Liity verkostomme!

EU

FIFA: Parlamentti vaatii uusia ikäpuheenjohtaja

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

20150605PHT63369_originalEuroopan parlamentti pahoittelee, että kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA: n viimeaikaiset korruptiosyytteet ovat vahingoittaneet vakavasti maailmanlaajuisen jalkapallon uskottavuutta ja koskemattomuutta. Torstaina (11. kesäkuuta) äänestetyssä päätöslauselmassa parlamentin jäsenet vaativat nollatoleranssipolitiikkaa jalkapallon korruptioon korostaen, että organisaation sisällä on nyt kiireellisiä syvällisiä rakenneuudistuksia.

Parlamentti on tyytyväinen Joseph Blatterin eroamiseen FIFA: n presidentistä ja kehottaa liittoa valitsemaan väliaikaisen johtajan hänen tilalleen. FIFA: n olisi otettava käyttöön läpinäkyvä, tasapainoinen ja demokraattinen päätöksentekoprosessi, mukaan lukien uuden presidentin vaalit, lisää päätöslauselma, joka hyväksyttiin käden osoittamalla.

Vuosien 2018 ja 2022 MM-päätökset ovat pätemättömiä, jos korruptio osoitetaan

Mainos

Päätöslauselmassa korostetaan, että kaikki taloudelliseen väärinkäytökseen osallistuvat virkamiehet olisi erotettava ja kaikki korruptioon tai rikolliseen toimintaan liittyvät päätökset olisi tarkistettava.

Parlamentin jäsenet korostavat Sveitsin ja Yhdysvaltojen viranomaisten tutkimuksen tärkeyttä vuosina 1998, 2010, 2018 ja 2022 järjestettyjen maailmancup-turnausten palkinnoista Ranskalle, Etelä-Afrikalle, Venäjälle ja Qatarille. He ovat tyytyväisiä FIFA: n tarkastus- ja vaatimustenmukaisuusvaliokunnan johtajan lausuntoon, jonka mukaan maailmanmestaruuskilpailujen palkinto vuosille 2018 ja 2022 voitaisiin mitätöidä, jos ilmenee todisteita siitä, että palkinnot syntyivät vain korruptiosta.

Eettisten normien olisi oltava riippumattoman elimen valvomia

Mainos

Parlamentin jäsenet katsovat, että koska FIFA: n sisäinen korruptio on "levinnyt, järjestelmällinen ja syvään juurtunut", jalkapalloliiton olisi toteutettava laaja-alaisia ​​uudistuksia, mukaan lukien sen sääntöjen, rakenteen, säännöstön ja toimintapolitiikkojen uudelleentarkastelu. Liiton olisi parannettava avoimuuttaan ja vastuuvelvollisuuttaan, erityisesti päätöksentekoprosessissa ja ylimmän johdon palkitsemisessa. Siinä olisi myös asetettava FIFA: n toimeenpanevan komitean jäsenille toimikausirajat ja riippumaton due diligence -tarkastus, teksti korostuu.

Parlamentin jäsenet kehottavat FIFAa panemaan täytäntöön tiukat eettiset normit ja käytännesäännöt sen johdolle ja toimeenpanevalle komitealle, jota riippumaton valvontaelin valvoo.

EU: n ja sen jäsenvaltioiden olisi tehtävä täysimääräistä yhteistyötä tutkimuksissa

Parlamentin jäsenet kehottavat EU: ta ja sen jäsenvaltioita toimimaan täysimääräisesti yhteistyössä kaikkien FIFA: n sisällä käynnissä olevien ja tulevien korruptiotutkimusten kanssa. Niiden olisi tehostettava lainvalvontayhteistyötä yhteisten tutkintaryhmien ja syyttäjäviranomaisten välisen yhteistyön avulla ja toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet FIFA: n virkamiesten korruptioon EU: n alueella liittyvien mahdollisten viitteiden poistamiseksi, sanotaan tekstissä.

Bakun pelit ja Azerbaidžanin poliittiset vangit

Euroopan parlamentin jäsenet keskustelivat keskiviikkoiltana vuoden 2015 Euroopan pelien järjestämisestä Bakussa (Azerbaidžan), jolloin suurin osa Azerbaidžanin ihmisoikeuksien puolustajista on vankilassa. He pyysivät EU: n ministerineuvostoa kehottamaan olympiakomiteoita ja suuria urheiluliittoja sisällyttämään ihmisoikeuksien kunnioittamisen, joka on EU: n perusarvo, kriteereihin, jotka koskevat kansainvälisten urheilutapahtumien isännöitsijöitä. Useimmat parlamentin jäsenet korostivat, että suurilla urheilutapahtumilla on merkittäviä taloudellisia ja poliittisia vaikutuksia, ja ilmaisivat huolensa siitä, että autoritaariset järjestelmät voivat käyttää näitä tapahtumia maansa maineen parantamiseen.

 

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa