Liity verkostomme!

EU

Ihmisoikeudet: Yarmouk pakolaisleirillä, aktivistit Algeriassa ja Nadiya Savchenko

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Parlamentti tuomitsi IS / Daesh-terrori-iskut Syyrian Yarmoukissa sijaitseviin palestiinalaispakolaisleireihin, Algerian työvoima- ja ihmisoikeusaktivistien häirinnän sekä ukrainalaisen lentäjän ja kansanedustajan Nadiya Savchenkon laittoman vangitsemisen. (Kuvassa) Venäjällä kolmessa päätöslauselmassa, joista äänestettiin 30. huhtikuuta.
Terrorihyökkäykset Yarmoukin pakolaisleirille Syyriassa

Parlamentin jäsenet tuomitsevat IS / Daeshin ja Jabhat al-Nustran terroritekot Syyrian Yarmoukissa sijaitsevan palestiinalaispakolaisleirin sekä sen piirityksen ja pommituksen Assad-hallinnon toimesta. He ovat erittäin huolestuneita turvallisuus- ja humanitaarisen tilanteen jatkuvasta heikkenemisestä Syyriassa ja erityisesti Jarmoukin leirissä ja muissa palestiinalaisleireissä. Jarmoukin neutraali asema ja leirissä olevien siviilien, erityisesti naisten ja lasten, suojelu on varmistettava ja lääketieteelliset palvelut, koulut ja turvapaikat on turvattava, parlamentin jäsenet painottavat.

He kehottavat kaikkia konfliktin osapuolia sallimaan kansainvälisten avustusjärjestöjen esteettömän pääsyn leirille ja vaativat Euroopan parlamentin tapauskohtaista vierailua leirille yhteistyössä YK: n kanssa ja riippumatta konfliktin kaikista osapuolista. EU: n jäsenvaltioiden tulisi myös "harkita vakavasti" erityistuomioistuimen perustamista Syyriassa tehdyistä rikoksista, he lisäävät.

Mainos

Vankilaan vangitut työntekijät ja ihmisoikeusaktivistit Algeriassa

Parlamentin jäsenet pyytävät Algerian viranomaisia ​​varmistamaan ja takaamaan oikeuden sananvapauteen ja yhdistymisvapauteen sekä rauhanomaiseen kokoontumiseen maassa. He toteavat, että oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja vähimmäistakuun takaaminen kaikkien pidätettyjen puolustautumisoikeuksille on kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukainen. Sitä vastoin työoikeusaktivistien ja ihmisoikeuksien puolustajien häirintä ja pelottelu, myös oikeudellisella tasolla, ei ole YK: n ihmisoikeuksien puolustajista annetun julistuksen mukainen käytäntö.

EU: n ulkopolitiikan päällikön ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että Algerian suhteen on selkeä ja periaatteellinen politiikka, joka sisältää ihmisoikeusvuoropuhelun, sanovat Euroopan parlamentin jäsenet, jotka kehottavat Algerian viranomaisia ​​ja EU: n ulkopolitiikan päällikköä sisällyttämään vahvan ihmisoikeuksia koskeva luku EU: n ja Algerian tulevassa toimintasuunnitelmassa.

Mainos

nadiya Savchenko

Parlamentin jäsenet vaativat Ukrainan lentäjän ja kansanedustajan Nadiya Savchenkon välitöntä ja ehdoitonta vapauttamista, jonka Venäjä sieppasi laittomasti melkein vuosi sitten ja jota on sittemmin pidätetty siellä vankilassa. He pyytävät Ranskan presidenttiä ja Saksan liittokansleria painostamaan hänen vapauttamistaan ​​tulevissa yhteysryhmän kokouksissa Minskin sopimusten täytäntöönpanosta. Parlamentin jäsenet huomauttavat, että Venäjällä ei ole oikeusperustaa tai toimivaltaa ryhtyä toimiin Savchenkoa vastaan, ja korostavat, että hänen laittomasta pidätyksestään vastuussa oleville voidaan kohdella kansainvälisiä sanktioita tai oikeudenkäyntejä toiminnastaan.

Venäjän viranomaiset ovat myös suoraan vastuussa Savtšenkon turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, sanovat parlamentin jäsenet, jotka kehottavat Venäjää antamaan puolueettomille kansainvälisille lääkäreille pääsyn hänen suostumukselleen, koska hän on ollut nälkälakossa jo pitkään. Parlamentin jäsenet vaativat myös kaikkien Venäjän laittomasti pidätettyjen Ukrainan kansalaisten, mukaan lukien elokuvaohjaaja Oleg Sentsov ja Khaizer Dzhemilev, välitöntä vapauttamista.

Lisätietoja

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa