Liity verkostomme!

EU

ETSK suosittaa, komissio vaatii syvemmän taloudellisen yhdentymisen 2016 painopisteet

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

 

Keskeneräiset Euroopan unionin lippu palapeli

Edustajat Eurooppalainen järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta ovat esittäneet joukon suosituksia panoksena Euroopan komission vuoden 2016 vuotuiseen työohjelmaan. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) esittää huomenna komission kollegiossa suunnitellun keskustelun edessä näkemyksensä EU: n tärkeimmät painopisteet vuonna 2016 - taloudesta eurooppalaisen hankkeen demokraattiseen uudistamiseen.

ETSK varoittaa, että vuoden 2015 on täytettävä Euroopan kansalaisten odotukset. Komitea on päättänyt tukea Euroopan komissiota sitoumuksessaan palauttaa kasvu Eurooppaan tyytyväisenä pidetyllä "Euroopan investointisuunnitelmalla". Se on korostanut presidentti Junckerin asettamien 2016 painopistealueen joukossa seuraavia keskeisiä toiminta-alueita:

1. Nopeuttaa taloudellista yhdentymistä (Euroalue) ja lähentyminen (EU-28)
Jos Kreikan kriisistä on yksi oppitunti, talous- ja rahaliiton (EMU) syventäminen on ensiarvoisen tärkeää. EU: n on syvennettävä nykyistä malliaan toimenpiteillä korkean työttömyyden torjumiseksi ja investointeja, jotka luovat kasvua ja kysyntää. Erityisesti rahoituksen saatavuutta olisi parannettava reaalitalouden stimuloimiseksi käynnistämällä Pääomamarkkinat Union. Samoin sosiaaliset investoinnit, jotka ovat EU-maiden lähentymisen veturi, olisi vähennettävä maiden budjettialijäämälaskelmasta ja sosiaaliset indikaattorit / vaikutustenarvioinnit olisi sisällytettävä eurooppalaisen ohjausjakson toimintaan. Olisi luotava oikeudenmukainen verojärjestelmä, joka sisältäisi jäsenvaltioiden välisen yhteisen yhtiöveropohjan ja tietojenvaihtomekanismit petosten ja veronkierron torjumiseksi.

2. Luo strateginen kehys energiaunionille
Energiaunionille ja 2030-energia- ja ilmastopolitiikan puitteiden toteuttamiselle olisi luotava luotettava ja avoin hallintojärjestelmä. Tämän pitäisi olla yhteydessä Euroopan energiadialogi. Tämän yhteisen energiapolitiikan pitäisi vähentää myös kotitalouksien ja yritysten energiakustannuksia. sen pitäisi varmistaa energian toimitusvarmuus ja uusiutuvaa energiaa koskevan toimintasuunnitelman kehittäminen.

Mainos

3. Parempi sääntely demokratian ja kuulemisen lisäämiseksi
ETSK tukee Euroopan komission paremman sääntelyn asialistaa edellyttäen, että se parantaa demokratiaa EU: ssa eikä sitä toteuteta sosiaalisten ja ympäristöoikeuksien kustannuksella. Osallistuvaa demokratiaa olisi vahvistettava ja kansalaisyhteiskunta osallistuttava asianmukaisesti päätöksentekoprosessiin. Siksi, Eurooppalaiset kansalaisaloitteet Sitä olisi edistettävä ja kiinnitettävä enemmän huomiota samoin kuin kansallisten talous- ja sosiaalineuvostojen sisällyttämistä komission ja kansallisten parlamenttien väliseen vuoropuheluun.

Äskettäisten tapahtumien perusteella saatujen kokemusten pohjalta ETSK kehottaa myös laatimaan uuden maahanmuuttopolitiikan, joka perustuu ihmisoikeuksiin, yhteisvastuuseen ja inhimillisyyteen ja jossa komitean asiantuntemus Euroopan muuttoliikkeiden Forum sitä voitaisiin käyttää erityisesti avustamaan yhteisen poistumis- ja etsintä- ja pelastuspolitiikan kehittämisessä ja hyväksymisessä sekä helpottamaan pääsyä Eurooppaan laillisten kanavien kautta.

"Toivon, että kun ETSK osallistuu tänään Euroopan komission vuoden 2016 työohjelmaan, komissio näkee kansalaisyhteiskunnan ETSK: n johtavan äänen kautta tärkeänä kumppanina määritettäessä vuoden 2016 painopisteitä, jotka täyttävät Euroopan kansalaisten odotukset. "sanoi ETSK: n puheenjohtaja Henri Malosse


ETSK: n osallistuminen komission työohjelmaan on suunniteltu Yhteistyöpöytäkirja Euroopan komission ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean välinen sopimus, allekirjoitettu vuonna 2012. Kohdassa 1 "Institutionaaliset ja hallinnolliset suhteet": "Komitea ilmoittaa kunkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla keskeiset poliittiset painopisteensä komission seuraava vuosi."

Mainos

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa