Liity verkostomme!

EU

Puhe Euroopan parlamentin puhemiehen Martin Schulzin Eurooppa-neuvoston kokous

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

SchulzKreikka

Hyvät naiset ja herrat,

Olemme kaikki seuranneet Kreikan ja sen kumppaneiden välisiä neuvotteluja tiiviisti tällä viikolla. Euroopan parlamentti toivoo, että kompromissi saavutetaan tänään; sellainen, joka pitää Kreikan euroalueella ja tasoittaa tietä Kreikan velan kestävyyden parantamiselle.

Mainos

Kreikan kansa on tehnyt valtavia uhrauksia. Kumppanit ovat tehneet huomattavia myönnytyksiä. Kreikan hallituksen on nyt tartuttava kumppaneiden ojennettuun käteen.

Jotkut niin kutsutut tieteelliset asiantuntijat ja neuvonantajat ovat väittäneet, että Grexitillä olisi vain vähäinen lasku. Kukaan ei tiedä onko heillä oikeassa. Mutta he eivät ole vastuussa ennusteistaan. Toisin kuin me, jotka istumme tämän pöydän ääressä ja joiden on tehtävä vastuullisia päätöksiä, voimme puolustaa kansalaisia ​​kohtaan. Siksi meitä kehotetaan punnitsemaan huolellisesti riskit ja valitsemaan polku, joka saattaa todennäköisimmin kansalaiset vastaamaan kriisistä, jota he eivät ole aiheuttaneet.

Jos ratkaisu löydetään tänään, meidän on silti tehtävä yhteistyötä Kreikan kanssa kestävän tulevaisuuden puolesta.

Mainos

muutto

Hyvät naiset ja herrat,

Muutama päivä sitten olin yhdessä Euroopan komission puheenjohtajan kanssa pienessä kylässä Luxemburgissa, Schengenissä, juhlistamaan kolmekymmentä vuotta sitten olevaa hetkeä, jolloin Ranska, Saksa, Alankomaat, Belgia ja Luxemburg kylvivät ensimmäisen kerran alueemme ilman sisärajoja.

Lapsemme ja todellakin heidän lapsensa pitävät nyt itsestäänselvyytenä, että raja-aseman läpi voi ajaa edes tajuamatta; niin tekevät sadat tuhannet työmatkalaiset, äänestäjämme, jotka ylittävät päivittäin rajan matkallaan työhön ja takaisin.

Mutta tämä perintö on enemmän kuin koskaan vaarassa niille, jotka haluavat kääntää kellot taaksepäin. Ja joka päivä korkea siirtolaispaine ulkorajoillamme asettaa kyseenalaiseksi käytössä olevan epätäydellisen EU: n kehyksen. Meidän on pidettävä kylmää mieltä ja etsittävä rakentavia ratkaisuja. Avasimme rajat, nyt tarvitsemme tähän liittyvän yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan.

Ne, jotka sanovat ihmisille, että muuttoliike on ongelma, joka voidaan ratkaista sulkemalla rajat, eivät kerro totuutta.

Vastuu tarkoittaa kaikkia jäsenvaltioita, jotka noudattavat samoja sovittuja sääntöjä ja välttävät yksipuolisia toimia. Kehotan komissiota tutkimaan nopeasti mahdollisten epäilysten varalta.

Uskon, että meillä on onni, että meillä on Euroopan komissio, jolla on rohkeutta esittää ratkaisuja, aloittaen uudelleensijoittamista ja uudelleensijoittamista koskevista hätätoimenpiteistä yhdessä uuden toimenpidepaketin kanssa, jota me Euroopan parlamentissa olemme vaatineet.

Vapaaehtoisia tai hallitustenvälisiä järjestelmiä on kokeiltu aiemmin ja ne ovat epäonnistuneet. Jotta tämä toimisi, sen on oltava pakollista ja jokaisen jäsenvaltion on otettava osansa, muuten todellinen solidaarisuus muuttuu nopeasti pelkkäksi hyväntekeväisyydeksi. Lisäksi puhumme hätätilanteesta, joten kehotan ministereitäsi toimimaan nopeasti.

Edessämme on valtava humanitaarinen kriisi, ja suuret odotukset ovat nyt teillä. Tiedän, että riittävällä tahdolla voimme saavuttaa oikean tasapainon solidaarisuuden ja vastuun välillä.

Tämä voi olla vain ensimmäinen askel kohti pysyvää EU: n järjestelmää pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastuun jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken - ja vaadin - tämä ei voi tapahtua ilman Euroopan parlamentin täysimääräistä osallistumista.

Hyvät naiset ja herrat,

Turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkojen jatkuva hätätila ei saisi estää meitä etsimästä pitkän aikavälin ratkaisuja. Tehostetaan yhteistyötämme kolmansien maiden kanssa ja kehitetään yhdessä uusi laillisen maahanmuuton malli.

Euroopan parlamentti on tyytyväinen aloitteeseen järjestää muuttoliikekonferenssi Valettassa ja on valmis osallistumaan täysimääräisesti tämän onnistumiseen.

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Hyvät naiset ja herrat,

Tänään esityslistallasi toinen tärkeä kohta on "turvallisuus ja puolustus". Kuten muuttoliikepolitiikassa, parlamentilla on houkutus sanoa, että suuri osa kymmenen vuotta sitten sanoistamme on edelleen totta, että emme todellakaan ole edistyneet paljon kohti yhteistä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.

Mutta vuoden 2003 Euroopan turvallisuusstrategian jälkeen Euroopan puolustuspolitiikan konteksti on muuttunut ainakin kahdella tärkeällä tavalla:

- Ensinnäkin Lissabonin sopimus antoi EU: lle enemmän toimivaltaa ja jäsenvaltioille enemmän välineitä tulla yhteisiin puolustusaloitteisiin, ja

- toiseksi, ympäröivästä maailmasta on tullut paljon monimutkaisempi ja konfliktin ajeltu, joidenkin mielestä vaarallisempi.

Meidän välittömässä läheisyydessä useita kriisejä tapahtuu valtavilla inhimillisillä kustannuksilla. Itärajamme ovat muuttuneet voimalla, YK: n turvallisuusneuvoston jäsen on rikkonut kansainvälisen oikeuden perusperiaatetta, ja Ukrainan konflikti on edelleen venymässä. Etelään, Libyasta Syyriaan, valtiot epäonnistuvat ja niin kutsutun islamilaisen valtion julmuus lähettää sokkiaaltoja ympäri maailmaa.

Siksi haluaisin ensin osoittaa kunnioitusta naisille ja miehille, jotka osallistuvat onnistuneisiin tehtäviin ja operaatioihin, kuten Georgiassa, Malissa, Keski-Afrikan tasavallassa tai Afrikan sarvessa. Nämä esimerkit osoittavat sitoutumisemme maailmanlaajuiseen turvallisuuteen ja että sitoutumisemme tuottaa hedelmää. Jos onnistumme vakauttamaan nämä alueet, poistamme myös syyt sille suurelle määrälle pakolaisia, jotka joutuvat jättämään kotinsa ja etsimään turvallisuutta Euroopasta. Me kaikki hyödymme operaatioihin osallistuvien maiden ponnisteluista turvallisuutemme parantamiseksi. Siksi on syytä pohtia, kuinka EU: n operaatioiden kustannukset lasketaan alijäämään.

Presidentti Juncker oli varmasti kunnianhimoinen puhuessaan Euroopan armeijan perustamisesta aiemmin tänä vuonna. Euroopan parlamentti ehdottaa kuitenkin, että Lissabonin sopimuksen mukaiset välineet saatetaan vihdoin hyödyntää täysimääräisesti. On korkea aika aloittaa uuden turvallisuus- ja puolustusstrategian kehittäminen, joka vastaa uusiin haasteisiin, kuten hybridisotiin ja kyberturvallisuuteen, ja antaa meille mahdollisuuden kohdata ne edessä.

Euroopan parlamentti katsoo, että viisi asiaa on avain uuden politiikan onnistumiseen.

Ensinnäkin uuden turvallisuusstrategiamme on tarjottava selkeä pitkän aikavälin visio siitä, miten EU varmistaa turvallisuuden sekä Euroopassa että sen ulkopuolella. Tämän nimen ansaitsevan strategian on annettava meille suuntautuminen huomenna pidemmälle, tarjottava suuntauksen tunne ja määriteltävä prioriteettimme.

Tänään annat korkea edustaja Mogherinille tehtäväksi toimittaa laaja EU: n ulko- ja turvallisuusstrategia kesäkuuhun 2016 mennessä. Haluamme, että tämä strategia heijastaa tavoitteitamme vastuullisena toimijana.

Toiseksi ulkoisen toimintamme ulottuvuuden lisäämiseksi tarvitsemme politiikan johdonmukaisuutta, käsittelemme keskenään riippuvaisia ​​kysymyksiä ja yhdistämme sen paremmin sisäisiin politiikkoihimme. Euroopan parlamentti tukee yhdistämistä ja jakamista koskevaa lähestymistapaa: yhdessä kulutetaan vähemmän rahaa paremmin. Jakamalla mitä meillä on ja käyttämällä sitä tehokkaammin. Nykyään meillä on 28 pirstoutunutta teollisuutta ja markkinaa. Mikään eurooppalainen maa ei voi enää asettaa joukkoja lukumäärältään, tarvittavilla valmiuksilla ja teknisillä varusteilla nykypäivän konflikteihin. Mutta yhdessä voimme tehdä sen. Se säästää rahaa ja tuottaa parempia tuloksia. Euroopan parlamentti odottaa korkean tason Biénkowska-ryhmän raporttia tekemään merkittäviä ehdotuksia tulevan puolustusunionin tutkimuksen tukemiseksi. Kansalaiset tukevat kunnianhimoista lähestymistapaa: kolme neljästä eurooppalaisesta kannattaa Euroopan puolustuspolitiikkaa.

Kolmanneksi, jos haluamme tehtäviemme menestyvän, meidän on tarjottava niille riittävä rahoitus ja varmistettava paremmat menot. EU: n ja kansallisten talousarvioiden leikkaaminen ja samalla virkamatkojen määrän lisääminen on varmasti hyödytöntä.

Neljänneksi meidän on luotava vahvoja liittoja ja kumppanuuksia. Ensinnäkin tekemällä järjestelmällistä yhteistyötä Naton, mutta myös Yhdistyneiden Kansakuntien ja muiden kanssa. Meidän tulisi myös tukea alueiden kumppaneidemme kriisinhallintavalmiuksia.

Nykymaailmassa "sisäinen" ja "ulkoinen" turvallisuus ovat väärä kahtiajako. Turvallisuus Euroopassa ja sen ympäristössä on jakamaton - vakauttamalla välittömää naapurustoa elämme vastuullamme globaalina toimijana, mutta myös lisäämme kansalaisten turvallisuutta Euroopassa.

Saanen käyttää tilaisuutta kertoa teille ajatuksia, jotka parlamentti pitää tärkeinä ottaa huomioon parannettaessa ja rikastamalla EU: n sisäisen turvallisuuden strategiaa tulevina vuosina komission äskettäin esittämän Euroopan turvallisuusagendan pohjalta.

Uuden strategian olennainen edellytys olisi nykyisten välineiden kriittinen arviointi sekä EU: n että kansallisella tasolla.

Toiseksi sen on oltava riittävän joustava kattamaan uusia uhkia Euroopan kansalaisten turvallisuudelle.

Kolmanneksi ennaltaehkäisevien ja tukahduttavien toimenpiteiden välillä on löydettävä oikea tasapaino. Tämä tarkoittaa suhteellisuuden, välttämättömyyden ja laillisuuden periaatteiden kunnioittamista sekä vastuuvelvollisuuden ja oikeussuojakeinojen asianmukaisia ​​takeita.

Neljänneksi nykyisiä välineitä, kuten yhteisiä tutkintaryhmiä, voitaisiin käyttää enemmän ja asiaankuuluvien tietojen jakamista myös reaaliajassa voitaisiin parantaa.

Viidenneksi tarvitsemme toimenpiteitä luottamuksen rakentamiseksi. Tähän sisältyy kansallisten ammattilaisten eurooppalainen koulutus ja eurooppalaisen lainvalvonta- ja oikeudenkulttuurin rakentaminen sekä menettelyllisten oikeuksien luominen.

Lopuksi on erittäin tärkeää olla läheisessä yhteistyössä EU: n ja kansallisen tason välillä. Meidän on seurattava säännöllisesti, miten strategiaa toteutetaan, ja Euroopan parlamentti tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kollegojemme kanssa tämän saavuttamiseksi.

Talous- ja rahaliiton syventäminen

Hyvät naiset ja herrat,

Nyt meillä on mahdollisuus tehdä Euroopan talous- ja rahaliitosta joustavampi ja suotuisampi työpaikoille ja kasvulle.

Kiireellisimmän prioriteettimme on varmasti oltava se, että euroalueen 18 miljoonaa työtöntä löytää vihdoin työpaikan uudelleen. Tämä on vertailukohde menestyksemme mittaamiseen

Nyt tarvitaan rohkeita päätöksiä euron hallinnon parantamiseksi. Kansallisten ja eurooppalaisten johtajien tehtävänä on tehdä nämä rohkeat päätökset ja selittää ihmisille, miksi tarvitsemme syvempää verotuksellista ja poliittista yhdentymistä euroalueen sisällä, jotta voimme varmistaa hyvän tulevaisuuden kaikille.

Toivon, että viiden presidentin mietintö voi käytännöllisenä tiekarttana olla askel tulevaisuuteen.

Olemme omaksuneet käytännönläheisen lähestymistavan mietinnössä: Ensimmäisessä "syventämällä tekemällä" -vaiheessa, joka pitäisi tehdä hyvin pian, haluamme kaiken, mitä voidaan tehdä nykyisten perussopimusten ja nykyisten välineiden avulla EMU: n käynnistämiseksi vankempi pohja. Pankkiliiton vahvistaminen ja pääomamarkkinaunionin perustaminen ovat erinomaisia ​​esimerkkejä tästä lähestymistavasta. Ja paljon voidaan tehdä ilman sopimuksen muutosta.

Kehotamme teitä myös omaksumaan pitkän aikavälin vision EMUn tulevaisuudesta. Turbulenssien keskellä tämä on vahva merkki siitä, että olemme ylpeitä yhteisestä valuutastamme ja sitoutuneet sen menestykseen.

Euroopan parlamentilla on useita keskeisiä huolenaiheita Euroopan talous- ja rahaliiton tulevaisuudesta.

Tärkein niistä on demokraattisen legitiimiyden lisääminen. Haluamme varmistaa, että kansan ääni kuullaan Euroopassa ja että demokraattista valvontaa ylläpidetään.

Kriisi on opettanut meille, että tarvitsemme enemmän yhteistä finanssipolitiikkaa koskevaa päätöksentekoa ja samalla varmistamaan demokraattisen vastuuvelvollisuuden ja legitiimiyden. Euroopan parlamentti oli syvästi huolissaan eurooppalaisen ohjausjakson teknokraattisesta lähestymistavasta. Mietinnössä esitetyt ehdotukset tarjoavat nyt mahdollisuuden korjata tämä ja antaa parlamenteille enemmän sananvaltaa, parantaa omistajuutta sekä lisätä vertaisarviointia ja vertaispaineita. Mietintöön sisältyvä toimielinten välinen sopimus, joka sisältyy pyynnöömme, määrittelee kaikkien toimielinten roolit lukukaudella selkeämmin ja parantaa siten demokraattista vastuuvelvollisuutta. Nämä ovat merkittäviä saavutuksia, mutta Euroopan parlamentti ja muut ovat kunnianhimoisempia. Eilen äänestämässämme mietinnössä vaaditaan sosiaalisen ulottuvuuden sisällyttämistä EMU: han, troikan asteittaista lopettamista, euroryhmän vahvistettua demokraattista vastuuvelvollisuutta Euroopan parlamenttia kohtaan ja vahvaa sitoutumista Euroopan laajuisiin toimiin veropetosten, verotuksen ja verotuksen torjumiseksi veronkierto ja aggressiivinen verosuunnittelu, koska lähentyvät veropolitiikat ovat keskeinen osa kestävää EMUa.

Euroopan parlamentin läheisempi osallistuminen varmistaa demokraattisen legitiimiyden, mutta myös Euroopan unionin sujuvamman toiminnan. Viime vuosina olemme oppineet kovan tavan, että 28 kansallisen edun lisääminen ei ole yhtä eurooppalaista hyvinvointia. Vain Euroopan yhteisön toimielimillä on todellakin sydän Euroopan yhteisen edun mukaisesti, me yhdistämme solidaarisuuden solidaarisuuteen kaikkien hyödyksi.

Digitaalinen yhtenäismarkkinastrategiaa

Hyvät naiset ja herrat,

Elämme keskellä digitaalista vallankumousta. Radikaali muutosprosessi on vapautunut, ja se vaikuttaa elämäämme kaikkiin alueisiin. Digitalisaation myötä on syntynyt uusia haasteita ja uusia etuja, mutta myös merkittäviä riskejä.

Nykyään asetamme kurssin Euroopan digitaaliselle tulevaisuudelle. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopalla on valtava, mutta vielä toteuttamaton potentiaali digitaalialalla. Toteuttakaamme tämä potentiaali luomalla innovaatioille suotuisat olosuhteet ja luomalla kehys, joka varmistaa, että nämä uudet kehitykset hyödyttävät kaikkia.

Euroopan parlamentti haluaa luoda digitaaliset sisämarkkinat, digitaalisen unionin, joka on turvallinen ja osallistava, lisää työpaikkoja, kasvua ja innovaatioita. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi meidän on vastattava viiteen suureen haasteeseen.

Ensimmäinen haaste: Todellisten digitaalisten sisämarkkinoiden luominen. Meidän on pikaisesti parannettava markkinoille pääsyä ja poistettava pirstoutuminen. Nykyään meillä on 28 erilaista kansallista markkinaa. Tämä pirstaloituminen vaikeuttaa tarpeettomasti sekä yritysten että kuluttajien elämää.

Vain seitsemän prosenttia eurooppalaisista pk-yrityksistä myy rajat ylittävää kauppaa, koska 28 erilaista sääntöä lisäävät sekä hallinnollista taakkaa että kustannuksia.

Vain 15 prosenttia kuluttajista ostaa verkkoja muista EU-maista - avoimuuden puutteen tai liian korkeiden hintojen vuoksi.

Meidän on selvästi parannettava markkinoille pääsyä. Rajat ylittävän ostamisen ja myymisen on oltava helpompaa ja halvempaa. Tämä edellyttää yksinkertaisempia ja tehokkaampia rajat ylittäviä sopimussääntöjä ja kuluttajien luottamuksen lisäämistä varmistamalla tuotteiden ja palvelujen jäljitettävyyden ja aitouden. 500 miljoonan kuluttajan ja 22 miljoonan yrityksen markkinoiden valtava potentiaali on tällä hetkellä hukkaan - hyödynnetään tätä potentiaalia!

Ota eurooppalainen kulttuuri- ja luovateollisuus - ne ovat taloudellisen kasvun ja työpaikkojen luomisen moottori EU: ssa. Meidän on edistettävä tätä luomista nykyaikaistamalla tekijänoikeusjärjestelmäämme. Samalla haluaisin tehdä yhden asian selväksi: tekijän oikeuden suojella luovia teoksiaan on edelleen sovellettava digitaaliseen aikakauteen. Odotamme innolla komission tätä asiaa koskevaa ehdotusta ja voimme kertoa teille, että parlamentti työskentelee jo intensiivisesti tämän asian parissa.

Toinen haaste: Oikean infrastruktuurin ja oikeiden olosuhteiden luominen verkkoille ja palveluille. Digitaaliset sisämarkkinat edellyttävät yleiseurooppalaisten yhteyksien, nopeiden laajakaistaisen Internet-verkkojen saatavuuden ja taajuuksien saatavuuden parantamista langattomille laajakaistapalveluille. Tämä edellyttää suuria investointeja, jotkut myös ESIR-rahastolta, ja nykyisen telekomipaketin täytäntöönpanon huolellinen tarkastelu.

Yhteyden pitäminen ja pysyminen on ratkaisevan tärkeää ihmisten elämälle ja pk-yritysten tuottavuudelle. Tällä hetkellä ihmiset kuitenkin päättävät kytkeä puhelimensa pois päältä ja katkaista yhteyden Internetiin heti ylittäessään rajan kohtuuttomien kustannusten vuoksi. Verkkovierailumaksut eivät ole hyväksyttävä este yhtenäismarkkinoilla! Euroopan parlamentti haluaa sinun lopettavansa lopullisesti verkkovierailumaksut!

Kolmas haaste: Tietojemme suojaaminen. Luottamus on perustavaa laatua kaikissa liiketoimissa. Kuluttajille ja yrityksille on taattava, että heidän henkilö- ja yritystietonsa ovat turvassa luvattomalta käytöltä. Kyse on yrityksiä koskevien sääntöjen yksinkertaistamisesta ja eurooppalaisten arvojemme ja perusoikeuksien edistämisestä. Olemme Euroopan parlamentissa odottaneet neuvotteluja kunnianhimoisesta tietosuojapaketista 23. lokakuuta 2013 lähtien - ja siksi olen iloinen siitä, että viime viikon oikeusneuvoston jälkeen kolmikantakokoukset ovat vihdoin käynnistäneet eilen yleisen asetuksen. Panin myös merkille pääministeri Bettelin parlamentin ryhmien johtajille antamat lupaavat kommentit työskentelemään intensiivisesti sisardirektiivin eteenpäin viemiseksi. Vuosi sitten pyysitte Eurooppa-neuvostossa hyväksymään vahvan EU: n yleisen tietosuojakehyksen vuoteen 2015 mennessä - nyt annamme yhdessä tämän tuloksen saavuttamiseksi tarvittavan kiireellisen poliittisen johtajuuden.

Olen vakuuttunut siitä, että pitkällä aikavälillä korkeampista tietosuojavaatimuksistamme tulee kilpailuetu Euroopalle.

Neljäs haaste: oikeudenmukaisen kilpailun varmistaminen. Innovaatiot ja liiketoiminta voivat menestyä vain tasapuolisilla toimintaedellytyksillä ja oikeudenmukaisella pelillä kaikille. Monopolit, hallitsevien toimijoiden väärinkäytökset tai epäterveet kaupalliset käytännöt ovat haitallisia kukoistavalle taloudelle. Siksi EU: n on sovellettava kilpailulainsäädäntöään täysimääräisesti reilun kilpailun varmistamiseksi.

Viides haaste: Oikeiden taitojen kehittäminen. Digitaalitaloudemme vauhdittamiseksi on erittäin tärkeää investoida digitaalisiin taitoihin - pitkälle erikoistuneisiin taitoihin, kuten data-analyysiin, mutta myös väestön digitaaliseen lukutaitoon. Meidän on vältettävä jättämästä jälkeemme juuri niitä ihmisiä, joiden pitäisi olla digitaalisen vallankumouksen edunsaajia. Komissio arvioi, että digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen voisi luoda 3.8 miljoonaa työpaikkaa.

Meidän on vastattava näihin haasteisiin ja tehtävä se nopeasti. Muu maailma ei odota, että Eurooppa vihdoin herää digitaaliseen vallankumoukseen. Yhdysvalloissa on erittäin vahva digitaaliteollisuus, joka on rakennettu valtaville kotimarkkinoille ja jossa on vain vähän esteitä, jos sellaisia ​​on. Aasian taloudet ovat yhä kilpailukykyisempiä.

Euroopan parlamentti kehottaa sinua tänään sitoutumaan digitaaliseen unioniin; joka on turvallinen, innovatiivinen ja osallistava, tasoittamaan tietä kohti innovatiivista ja vaurasta Euroopan digitaalista tulevaisuutta.

UK

Hyvät naiset ja herrat,

Viime viikolla kävin virallisella vierailulla Lontoossa ja keskustelin ennakkoluulottomasti pääministeri David Cameronin kanssa. Tässä kokouksessa korostin vuoropuhelun merkitystä Ison-Britannian pyrkimyksissä uudistaa EU: ta.

Euroopan parlamentti odottaa konkreettisia ehdotuksia, jotka pääministeri esittelee tänään Brysselissä, aloittaakseen neuvottelut keskinäisen luottamuksen pohjalta.

Aiemmin tänään aloitin yhdessä komission puheenjohtajan Junckerin, pääministeri Strajuman ja pääministeri Bettelin kanssa virallisen neuvottelut paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen johdosta. Tavoitteena on avoimempi ja demokraattisesti oikeutettu päätöksenteko Euroopassa, mikä johtaisi entistä enemmän tehokas lainsäädäntöprosessi. Toivon, että nämä tavoitteet ovat pääministeri Cameronin tavoitteidesi mukaisia.

Pallo on nyt Ison-Britannian hallituksen ja brittiläisten kentällä. Britannian hallitus vaati kansanäänestystä. Se on nyt Ison-Britannian hallituksen ja Ison-Britannian vastuulla. Sinun on päätettävä, missä tulevaisuutesi on.

Tänään esitetty viiden presidentin raportti on runsaasti todisteita siitä, että EU on samaa mieltä Ison-Britannian hallituksen tavoitteista tehdä EU: sta demokraattisempi, tehokkaampi ja avoimempi. Tänään keskustelemme myös digitaalisista sisämarkkinoista, jotka tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia lisätä Euroopan taloutta. Jos Ison-Britannian hallitus tekee konkreettisia ehdotuksia, jotka tekevät EU: sta demokraattisemman, tehokkaamman ja avoimemman ja syventävät sisämarkkinoita, voimme varmasti päästä sopimukseen. Mutta epäilemme voimakkaasti, että perussopimuksen muutos on oikea tapa seurata Britannian hallituksen huolenaiheiden ratkaisemiseksi ja toteuttamiseksi.

Ratkaisuja ei tuota yksi jäsenvaltio, joka esittää vaatimuksia ja odottaa muiden toteuttavan. Ratkaisuja voidaan löytää vain tekemällä ehdotuksia, jotka edistävät yleistä hyötyä. Kyse on sellaisten ehdotusten tekemisestä, jotka eivät sovi kansalliseen keskusteluun, mutta tuovat lisäarvoa koko Euroopalle. Ehdotukset ovat sekä Ison-Britannian kansalaisten että kaikkien EU: n kansalaisten edun mukaisia.

Aiemmin EU on osoittanut toistuvasti sekä halukkuuttaan että kykyään mukauttaa kansallisia erityispiirteitä ja kieltäytyä maista, jotka eivät halunneet osallistua yhä läheisempään unioniin, samalla kun suojellaan periaatteita, jotka tekevät EU: n menestys. Jos Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus esittää rakentavia ja huomaavaisia ​​ehdotuksia, jotka parantavat EU: ta ja kansalaisten elämää, ei ole mitään syytä, miksi huolenaiheitanne ei voida käsitellä. Tässä suhteessa voit luottaa siihen, että Euroopan parlamentti on kumppani.

Kiitos huomiota.

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa