Liity verkostomme!

EU

Komission jäsenen Hahnin ja Mepit VAJGL, Howitt ja Kukan: sopimus Skopje voittaa poliittiseen kriisiin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

840"Olemme tyytyväisiä sitoutuminen sopimukseen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian neljä pääpoliittista puolueta Skopjen 14- ja 15-heinäkuun rakentavien neuvottelujen jälkeen. Viimeisimmän neuvottelukierroksen kutsui koolle komission jäsen Hahn, ja sen avustajina olivat Euroopan parlamentin jäsenet Ivo Vaigl, Richard Howitt ja Eduard Kukan sekä EU: n ja Yhdysvaltojen suurlähettiläät Skopjessa.

"Tämä sopimus perustuu 2. kesäkuuta tehtyyn sopimukseen, ja siihen sisältyy SDSM: n palaaminen parlamenttiin, uuden hallituksen järjestäminen, joka valmistelee vaaleja, jotka pidetään 24. huhtikuuta 2016, ja erityisen syyttäjän nimittäminen tutkimaan ympäröiviä tai syntyviä kysymyksiä. Useiden kuukausien helpotetun vuoropuhelun jälkeen olemme tyytyväisiä poliittisten johtajien vahvaan sitoutumiseen euroatlanttiseen integraatioon ja eurooppalaiseen perspektiiviin. Maan poliittisten johtajien on nyt pantava sopimus nopeasti täytäntöön hyvässä uskossa.Olemme valmiita työskentelemään kaikkien osapuolten kanssa varmistaaksemme näiden sitoumusten kaikkien näkökohtien, mukaan lukien komission kiireelliset uudistussuositukset oikeusvaltiokysymyksistä, täysimääräisen täytäntöönpanon.

Euroopan komissio ja parlamentin jäsenet seuraavat tiiviisti sopimuksen täytäntöönpanoa tulevina kuukausina. Edistyksestä keskustellaan muun muassa syyskuussa pidettävässä korkean tason liittymisdialogin kokouksessa, johon osallistuvat kaikki allekirjoittajat ja kansalaisyhteiskunta.

Mainos

PÖYTÄKIRJA 2: n sopimukseen kesäkuusta 2015

Kesäkuun 2-sopimuksen artikkelin 6 ensimmäisessä luetelmakohdassa todetaan seuraavaa:

"Puolueet sopivat 10. kesäkuuta mennessä vaaleja valmistelevan hallituksen tarkasta organisaatiosta." 19. kesäkuuta johtajat vahvistivat kirjallisesti sitoutumisensa edellä mainittuun sopimukseen ja sopivat keskustelujen jatkamisesta.

Mainos

Tämä pöytäkirja täydentää 6 artiklan ensimmäistä luetelmakohtaa. Se on erottamaton osa 2-kesäkuun sopimusta.

Allekirjoittaneet osapuolet sopivat seuraavasta:

1.Kesäkuun 1 syyskuun 2015, SDSM palaa parlamentille kesäkuun 6-sopimuksen 2-artiklan toisen luetelmakohdan mukaisesti.

2. Uusi sisäministeri nimitetään 20: n lokakuun 2015: ssä SDSM: n nimittäessä ja kuultuaan VMRO-DPMNE: tä ja DUI: ta. Tämä ministeri nimitetään teknisiksi nimityksiksi.

3. Uusi työ- ja sosiaaliministeri nimitetään 20: n lokakuussa 2015 SDSM: n nimittämisen yhteydessä. 4. 20: n lokakuun 2015: ssä nimitetään uudet ylimääräiset varaministerit seuraaville ministeriöille:

a. Sisäministeriö, VMRO-DPMNE: n nimittäessä

b. VMRO-DPMNE: n nimittämä työ- ja sosiaaliministeriö

C. Valtiovarainministeriö, SDSM: n nimittäessä

d. Maa- ja metsätalousministeriö, SDSM: n nimittäessä

e. Tietoyhteiskunnan ja hallinnon ministeriö SDSM: n nimittäessä

Näillä varaministerillä on täysi tarkastus- ja veto-oikeus omissa ministeriöissään kaikissa vaalien järjestämiseen liittyvissä oikeudellisissa, talous- ja henkilöstöasioissa. Kaikkien edellä mainittujen uusien ministereiden ja varaministerien on pysyttävä paikoissaan jäljempänä tarkoitetussa uudessa hallituksessa.

5. Nykyinen hallitus toimittaa virallisen eronsa parlamentille hyvissä ajoin, jotta uusi hallitus voidaan vannoa 15 tammikuun 2016, 100 päivää ennen parlamenttivaaleja, jotka pidetään 24 huhtikuussa 2016. Uutta hallitusta johtaa uusi pääministeri, jonka nimittää VMRO-DPMNE. Sen hallitusohjelma rajoittuu varhaisten parlamenttivaalien järjestämiseen.

6. Edellä olevaa sääntöä, jonka mukaan vakiintuneen hallituksen on erottava ajoissa poistuakseen tehtävästään 100 päivää ennen seuraavia vaaleja ja että nimitetään uusi hallitus, sovelletaan huhtikuun 2016-vaaleihin ja tarvittavien lakimuutosten seurauksena, jotka otetaan käyttöön mahdollisimman pian tulevia vaaleja varten.

7. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tätä sopimusta täysimääräisesti ja vilpittömässä mielessä. Osapuolet sitoutuvat myös välttämään uusia esteitä, mukaan lukien vaalien järjestäminen 24-huhtikuussa 2016.

8. Täydennetään 6 artiklan kolmas luetelmakohta seuraavasti: Lisätään "välittömän toiminnan" jälkeen seuraava teksti:

"Viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2015 on oltava uusi erityissyyttäjä, jolla on täysi itsenäisyys johtaa viestien sieppaamiseen liittyviä ja siitä johtuvia tutkimuksia. Tämä erityissyyttäjä nimitetään allekirjoittaneiden osapuolten sopimuksella."

Skopje, 15 heinäkuu 2015

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa