Liity verkostomme!

EU

EU tukee siirtotyöläisten kriisi merivoimien

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

välimeren-siirtolaiset-gettyEU: n ministerit ovat hyväksyneet suunnitelmat merivoimien perustamisesta Libyasta operoivien ihmisten salakuljettajien torjumiseksi.Tavoitteena on käynnistää operaatio ensi kuussa, ja pääkonttori sijaitsee Roomassa italialaisen amiraalin alaisuudessa, sanoi EU: n ulkopolitiikan päällikkö Federica Mogherini.

EU kamppailee selviytyäkseen Afrikasta ja Lähi-idästä tulevien laittomien maahanmuuttajien kasvusta, jotka ylittävät Välimeren päästä Eurooppaan.

Mogherini puhui keskustelujen jälkeen EU: n ulko- ja puolustusministerien kanssa.

Mainos

Yhdistynyt kuningaskunta on johtava rooli YK: n turvallisuusneuvostossa laatiessaan päätöslauselman, joka antaisi EU: lle laillisen perustan käyttää sotilaallista voimaa ihmiskauppiaita vastaan.

Merivoimissa olisi kolme vaihetta, EU: n ulkopolitiikan päällikkö selitti:

  • Salakuljettajia koskeva tiedonkeruu;
  • salakuljettajien veneiden tarkastus ja havaitseminen;
  • näiden veneiden tuhoaminen.

"Kyse ei ole niinkään veneiden tuhoamisesta vaan itse (salakuljettajien) verkostojen liiketoimintamallien tuhoamisesta", hän selitti.

Mainos

Libyan rooli

Britannian puolustusministeri Michael Fallon sanoi, että suunnitelma oli alkuvaiheessa, mutta Yhdistynyt kuningaskunta auttaisi kehittämään sitä edelleen.

"Lähetämme osan suunnitteluhenkilöstöstä miettimään yksityiskohtia, miten se toimii", hän lisäsi.

"Veneiden tuhoaminen vaatii jonkin verran laillista valtaa ja sen on oltava peräisin Yhdistyneiltä Kansakunnilta, mutta emme ole vielä siinä vaiheessa."

Mogherini korosti, että yhteistyö virkamiesten kanssa Libyassa, maassa, joka on hajonnut väkivaltaisten miliisien keskuudessa, olisi välttämätöntä operaation onnistumisen kannalta.

"Etsimme kumppanuutta - libyalaisten on itse vastattava alueellaan maa- ja merirajoista."

EU: n olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä paitsi tunnustetun Tobrukin hallituksen kanssa - joka on edustettuna YK: ssa - myös kilpailevien virkamiesten kanssa Tripolissa ja Misratassa salakuljetusverkostojen purkamiseksi, hän kertoi tiedotustilaisuudessa Brysselissä. "[Libyan] kunnilla voi olla tärkeä rooli", hän sanoi.

Välimeren alueen operaatiota johtaa Adm Enrico Credendino, italialainen komentaja, joka johti EU: n merirosvouksen vastaista operaatiota Somalian ulkopuolella, Atalanta-operaatiota.

Vuonna 1,800 Välimerellä on kuollut yli 2015 maahanmuuttajaa. Se on 20-kertainen kasvu vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Ihmiskaupan häiritseminen on osa laajempaa EU: n suunnitelmaa muuttoliikekriisin torjumiseksi. Euroopan komissio on kehottanut EU-maita hyväksymään kansalliset kiintiöt maahanmuuttajien asumisen helpottamiseksi paineita Italiaan, Kreikkaan ja Maltalle.

EU pyrkii myös tiivistämään yhteistyötä Afrikan maahanmuuttajien kauttakulkumaiden kanssa, jotta taloudellisten siirtolaisten kotiin lähettäminen olisi helpompaa. Liian monet laittomat maahanmuuttajat, joilla ei ole turvapaikkaoikeutta, onnistuvat pysymään Euroopassa, komissio sanoo.

Kumpikaan Libyan kilpailevista hallituksista, tunnustettu tai tunnustamaton, eivät ole vielä osoittaneet halua tehdä yhteistyötä tämän suunnitelman kanssa. Molemmat ovat toistaiseksi kritisoineet sitä. Jotkut libyalaiset ovat vihastuneet ehdotukseen ja pitävät sitä tekosyynä "saappaat maahan".

Lähes vuosikymmenen ajan Libyan salakuljetusverkostoihin kuuluivat paitsi ammattijengit myös eräät paikalliset yhteisöt - ja jopa ne Libyan rannikkovartioston osat, jotka haluavat ansaita ylimääräistä rahaa. Lisää tähän sekoitukseen satoja miliisit, jotka ovat hallinneet Libyaa vuodesta 2011, ja haaste kasvaa räjähdysmäisesti.

Ei ole selvää, kuinka veneiden tuhoaminen merellä pysäyttäisi maahanmuuttajien virtauksen. Jos suunnitellaan tuhota valmiustilassa olevia veneitä ennen kuin ne lähtevät Libyan rannoilta, se vaatii huomattavan määrän älykkyyttä kentällä. EU: n jäsenvaltioilla ei ole virallista läsnäoloa Libyassa.

Onko sotilaallinen voima ratkaisu?
Miksi EU kamppailee maahanmuuttajien ja turvapaikkojen kanssa?
Siirtolaisista selviytyneiden tarinoita

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa