Liity verkostomme!

EU

EU käynnistää merioperaatiota vastaan ​​Välimeren ihmissalakuljetusryhmiin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

italia-meri-maahanmuutto-ship_ctl4839_47511675Euroopan unioni on käynnistänyt merivoimien operaation Välimeren salakuljettajia vastaan ​​osana jatkuvaa kansainvälistä pyrkimystä torjua Afrikasta tulevia siirtolaisia.

EU: n ulkoministerit sopivat uudesta puolustusvoimasta Luxemburgissa pidetyssä ministerikokouksessa maanantaina (22 kesäkuu).

Blokin ulkopolitiikan päällikkö Federica Mogherini sanoi, että operaation tavoitteena olisi "tunnistaa, kaapata ja tuhota aluksia", ennen kuin ihmiskauppiaat käyttävät niitä siirtolaisten tuomiseen Välimeren yli.

Mainos

Siirtyminen tapahtuu suurelta osin vastauksena satoihin maahanmuuttajiin, jotka ovat kuolleet viime viikkoina yrittäessään päästä EU: hun.

EU: n lähteen mukaan operaation ensimmäisessä vaiheessa keskitytään vaarallista ylitystä yrittävien veneiden takana olevien rikollisverkostojen seurantaan ja arviointiin.

Toinen vaihe mahdollistaa epäilyttävien alusten etsinnän ja takavarikoinnin, kun taas kolmannessa vaiheessa "alusten ja niihin liittyvien varojen hävittäminen, mieluiten ennen käyttöä" ja "ihmiskauppiaiden ja salakuljettajien kiinni ottaminen".

Mainos

Erään EU: n virkamiehen mukaan jäsenvaltiot haluavat yrittää "häiritä ihmiskaupan verkostoja, saattaa syylliset oikeuden eteen ja takavarikoida heidän omaisuutensa".

"Olemme päättäneet tuhota heidän liiketoimintamallinsa", virkamies sanoi.

Osa viimeisimmästä EU: n vastauksesta on keskittyä sellaisten maahanmuuttajien estämiseen, jotka yrittävät päästä ylitykseen.

Virkamiehen mukaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätös tarvitaan ennen YTPP: n (yhteinen turvallisuus- ja puolustusoperaatio) operaation myöhempiä vaiheita maanantaina voi alkaa.

Se ei ole "täysimittainen sotilasoperaatio", sanoi virkamies, vaan se, joka perustuu "kohdennettuihin toimiin, joilla on hyvin selkeät ja rajoitetut tavoitteet".

Kokouksen jälkeen EU: n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Mogherini sanoi: "Tämän operaation avulla kohdennamme niiden liiketoimintamallin, jotka hyötyvät maahanmuuttajien kurjuudesta. Mutta se on vain osa laajempaa strategiaa, mukaan lukien yhteistyö Afrikan, erityisesti Sahelin alueen kumppaneidemme kanssa, sekä työ Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön ja UNHCR: n kanssa.

"EU: na olemme päättäneet osallistua ihmishenkien pelastamiseen, purkaa ihmisten salakuljettajien verkostot ja puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin", lisäsi Italian virkamies.

Hänen kommenttinsa tukee Ison-Britannian ulkoministeri Philip Hammond, joka sanoi, että operaatio on "vaiheittainen operaatio, ja tietysti tarvitsemme Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmia operaation myöhempien vaiheiden aloittamiseksi, mutta alkuvaiheet alkavat välittömästi".

Sadat siirtolaiset ovat hukkuneet Välimerellä tänä vuonna, Libyan kautta Eurooppaan suuntautuvien ylikuormitettujen veneiden määrän lisääntyessä.

Eurooppaan toivovien epätoivoisten maahanmuuttajien virta Pohjois-Afrikasta on jo paljon suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Italia ja Kreikka ovat etulinjassa ja ovat kehottaneet EU-kumppaneitaan tekemään enemmän auttaakseen. Kesäkuun alussa enemmän kuin 100,000-maahanmuuttajia oli saavuttanut veneen eteläiseen Eurooppaan.

Tästä kokonaismäärästä 54,000 saapui Italiaan ja 48,000 Kreikkaan. Toinen 920 saavutti Espanjan ja 91 Maltan.

Yksi suurimmista nousevista tapahtumista tapahtui 6-7-kesäkuussa, jolloin melkein 6,000-ihmiset purettiin merestä ja vietiin Etelä-Italiaan merkittävän kansainvälisen operaation yhteydessä.

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa