Liity verkostomme!

EU

Parlamentin jäsenet sitoutuvat 69.6 miljoonan euron lisäykseen maahanmuuttovirastoille

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

fotolia_47271209_subscription_xlParlamentin jäsenten mukaan kolmen muuttovirtoja hallinnoivan EU: n viraston ja erilaisten muuttoliikettä käsittelevien EU: n rahastojen pitäisi saada 69.6 miljoonan euron budjettilisä. Vaatimus tuli, kun parlamentin budjettivaliokunta hyväksyi ehdotetut muutokset tämän vuoden Euroopan talousarvioon. Talousarvion lisäykset on vielä hyväksyttävä koko parlamentilla ja ministerineuvostolla.

Muutos tapahtuu viimeaikaisten tragedioiden jälkeen, joissa satoja maahanmuuttajia on hukkunut merellä yrittäessään päästä Euroopan maihin. Tämä on herättänyt Human Rights Watchin vaatimuksia Euroopan unionin johtajille sitoutua "yksiselitteisesti ja yhtenäisesti" sen varmistamiseksi, että sodasta ja vainosta pakenevat ihmiset löytävät turvapaikan Euroopasta. 28 EU-maan valtionpäämiehet kokoontuvat Brysselissä 25. ja 26. kesäkuuta keskustelemaan Euroopan komission ehdotuksista Euroopan muuttoliikeagendaksi.

"EU: n johtajien tulisi sopia konkreettisista toimista osoittaakseen maailmalle, että he puolustavat arvoja, joihin Euroopan unioni perustettiin", sanoi Judith Sunderland, Länsi-Euroopan vanhempi tutkija Human Rights Watchilta. "Idästä länteen ja etelästä pohjoiseen meidän on ennen kaikkea nähtävä solidaarisuus naisiin, miehiin ja lapsiin, jotka joutuvat vaarantamaan henkensä etsimään turvallisuutta Euroopasta."

Mainos

EU: n jäsenvaltiot ovat päässeet laajasti yhteisymmärrykseen monista Euroopan komission ehdotuksista, joissa keskitytään saapumisten rajoittamiseen EU: hun, salakuljetusverkostojen torjuntaan ja lähtömaihin palauttamisen valvomiseen. Kuitenkin kaksi ehdotusta - pakolaisten uudelleensijoittamisesta ja vastuun oikeudenmukaisemmasta jakamisesta jo EU: ssa - ovat herättäneet kiistoja joissakin Euroopan pääkaupungeissa, Human Rights Watch sanoi.

Huippukokouksen vuotaneet päätelmäviitteet viittaavat siihen, että EU: n johtajat sitoutuvat periaatteeseen, jonka mukaan kaikki jäsenvaltiot osallistuvat komission ehdottamaan ohjelmaan 20,000 2015 tunnustetun pakolaisen uudelleensijoittamiseksi seuraavien kahden vuoden aikana. HRW sanoo, että tämä pieni määrä on ristiriidassa maailmanlaajuisten tarpeiden kanssa pitkittyneiden pakolaisten hätätilanteiden aikana. Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisvirasto UNHCR arvioi, että vuonna 122 lähes miljoona pakolaista on siirrettävä uudelleen ja yksi jokaista 130,000 ihmistä maapallolla joutuu siirtymään kotiseudultaan. UNHCR on pyytänyt kansainvälistä yhteisöä uudelleensijoittamaan vähintään 4 XNUMX syyrialaista pakolaista Lähi-idässä tällä hetkellä majoitetusta lähes XNUMX miljoonasta.

Mutta toistaiseksi yksittäiset EU-maat ovat sitoutuneet ottamaan vain 45,000 9,000, ja alle 40,000 24,000 on tosiasiallisesti tuotu EU: n alueelle. EU: n johtajien odotetaan myös viivästyttävän konkreettisia päätöksiä siitä, miten ja milloin siirtää turvapaikanhakijat Italiasta ja Kreikasta, joista kaksi maata saapuu meritse. Euroopan komissio on ehdottanut siirtojärjestelmää 16,000 XNUMX syyrialaisen ja eritrealaisen - XNUMX XNUMX Italiasta ja XNUMX XNUMX Kreikasta - jakamiseksi seuraavien kahden vuoden aikana.

Mainos

Päätösluonnoksen mukaan jäsenvaltiot sopivat heinäkuun loppuun mennessä siitä, kuinka monta turvapaikanhakijaa kunkin jäsenvaltion tulisi ottaa. Muuttamisjärjestelmä on vaatimaton askel turvapaikanhakijoiden vastuun epätasa-arvoisen jakautumisen korjaamiseksi, ja on elintärkeää, että jäsenvaltiot reagoivat anteliaasti ja nopeasti, Human Rights Watch totesi. Samaan aikaan budjettivaliokunta totesi myös, että Italian, Romanian ja Bulgarian pitäisi saada 66.5 miljoonaa euroa EU: n apua auttaakseen korjaamaan vuoden 2014 vakavien tulvien aiheuttamat vahingot.

Euroopan solidaarisuusrahaston tuki auttaa näitä kolmea maata korjaamaan julkisen ja yksityisen infrastruktuurin, omakotien, yritysten, maatalouden, ympäristön ja kulttuuriperinnön aiheuttamat vahingot kevään ja kesän tulvien (Romania), kesätulvien (Bulgaria) ja syksyn tulvat (Italia). Italia, jossa aineellisten menetysten lisäksi oli 11 uhria, saa 56 miljoonaa euroa, Romania 8.49 miljoonaa euroa ja Bulgaria 1.98 miljoonaa euroa. Suorien vahinkojen kokonaiskustannukset olivat arviolta 2.241 miljardia euroa Italiassa, 339.8 miljoonaa euroa Romaniassa ja 79.3 miljoonaa euroa Bulgariassa. Euroopan solidaarisuusrahasto perustettiin marraskuussa 2002 auttamaan luonnonkatastrofien uhreja alueilla, jotka tarvitsevat taloudellista tukea. Tämä on ensimmäinen varainhankintapäätös vuonna 2015. Rahaston enimmäismäärä on 541.2 miljoonaa euroa tänä vuonna, johon voidaan lisätä 403.9 miljoonan euron ylimääräinen määrä vuonna 2014 käyttämättä.

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa