Liity verkostomme!

EU

Asiat opimme täysistunnossa: Migration, muovipussit, liikenneturvallisuutta, alkoholi

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

20111026_plenary_session_week_43_8722_060Euroopan parlamentin jäsenet vaativat lisätoimenpiteitä siirtolaisten menetyksen estämiseksi Välimerellä, mukaan lukien lisää rahoitusta etsintä- ja pelastusoperaatioille 27-30-huhtikuun täysistunnossa. He äänestivät myös muovipussien asteittaisesta käytöstä poistamisesta EU: ssa ja hätäpuhelulaitteiden asentamisesta uusiin automalleihin ja kehottivat laatimaan alkoholistrategian alkoholin käytön kielteisten vaikutusten torjumiseksi. Lue yhteenveto Strasbourgin täysistunnosta.

Sen jälkeen kun sadat siirtolaiset hukkuivat Välimerellä aiemmin tässä kuussa, parlamentin jäsenet ehdottivat joukkoa toimenpiteitä, joihin kuuluisi lisää rahoitusta etsintä- ja pelastusoperaatioille, uudelleensijoittamisohjelmia ja kiintiöitä siirtolaisten jakamiseksi EU: ssa.
EU-maiden on vähennettävä muovipussien käyttöä 90: iin 2019: ään per henkilö vuodessa tai asetettava kuluttajat maksamaan niistä, sanotaan parlamentin jäsenten hyväksymässä direktiivissä. Eurooppalaiset käyttävät tällä hetkellä 200-muovipusseja vuodessa. Biopolttoaineiden tuotannon tulisi siirtyä viljelykasveista vaihtoehtoisiin lähteisiin, kuten merileviin tai jätteisiin, vähentääkseen kasvihuonekaasupäästöjä, jotka johtuvat biopolttoaineiden viljelykasvien kasvavasta maankäytöstä, parlamentin jäsenten hyväksymien suunnitelmien mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen kaikkien uusien automallien ja kevyiden pakettiautojen asentamisesta eCall-hätäpuhelulaitteisiin vuoteen 2018 mennessä. Laitteiden, joiden avulla voidaan automaattisesti hälyttää hätäpalvelua onnettomuuden sattuessa, uskotaan pystyvän vähentämään liikennekuolemia 10 prosentilla.

Mainos

Parlamentin jäsenet päättivät lykätä vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2013 EU: n talousarvioon joillekin EU: n hankkeille ja elimille, mukaan lukien EU: n ministerineuvosto ja Eurooppa-neuvosto - jo viidennen vuoden ajan peräkkäin.

Euroopan parlamentin jäsenten mukaan Euroopan komission olisi esitettävä suunnitelmat alkoholijuomien lämpöarvon merkitsemisestä sekä strategia alaikäisten alkoholinkäytön vähentämiseksi ja alkoholin kuljettamisen estämiseksi viimeistään ensi vuonna.

Euroopan parlamentin jäsenten hyväksymän päätöslauselman mukaan tarvitaan uutta EU: n metsästrategiaa rajat ylittävien haasteiden, kuten metsäpalojen, ilmastomuutoksen tai invasiivisten vieraslajien, hoitamiseksi.

Mainos

Bosnia ja Hertsegovinan ja Albanian on edettävä demokraattisissa prosesseissaan, torjuttava korruptiota ja otettava käyttöön ammattimainen ja depolitisoitu julkinen hallinto, kertoivat parlamentin jäsenet raportissa.

EP: n jäsenet viettivät Rana Plazan vaatetehtaan romahtamisen toisen vuosipäivän Bangladeshissa. Työolosuhteiden parantamiseksi he ehdottivat ammattiyhdistysten vastaisen syrjinnän torjumista ja terveys- ja turvallisuusasioiden tarkastajien korruption torjuntaa.

Milano 2015 -messuilla '' Ruokailu planeetalle - energia elämää varten '' pidettävän EU: n paviljongin on lisättävä tietoisuutta kestävästä elintarviketuotannosta, ruokahävikkeistä ja aliravitsemuksesta, parlamentin jäsenet sanoivat.

Lisätietoja

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa