsize_2048_1536Saapuessaan 4. ja 5. syyskuuta Luxemburgissa pidettyyn epäviralliseen EU: n ulkoministerikokoukseen, josta osa keskittyy muuttoliikkeeseen, Luxemburgin ulko- ja Eurooppa-ministeri Jean Asselborn (Kuvassa), pyysi eurooppalaista ratkaisua muuttopaineisiin ja vaati solidaarisuutta.

 "Tämä asia ylittää Kreikan finanssikriisin ja pitää meidät kiireisinä seuraavalle vuosikymmenelle", totesi ministeri, joka toimii epävirallisen kokouksen puheenjohtajana yhdessä Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin kanssa. "Ei voi olla kansallisia ratkaisuja, vain ratkaisu Euroopan tasolla", hän totesi. "Eurooppa on synonyymi arvoille, kansainväliselle oikeudelle ja ihmiskunnalle. Eurooppa on vaarassa menettää kasvonsa ja olemuksensa, ja on syyllinen, jos nämä arvot kyseenalaistetaan", hän korosti ja lisäsi, että "vaakalaudalla on Eurooppa-kuva maailmasta" .

Jean Asselborn oli tyytyväinen Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitukseen ottaa vastaan ​​tuhansia muita syyrialaisia ​​pakolaisia ​​ja pyysi EU: ta tukemaan Kreikkaa, jolla on "vakavia ongelmia". Kreikkaan saapuvien pakolaisten ja maahanmuuttajien on oltava rekisteröityjä, heille on annettava vaatteita ja heidän on tehtävä terveystarkastus, hän sanoi. "Meidän on lopetettava tämä muuttoliike etelästä pohjoiseen", hän totesi ja vaati kiintiöjärjestelmän tai suunnitelman perustamista maahanmuuttajien "inhimilliselle" jakamiselle "." Se on mahdollista ja se on mahdollista. on meidän velvollisuutemme ", hän lisäsi huomauttaen, että hän odottaa konkreettisia tuloksia tlokakuussa oikeus- ja sisäasioiden neuvosto, seurata ylimääräisessä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston koolle puheenjohtajavaltio Luxemburgia 14 syyskuu 2015. "Euroopassa ei ole maata, joka voisi väittää, ettei sillä ole kulttuuria tai perinteitä pakolaisten vastaanottamiseen", hän jatkoi.

Mainos
Jean Asselborn ja Federica Mogherini Luxemburgissa 4 syyskuu 2015
© eu2015lu.eu / Charles Caratini

 

 

Kysyttäessä ehdotusta Euroopan rajavartiojärjestelmä jonka hän esitti aikana a puhe EU: n suurlähettiläiden konferenssissa 3. syyskuuta 2015 Brysselissä, Jean Asselborn sanoi, että "kriisin aikana" olisi mahdollista, että jäsenvaltiot "eivät kykene panemaan sitä täytäntöön itse". Korostaen "merkittäviä eroja" tunnustamisasteessa ja turvapaikkahakemuksen käsittelyjaksossa ministeri pyysi myös erikoistunutta eurooppalaista lainkäyttövaltaa vahvistamaan turvapaikkatapauksia koskevat yhteiset säännöt ja normit kaikissa jäsenvaltioissa, mikä tehtävä olisi Muuttoliike ja pakolaiskriisi ovat keskustelun ytimessä, kertoi Federica Mogherini saapuessaan Luxemburgiin. Keskitymme yhteistyöhön lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, hän totesi. "Jatkamme siis puolustus- ja sisäasiainministerien työtä", hän lisäsi korostaen yhtenäisen lähestymistavan tarvetta EU: n sisäpolitiikassa.

Mainos

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa