Liity verkostomme!

EU

ACTA: n jälkeen: EU tarvitsee uusia välineitä EU: n immateriaalioikeuksien suojaamiseksi

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

20150605PHT63206_originalHenkisten oikeuksien suojaaminen: EU: n on tehtävä yhteistyötä kolmansien maiden ja online-alustojen kanssa väärentämisen ja rikkomusten torjumiseksi. © BELGA_AFP

EU tarvitsee parempia välineitä EU: n immateriaalioikeuksien suojaamiseksi kolmansissa maissa, sanotaan parlamentin jäsenten tiistaina 9. kesäkuuta antamassa päätöslauselmassa. He pyytävät komissiota etsimään tarkoituksenmukaisia ​​keinoja ja menetelmiä tätä varten. Erillisessä päätöslauselmassa, josta äänestettiin myös tiistaina, ne kannattavat myös EU: n sisäisten sääntöjen arviointia ja mukauttamista immateriaalioikeuksien online-loukkausten torjumiseksi.

Maria Alessia Moscan (S&D) laatimassa päätöslauselmassa "monien teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten kaupallinen luonne" ja "järjestäytyneen rikollisuuden lisääntyvä osallistuminen" ovat vakava uhka luovuudelle ja innovoinnille, jotka ovat EU: n tärkeimpiä voimavaroja globaaleilla markkinoilla. , IT) ja hyväksyttiin tiistaina äänin 521 puolesta, 164 vastaan ​​17 tyhjää.

Mainos

He pyytävät komissiota käsittelemään tämän tosin "erittäin monimutkaisen" asian, jotta oikeudenhaltijoiden, talouden toimijoiden ja loppukäyttäjien edut voidaan tasapainottaa.

Digitaalisen aikakauden haasteet

Parlamentin jäsenet sanovat, että komission nykyisessä lähestymistavassa ei tehdä riittävää eroa fyysisen väärentämisen ja tekijänoikeuksien digitaalisten loukkausten välillä. Koska yhä useampi digitaalinen myyntialusta myy väärennettyjä tai plagioituja tuotteita, komission ja EU: n jäsenvaltioiden tulisi "olla yhteydessä verkkoalustoihin" siitä, miten nämä rikkomukset voidaan tunnistaa ja torjua parhaiten.

Mainos

Osana ratkaisua parlamentin jäsenet ehdottavat, että EU: n ja sen jäsenvaltioiden olisi lisättävä väärentämisen vastainen pöytäkirja kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen.

Pavel Svobodan (PPE, CZ) laatimassa erillisessä päätöslauselmassa, joka ei ollut lainsäädäntöpäätös, hyväksyttiin äänin 529 puolesta, 143 vastaan ​​ja 28 tyhjää. EU.

IPR-rikkomusten torjumiseksi parlamentin jäsenet kannattavat kaikkien toimijoiden osallistumista toimitusketjuun ja autetaan pieniä yrityksiä saamaan teollis- ja tekijänoikeudet täytäntöön. He korostavat myös tarvetta järjestää valistuskampanjoita teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten seurauksista koko yhteiskunnalle sekä kuluttajille ja kansalaisille erikseen.

Edulliset lääkkeet

Päätöslauselmassaan EU: n teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisesta ulkomailla parlamentin jäsenet korostavat myös tarvetta tasapainottaa teollis- ja tekijänoikeuksien suoja tarve varmistaa geneeristen lääkkeiden saatavuus kaikkialla maailmassa sekä potilaiden etujen huomioon ottamisen merkitys teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien sääntöjen soveltamisessa lääketeollisuudessa.

Rajatarkastukset väärennettyjen lääkkeiden pääsyn estämiseksi EU: n markkinoille eivät saisi estää geneeristen lääkkeiden tarkastuksia. Komission olisi myös harkittava innovatiivisia mekanismeja, kuten patenttipooleja, "tutkimuksen stimuloimiseksi ja samalla geneerisen tuotannon varmistamiseksi".

IPR-rikkomukset
Vuonna 2013 EU: n tulliviranomaiset takavarikoivat lähes 36 miljoonaa tavaraa, joiden katsottiin olevan väärennettyjä tai loukkaavia immateriaalioikeuksia, arvoltaan yli 760 miljoonaa euroa. Lääkkeiden osuus tästä oli 10%.

EU: n teollis- ja tekijänoikeuksia intensiivisen teollisuuden osuus kaikesta taloudellisesta toiminnasta on 39 prosenttia (arvo 4.7 biljoonaa euroa vuodessa) ja noin 56 miljoonaa työpaikkaa (noin 26 prosenttia kokonaismäärästä).

Lisätietoja

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa