Liity verkostomme!

EU

Annetaan kansalaisille mahdollisuus sanoa: komission kertomus eurooppalaisista kansalaisaloitteista

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

eci_3Viimeisten kolmen vuoden aikana arviolta kuusi miljoonaa eurooppalaista on tukenut eurooppalaisia ​​kansalaisaloitteita ja käyttänyt ääntään tuodakseen tärkeät syyt suoraan eurooppalaisten päättäjien tietoon. Euroopan komissio julkaisi tänään (31. maaliskuuta) raportin, jossa tarkastellaan uuden välineen soveltamista sen voimaantulosta 1. huhtikuuta 2012 lähtien.

Se, että kaksi kansalaisaloitetta on käynyt läpi koko prosessin, osoittaa, että kansalaisaloitteen perustamisesta annettu asetus on pantu täytäntöön täysimääräisesti. Raportissa kuitenkin tunnustetaan, että prosessia on vielä parantamisen varaa, ja yksilöidään useita mahdollisia aiheita jatkokeskustelulle sidosryhmien ja instituutioiden kanssa.

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans sanoi: "ECI on yksi rakennuspalikoita luottamuksen vahvistamiseksi EU: n toimielimiin ja kansalaisten aktiivisen osallistumisen edistämiseksi EU: n päätöksenteossa. Meidän on etsittävä innovatiivisia tapoja kannustaa Tämä on tärkeä väline, ja meidän on varmistettava, että se hyödyntää kaikki mahdollisuutensa. "

Mainos

Lissabonin sopimuksen sääntöjen mukaan, jos kansalaisaloite kerää yli miljoona kannatuslausumaa (allekirjoitusta), alueella, jolla Euroopan komissiolla on toimivalta ehdottaa lakia, komission on virallisesti keskusteltava asiasta ja julkaistava vastauksen komission tiedonannon muodossa.

Raportti osoittaa, että kolmen viime vuoden aikana on saatu 51 pyyntöä aloitteen käynnistämiseksi. Näistä 51 pyynnöstä 31 oli komission toimivaltaan kuuluvia aloja, ja ne on rekisteröity. 3 on toistaiseksi saavuttanut miljoonan allekirjoituksen kynnyksen; 12 saavuttaa keräysjaksonsa loppuun saavuttamatta kynnystä; Kolme kerää edelleen tuenilmauksia; ja 3 järjestäjät vetäytyivät.

Tuenilmaukset on saatu kaikkien 28 EU-maan kansalaisilta. On kuitenkin tilanteita, joissa jotkut kansalaiset eivät ole pystyneet tukemaan aloitteita jäsenvaltioiden erilaisten vaatimusten vuoksi. Komissio on mukana rakentavissa keskusteluissa asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa näiden kysymysten ratkaisemiseksi ja on tänään hyväksynyt toimenpiteitä päätöslauselman helpottamiseksi.

Mainos

Allekirjoitusten online-keräysjärjestelmien luominen on myös osoittautunut vaikeaksi järjestäjille, ja se on joissakin tapauksissa vaikuttanut tuenilmausten keräämiseen käytettävissä olevaan aikaan. Komissio on tarjonnut järjestäjille tilapäisiä isännöintiratkaisuja ja tilannut äskettäin tutkimuksen ECI: n tieto- ja viestintätekniikan vaikutuksista kestävän ratkaisun löytämiseksi.

Tausta

Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella. Säännöt ja menettelyt vahvistetaan asetuksessa, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyi 16. helmikuuta 2011. Asetusta alettiin soveltaa 1. huhtikuuta 2012. Asetuksen mukaan komission on esitettävä viimeistään 1. huhtikuuta 2015 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. kertomus sen soveltamisesta.

Lisätietoja

ECI-raportti
ECI-asetus - konsolidoitu toisinto
ECI sivusto
Komission tiedonanto Right2Water ECI: stä
Komission tiedonanto yhdestä meistä kansalaisaloitteista

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa