Liity verkostomme!

EU

Valtiontuki: Komissio nostaa Ranskan tuomioistuimessa, koska se ei ole perinyt yhteismarkkinoille soveltumatonta tukea lentoyhtiöiltä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

ryanair-lentokone- (2)Euroopan komissio on nostanut Ranskan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa, koska se ei ole perinyt takaisin yhteismarkkinoille soveltumatonta tukea, jonka Ryanair ja sen tytäryhtiö Airport Marketing Services (AMS) ovat saaneet Pau-, Nîmes- ja Angoulême-lentokenttien sekä Transavia Pau-lentokentän käytöstä.

- Komission päätökset 23. heinäkuuta 2014 (Ks. myös MUISTIO) vaadittiin Ranskaa perimään takaisin lentoyhtiöiltä lähes 10 miljoonaa euroa yhteismarkkinoille soveltumatonta valtiontukea. Tämä johtuu siitä, että lentoasemien kanssa tehtyjen erilaisten sopimus- ja markkinointijärjestelyjen avulla lentoyhtiöt maksoivat vähemmän kuin niiden läsnäolosta lentokentällä aiheutuvat lisäkustannukset. Lentoyhtiöt olivat siis hyötyneet kohtuuttomasta taloudellisesta edusta, joka on perittävä takaisin kilpailun vääristymisen korjaamiseksi.

Komission tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella Ranska ei ole onnistunut perimään takaisin yhteismarkkinoille soveltumatonta tukea vaaditun neljän kuukauden kuluessa. Ranskan viranomaiset ovat lähettäneet takaisinperintämääräyksiä, mutta eivät ole pystyneet toteuttamaan niitä kansallisen lainsäädännön nojalla, koska edunsaajat ovat valittaneet niistä. Ranskan lain mukaan takaisinperintämääräykset keskeytetään automaattisesti muutoksenhaun yhteydessä. Tämä on kuitenkin ristiriidassa vakiintuneen eurooppalaisen oikeuskäytännön kanssa, joka koskee takaisinperintäpäätösten täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, mikä estää kansallisia tuomioistuimia soveltamasta tällaisia ​​säännöksiä päätettäessä takaisinperintämääräyksistä tehdyistä valituksista.

Mainos

Sen varmistamiseksi, että valtiontukipäätökset pannaan täysimääräisesti täytäntöön, komissio on päättänyt nostaa Ranskan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa.

Tausta

Ryanair on myös valittanut kahdesta kolmesta komission päätöksestä (Pau ja Angoulême) EU: n yleiseen tuomioistuimeen. Näillä valituksilla ei myöskään ole EU: n lainsäädännön mukaista lykkäävää vaikutusta, mikä tarkoittaa, että Ranskalla on edelleen velvollisuus palauttaa yhteismarkkinoille soveltumaton tuki.

Mainos

Erityisesti komission päätösten mukaan Ranskan oli perittävä takaisin 0.87 miljoonaa euroa Angoulêmelle (Ryanairilta ja AMS: ltä yhdessä), 2.8 miljoonaa euroa Pau: lta (0.42 miljoonaa euroa Ryanairilta, 1.97 miljoonaa euroa Ryanairilta ja AMS: ltä yhdessä ja 0.43 miljoonaa Transaviailta) ja 6.3 miljoonaa euroa Nîmesille (Ryanairilta ja AMS: ltä yhdessä).

Jäsenvaltioiden on perittävä takaisin komission yhteismarkkinoille soveltumaton valtiontuki komission päätöksessä asetetussa määräajassa. Tämä on erittäin tärkeää, koska lainvastaisen tuen takaisinperinnän viivästyminen säilyttää tuen aiheuttaman kilpailun vääristymisen. Siksi asetuksen N: o 14/659 99 artikla ja Ilmoitus sääntöjenvastaisen tai yhteismarkkinoille soveltumattoman tuen takaisinperimistä määräävien päätösten täytäntöönpanosta (Katso myös Lehdistötiedote) säädetään, että jäsenvaltioiden olisi perittävä tuki tosiasiallisesti takaisin tuensaajalta viipymättä. Erityisesti Scottin oikeuskäytännön (C-232/05) mukaan mitä tahansa lakia, joka estää komission takaisinperintäpäätöksen tehokasta ja välitöntä täytäntöönpanoa, ei tule soveltaa.

Jos jäsenvaltio ei pane täytäntöön takaisinperintää koskevaa päätöstä, komissio voi saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 108 artiklan 2 kohdan nojalla, jonka nojalla komissio voi siirtää tapaukset suoraan EU: n valtiontukisääntöjen rikkomisesta.

Jos jäsenvaltio ei noudata tuomiota, komissio voi pyytää yhteisöjen tuomioistuimelta seuraamusmaksuja SEUT-sopimuksen 260 artiklan nojalla.

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa