Liity verkostomme!

EU

Eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta vetoavat EU: n valtionpäämiesten tukahduttamaan talous- ja rahaliiton demokratiavajeen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Henri_Malosse_EESC_0026Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) puheenjohtaja Henri Malosse (kuvassa) on kirjoittanut kaikille valtionpäämiehille ennen Eurooppa-neuvostoa 25. kesäkuuta ja kehottanut heitä puuttumaan demokraattisen legitiimiyden puutteeseen ja parantamaan institutionaalista ja poliittista kokonaisuutta -talous- ja rahaliiton (EMU) nousu. 

ETSK: n puheenjohtajan kirjeessä esitetään komitean lausunto talous- ja rahaliiton poliittisesta pilarista osana Eurooppa-neuvoston tulevaa keskustelua niin sanotusta viiden presidentin raportista paremmasta taloushallinnosta euroalueella, joka odotetaan myöhemmin tässä kuussa. Haavoittuvan ja epätäydellisen talous- ja rahaliiton ja siitä johtuvan taloudellisen epävarmuuden vuoksi komitea kehottaa neuvostoa edistämään hyvää demokraattista hallintoa ja ottamaan käyttöön tarvittavat institutionaaliset välineet, joilla luodaan vankka poliittinen kehys euroalueelle ja siten varmistetaan vakaat investoinnit ilmasto ja pitkän aikavälin taloudellinen kehitys koko EU: ssa.

Toukokuun lopussa hyväksytyssä ETSK: n lausunnossa todetaan, että EU: n taloushallintoa hallitsevat tällä hetkellä hallitustenväliset päätöksenteko- ja teknokraattiset rakenteet, mikä johtaa demokraattisen legitiimiyden, vastuuvelvollisuuden, avoimuuden ja prosessin omistamisen puutteeseen. Tämän ratkaisemiseksi ETSK on esittänyt yksinkertaisia ​​ja selkeitä suosituksia, joilla varmistetaan parlamentaarinen valvonta EMU -asioissa sekä kansallisella että EU: n tasolla. perustaa asteittain talous- ja rahaliiton toimeenpanevan johtajan, joka yhdistää neuvoston ja komission nykyiset valtuudet ja jossa on kokopäiväinen euroryhmän puheenjohtaja; ja luopumaan halventavasta yksimielisestä äänestyksestä.

Mainos

Jotkut näistä toimenpiteistä voidaan panna täytäntöön heti olemassa olevien sopimusten nojalla, kun taas toiset voitaisiin saavuttaa käyttämällä laajemmin tiiviimmän yhteistyön menettelyä, josta määrätään myös nykyisissä sopimuksissa. Pitkällä aikavälillä kuitenkin tarvitaan sopimusuudistus, komitea varoittaa.

ETSK: lla voi olla tässä prosessissa erittäin tukeva rooli-työmarkkinaosapuolia ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä olisi kuultava ja otettava mukaan keskusteluihin, koska ne ovat tärkeitä toimijoita eri talouden aloilla, joihin EMU-päätöksenteko vaikuttaa suoraan. ETSK voi aktiivisesti edistää kansalaisyhteiskunnan osallistumista ja auttaa luomaan tehokkaamman taloushallintorakenteen euroalueelle ja koko EU: lle.

ETSK: n lausunnon esittelijät Joost van Iersel (ECO -osaston puheenjohtaja, työnantajaryhmä) ja Carmelo Cedrone (työntekijöiden ryhmä) ovat jo esittäneet ETSK: n suositukset tämän alan EU: n keskeisille toimijoille ja tapaaneet erityisesti komission jäseniä Katainen, Dombrovskis ja Moscovici, euroryhmän puheenjohtaja Jeroen Dijsselbloem, EKP: n varapuheenjohtaja Vítor Constâncio, ECON -valiokunnan puheenjohtaja Roberto Gualtieri ja muut Euroopan parlamentin jäsenet sekä jäsenvaltioiden edustajat.

Mainos

Joost van Iersel sanoi ETSK: n täysistunnossa toukokuussa, että "on käynyt selväksi, että kestäviä tuloksia ei voida saavuttaa pelkästään hallitustenvälisen päätöksenteon avulla. Euroalueen poliittista yhdentymistä tarvitaan enemmän". Carmelo Cedrone varoitti, että "olemme rakentaneet talon, jonka katto puuttuu: aika on kypsä täydentämään talous- ja rahaliittoa kaivatulla poliittisella rakenteella. EU: n tulevaisuus globaalina toimijana on vaakalaudalla", ja kehotti kaikkia poliittisia päätöksiä -valmistajat ryhtyvät toimiin nopeasti.

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa