Liity verkostomme!

EU

"Vammaisten naisten kertoimet"

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Mukaan Inclusion Europe, kehitysvammaiset naiset joutuvat todennäköisemmin perheväkivallan uhreiksi. Heitä todennäköisesti seksuaalisesti hyväksikäytetään, ja jos he ovat raskaana, heidän lapsensa otetaan todennäköisemmin pois heiltä. Heidät myös todennäköisesti steriloidaan väkivallalla tai ihmiskaupan kohteeksi, mutta samalla kohtuullisen majoituksen puute tarkoittaa, että heidän todistuksensa hylätään todennäköisemmin oikeudessa. Tätä luetteloa voitaisiin jatkaa. Useimmilla elämän alueilla vammaiset naiset yleensä ja erityisesti älylliset vammat kohtaavat järjestelmällistä, moninkertaista syrjintää heidän sukupuolensa ja vammaisuudensa välisen vuorovaikutuksen seurauksena. Tämän vuoksi Inclusion Europe suhtautuu myönteisesti luonnokseen yleiskommentiksi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen (UN CRPD) 6 artiklasta. Kattavana tulkintana Inclusion Europe toivoo, että se antaa jäsenvaltioille kaivatun sysäyksen ryhtyä välittömästi ottamaan käyttöön syrjinnän vastaisia ​​säännöksiä kaikkien vammaisten naisten ja tyttöjen hyödyttämiseksi.Vaikka Inclusion Europe tukee CRPD-komitean kantaa mukaan lukien vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta, seksuaalisten ja lisääntymisoikeuksien rajoittaminen ja intersektionaalinen syrjintä kolmena tärkeimpänä huolenaiheena, Inclusion Europe uskoo, että lisäyksiä ja selvennyksiä tarvitaan sen varmistamiseksi, että yleiskommentti todella parantaa älyllisesti älyllisten naisten ja tyttöjen elämää vammaiset. Jonkin sisällä jättämisestä YK: n vammaisyleissopimuksen komitealle, Inclusion Europe korosti tarvetta korostaa, että naisilla, joilla on erilainen vamma, saattaa olla erilaisia ​​esteitä. Erityisen huolestuttava on naisten, joilla on syvä älyvamma tai monimutkaiset tarpeet, koska monet voivat helposti joutua väkivallan tai hyväksikäytön uhreiksi ja joutua pakottamisen ja vahingon kohteeksi. Lisäksi kehitysvammaisilla naisilla on usein pakkoabortin uhreja, todennäköisesti evätään mahdollisuus adoptoida lapsi, ja lapset otetaan usein pois heiltä ja laitetaan laitoksiin, sijaishoitoon tai annetaan lapseksi. Heille tarjotaan myös harvoin seksuaalikasvatusta, joten he eivät pysty havaitsemaan väärinkäyttöä ja ilmoittamaan siitä. Siksi Inclusion Europe uskoo, että yleiskommentissa tulisi viitata erityisesti 23 artiklaan "Oikeudesta kunnioittaa kotia ja perhettä", koska se liittyy vammaisten tyttöjen ja naisten oikeuteen. Komitean on myös mainittava 25 artikla "Oikeus terveyteen", tietäen, että tutkimukset osoittavat, että vammaiset naiset kohtaavat selkeää syrjintää terveys- ja ennaltaehkäisypalvelujen saannissa, jolla on vakavia ja pitkäaikaisia ​​seurauksia.

Kansallisten hallitusten olisi pyrittävä poistamaan kaikki fyysiset, rakenteelliset ja tietoon liittyvät esteet, jotka estävät vammaisia ​​naisia ​​käyttämästä perusoikeuksiaan tasavertaisesti muiden kanssa. Vammaisilla naisilla ja tytöillä olisi oltava valtuudet tehdä omaan elämäänsä liittyviä päätöksiä ja heidän tulisi olla tiiviisti mukana kaikkien heidän hyvinvointiinsa vaikuttavien politiikkojen kehittämisessä. Vasta kun nämä toimenpiteet pannaan täytäntöön, vammaiset naiset menestyvät todennäköisemmin.

Mainos

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa