Liity verkostomme!

EU

EU: n uuden teknologian instituutin ja hankkeiden on selventää 2013 tilit sanoa parlamentin jäsenten

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Tarkastus epäilyt saivat Euroopan parlamentin lykkäämään Budapestissa sijaitsevan Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) ja kahden EU: n ja yksityisen uuden teknologiakumppanuuden EU: n varojen käytön hyväksymistä vuonna 2013 keskiviikkona 29. huhtikuuta pidetyssä äänestyksessä. Parlamentin jäsenet kieltäytyivät myös hyväksymästä Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston menoja, koska he eivät jatkuvasti toimittaneet tarvittavia lukuja. Kaikkien muiden EU: n elinten menoille myönnettiin vastuuvapaus.

Kulutusvirheet maatalous-, alue- ja työllisyyspolitiikassa

Myös Euroopan komissiota kritisoitiin lähinnä maatalouden, alue- ja työllisyyspolitiikan menovirheistä. Asianmukaisten tarkastusten puuttumisesta Euroopan parlamentin jäsenet suhtautuivat varauksellisesti näiden alojen johtamiseen ja listasivat heikosti menestyviä EU: n jäsenvaltioita.

Mainos

Komissio on lopullisesti vastuussa EU: n talousarvion käytöstä, jonka määrä vuonna 143.7 oli 2013 miljardia euroa, vaikka jäsenvaltiot tosiasiallisesti hallinnoivat, käyttävät ja valvovat 80 prosenttia näistä varoista. Euroopan tilintarkastustuomioistuin havaitsi syyn 4.7 prosentin menoista.

Tarvitaan parempia tuloksia

Parlamentin jäsenet pahoittelivat jäsenvaltioiden "käytä tai menetä" -asentetta, jossa EU: n varojen käytöstä tulee ensisijainen tavoite investoinnin kannattavuudesta riippumatta.

Mainos

EUEU: n menoilla saavutettuja tuloksia on kiireellisesti parannettava. EU: n budjettijärjestelmän taustalla oleva ongelma on, että meidän on kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, mitä tuloksia saavutamme EU: n varoilla, ˮ huomautti Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vítor Manuel da Silva Caldeira tiistaina (28. huhtikuuta) käydyssä keskustelussa.

Katso uudelleen lokakuussa

Parlamentti lykkäsi EU: n ministerineuvoston ja Eurooppa-neuvoston myöntämän vastuuvapauden myöntämistä menoille, koska jäsenvaltiot eivät toimineet yhteistyössä neuvoston kanssa.

EIT: llä on myös syksyyn asti osoitettava, että se on parantanut maksujen todentamista ja julkisia hankintoja. EU / yksityinen elektroniikkakomponenttihanke ARTEMIS ja nanoelektroniikkaprojekti ENIAC (nyt yhdistetty luomaan Euroopan johtamisen elektroniset komponentit ja järjestelmät - ECSEL) pyysivät parantamaan menotarkastuksiaan.

Seuraavat vaiheet

Parlamentti tekee lopullisen päätöksen lykätyistä päästöistä lokakuussa.

Tausta

Euroopan parlamentti on ainoa vastuuvapauden myöntävä viranomainen, joka valvoo EU: n vuotuisen talousarvion ja Euroopan kehitysrahaston varoja. Varainhoitovuoden lopussa se voi myöntää, lykätä tai kieltäytyä vastuuvapauden myöntämisestä, joka vaaditaan institutionaalisten tilien virallista sulkemista varten.

Lisätietoja

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa