Liity verkostomme!

EU

Oceana: Kalakantojen valitettava tila on ristiriidassa poliittisten sitoumusten kanssa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EarthTalkFishPopulationsEuroopan komissio on julkaissut vuosikertomus kalastusmahdollisuuksista. Se osoittaa, että sekä Atlantin että Välimeren kantojen tila on heikentynyt. Oceana arvioi tilanteen, jonka komissio kuvailee häiritseväksi vakavan liikakalastuksen vuoksi, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään päättäväisiin toimiin varmistaakseen, että kalastusmahdollisuudet noudattavat yhteisessä kalastuspolitiikassa sovittuja periaatteita.

Komission esittämät luvut ovat huolestuttavia. Vaikka kestävällä enimmäistuotolla hyödynnettyjen kantojen määrän kasvusta Atlantilla Atlantilla on tiedetty, että liikakalastettujen kalakantojen osuus on kasvanut kahden viime vuoden aikana 39 prosentista vuonna 2013 41 prosenttiin vuonna 2014 ja 48 % vuonna 2015. Välimerellä tilanne on surkea, kun 93% kannoista on liikakalastettu - luku on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana. Liikakalastuksella on tuhoisia vaikutuksia tärkeimpiin kaupallisiin lajeihin, kuten turska tai kielikampela Atlantilla ja kummeliturska tai miekkakala Välimerellä.

"Euroopan unioni näyttää edistyvän kalakantojensa palauttamisessa, koska kestävän enimmäistuoton mukaisesti hyödynnettyjen kalastusten määrä kasvaa asteittain. Kansalaisten ei kuitenkaan pidä unohtaa, että kalastuksenhoito on alkanut synkästä kaudesta, ja terveellisen eurooppalaisen kalastuksen saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä tarvitaan vielä merkittäviä parannuksia ja vahvoja sitoumuksia. Lähes puolet Atlantin kannoista ja melkein kaikki Välimeren kalakannat tiedetään olla liikakalastettu. Jäsenvaltioiden olisi ymmärrettävä, että liikakalastuksen hävittäminen on vahvaa, välitöntä toimintaa eikä vain maltillista edistystä ”, Oceana Euroopassa sanoi toimitusjohtaja Lasse Gustavsson.

Mainos

Raportissa esitetty tilanne on ristiriidassa uudistetussa yhteisessä kalastuspolitiikassa sovittujen periaatteiden ja tavoitteiden kanssa, erityisesti sitoumuksen lopettaa liikakalastus vuoteen 2015 mennessä, mikäli mahdollista. Tämän tilanteen korjaamiseksi Euroopan komission kertomuksessa esitetään joukko periaatteita vuoden 2016 kalastusmahdollisuuksista. Periaatteet koskevat suurelta osin kestävän enimmäistuoton mukaisen kalastusasteen määrittelyä ja asteittaisen poisheittämiskiellon täytäntöönpanoa, joka vaikuttaa ensimmäistä kertaa vähentynyt pohja- ja pohjalajien ryhmä, joka on kuitenkin edelleen huonosti määritelty.

”Kalastustoiminnan hallinnassa Euroopassa on kaikki tarvittavat tekijät, mukaan lukien tieteellinen perusta ja poliittiset sitoumukset, jotta kalakantojen elvyttämisessä ja vastuullisessa hyödyntämisessä voidaan edetä. Tämän välttämättömän tavoitteen saavuttaminen vai ei, riippuu yksinomaan poliittisesta tahdosta ”, totesi Oceana Euroopassa tutkimusjohtaja Ricardo Aguilar.

Mainos

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa