Liity verkostomme!

EU

Valtiontuki: Komissio hyväksyy £ 50 miljoonaa UK tukea tutkimukselle ja innovatiivisten tilaa kantoraketti moottori

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

SkylonEuroopan komissio on todennut, että 50 miljoonan punnan (noin 71 miljoonan euron) avustus, jonka Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset aikovat myöntää SABER-avaruusaluksen laukaisukoneen suunnittelulle, on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen. SABER on tutkimus- ja kehityshanke (T & K), jonka toteuttaa brittiläinen Reaction Engines Limited (REL). Hankkeen tavoitteena on kehittää moottori, joka voimistaa uudelleenkäytettävän lentokoneen rungon satelliittien laukaisemiseksi matalalle maapallon kiertoradalle, mikä vähentää merkittävästi tällaisten avaruusoperaatioiden kustannuksia. Komissio totesi, että toimenpide edistää ilmailu- ja avaruusteollisuuden tutkimus- ja kehitystyötä Euroopassa samalla kun se rajoittaa kilpailun vääristymistä sisämarkkinoilla.

Kilpailukomissaari Margrethe Vestager kommentoi: "Olen iloinen siitä, että olemme hyväksyneet julkisen rahoituksen SABER-hankkeelle. Se tukee ratkaisevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa haastavassa satelliittilähetysten alhaisella maapallon kiertoradalla alueella - mikä on vaikein ja kalliin vaihe avaruusoperaatioissa. Se voi johtaa merkittävään tekniseen kehitykseen, josta olisi hyötyä kuluttajille, jotka käyttävät näistä satelliiteista riippuvia tuotteita ja palveluita, kuten matkaviestintä, lähetys ja navigointi. "

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti tammikuussa 2015 suunnitelmistaan ​​tukea SABER-projektia, joka koskee moottorin keskeisten komponenttien suunnittelua, suunnittelua ja kokoonpanoa uudentyyppiseen avaruusalukseen. Uusi moottori antaisi ajoneuvolle mahdollisuuden saavuttaa kiertoradan nopeus ja korkeus maapallon pinnalta poistamatta laitteita. Tavoitteena on tehdä tekniikasta vähemmän riskialtista parantamalla merkittävästi kaikkia SABRE: n lukuisia komponentteja ja alijärjestelmiä. Jos se onnistuu, moottoria käytettäisiin uudelleenkäytettävän lentokoneen prototyypin, SKYLONin, lentämiseen matalalle maapallon kiertoradalle, mikä pienentäisi huomattavasti laukaisukustannuksia ja mahdollistaisi vaiheittaisen muutoksen ulkoavaruuden kuljetustekniikassa.

Mainos

Komissio arvioi hanketta vuoden 2014 puitteissa tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin valtiontuesta (T & K & I), jossa edellytetään, että valtiontuki on oikeassa suhteessa tavoitteeseen ja rajoitettu vähimmäismäärään, joka on välttämätön yksityisten sijoittajien syrjäyttämisen välttämiseksi. Se totesi, että tässä vaiheessa pääomasijoituksista kerätty rahoitus ei ole riittävä hankkeen loppuun saattamiseksi. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että yksityiset sijoittajat eivät pysty täysin ymmärtämään toiminnan riskejä ja mahdollisuuksia tiedon puutteen vuoksi. 50 miljoonan punnan apuraha yhdessä REL: n yksityisiltä sijoittajilta keräämien rahojen kanssa antaa projektille mahdollisuuden edetä.

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat myös sitoutuneet varmistamaan, että yksityiset sijoittajat osallistuvat hankkeen kaikkiin vaiheisiin, jotta julkisten varojen käyttöä rajoitettaisiin EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisäksi kilpailun vääristymien riski on tällä hetkellä vähäinen, koska tuettu hanke on suhteellisen kaukana markkinoista eikä REL ole tällä hetkellä aktiivinen avaruusalusten laukaisukoneiden markkinoilla.

Siksi komissio totesi, että hankkeen vaikutus EU: n yhteisiin T & K & I-tavoitteisiin on selvästi suurempi kuin mahdollinen julkisen rahoituksen aiheuttama kilpailun vääristyminen.

Mainos

Päätöksen ei-luottamuksellinen versio asetetaan saataville asiassa SA.39457 Valtiontukirekisterissä på den Kilpailun PO verkkosivuilla heti kun mahdolliset luottamukselliset kysymykset on ratkaistu. Uusia julkaisuja valtiontukipäätösten Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä luetellaan Valtiontuki Weekly e-News.

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa