Liity verkostomme!

EU

2 miljoonaa sign Kansalaisaloite vastaan ​​EU: n ja Yhdysvaltojen kauppasopimuksen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

ttip_isds_creditworld_development_movement_flickr_httpbit.ly1pvv2lpEurooppalainen kansalaisaloite Stop TTIP on saavuttanut uuden ennätysmäärän allekirjoituksia muutama päivä ennen kriittistä äänestystä TTIP: stä Euroopan parlamentissa. Kaksi miljoonaa allekirjoittajaa on suurin eurooppalaisen kansalaisaloitteen välineen käyttöönoton jälkeen vuonna 2. Jotta kansalaisaloitteen onnistuminen onnistuu, puolet tästä määrästä riittää. Lisäksi Stop TTIP on kerännyt vaaditun vähimmäismäärän allekirjoituksia 2012 EU: n jäsenvaltiossa, kaksinkertaisen määrän, joka tarvitaan virallisen vastauksen saamiseksi Euroopan komissiolta ja kuulemisesta Euroopan parlamentissa.

On 10 kesäkuu 2015, Euroopan parlamentti äänestää TTIP: tä koskevasta päätöslauselmasta. Stop TTIP: n kansalaiskomitean jäsen Michael Efler kommentoi:

"2 miljoonaa ihmistä vaatii lopettamaan TTIP-neuvottelut. Euroopan parlamentin jäsenten tulisi muistaa tämä äänestäessään. Päätösluonnos on heikko siinä mielessä, että siinä suhtaudutaan myönteisesti sijoittajan, valtion ja(ISDS) TTIP: ssä. Tämä antaisi yrityksille oikeuden nostaa hallituksia yksityisissä tuomioistuimissa käytännössä kaikista valtion toimista, jotka häiritsevät investointeja ja alentavat niiden odotettua voittoa, mikä heikentäisi oikeusvaltiota ja demokraattisia periaatteita.

Mainos

"Kehotamme Euroopan parlamenttia hylkäämään TTIP: n, koska se on uhka demokratialle sekä työntekijöiden oikeuksien, ympäristön ja kansanterveyden suojelustandardeille. Ainakin Euroopan parlamentin tulisi ottaa selkeä kanta ISDS: ään. Kaikki Euroopan komission ja Euroopan sosiaalidemokraattien ehdottamat ISDS-parannukset ovat riittämättömiä. Ongelmana on edelleen, että ISDS muodostaisi sijoittajille rinnakkaisen oikeusjärjestelmän, joka olisi tarpeetonta, vaarallista demokratialle ja joka voi osoittautua veronmaksajille erittäin kalliiksi. Jos päätöslauselmaan ei sisälly selkeää lausuntoa ISDS: ää vastaan, Euroopan parlamentin olisi parempi hylätä se kaikki yhdessä. "

Stop TTIP: n toteuttaa yli 470 kansalaisyhteiskunnan organisaation - kuluttajien valvontakoirien, ympäristöryhmien ja ammattiliittojen - liittouma eri puolilta Eurooppaa. Allekirjoitusten kerääminen jatkuu 6 lokakuu lisätä poliittista painostusta edelleen. Tähän mennessä suurimmat kansalaisaloitteet olivat '' Vesi on ihmisoikeus '' (2013) ja '' Yksi meistä '' (2013). Euroopan komissio oli hylännyt Stop TTIP: n viime vuoden syksyllä virallisena kansalaisaloitteenaan. Allianssi haastaa tällä hetkellä päätöstä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa ja suorittaa tällä välin kansalaisaloitteen allekirjoitusten keruuta itseorganisoidusti.

Mainos

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa