Liity verkostomme!

Lastensuojelu

Lapsikaappaustapauksessa: taistelu saada lapsi viedä ulkomaille takaisin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

AvioeroKun toinen vanhemmista vie lapsensa laittomasti ulkomaille, toiselle jää vaikea oikeudellinen taistelu. Siepattujen lasten nopean palauttamisen varmistamiseksi yli 90 valtiota, mukaan lukien kaikki EU-maat, allekirjoittivat vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen, joka tarjoaa yhteisen oikeudellisen kehyksen. Parlamentin jäsenet keskustelevat tänään mahdollisuudesta liittyä valmistelukuntaan vielä kahdeksan maata, ja niiden on määrä äänestää siitä tänään (11. helmikuuta). Seuraa sitä suorana Euroopan parlamentin verkkosivustolla.

Parlamentin jäsenten odotetaan ehdottavan EU: n jäsenvaltioita tunnustavan virallisesti Gabonin, Andorran, Seychellien, Venäjän, Albanian, Singaporen, Marokon ja Armenian liittymisen Haagin lapsikaappaussopimukseen.
Vihreiden / EFA-ryhmän suomalainen jäsen Heidi Hautala vastasi suosituksen kirjoittamisesta parlamentin jäsenille. "Valmistelukunta antaa meille tehokkaat keinot ratkaista tällaiset maiden väliset riidat sovinnollisella tavalla", hän sanoi ja lisäsi, että vielä voitaisiin tehdä enemmän. "Perhelainsäädäntöä ei ole yhdenmukaistettu EU: ssa, mutta ehkä joudutaan ryhtymään joihinkin toimiin. Avainkäsitteiden, kuten vakituisen asuinpaikan tai huoltajuuden, yhdenmukaistaminen tai ainakin selventäminen voisi auttaa jäsenvaltioita ratkaisemaan nämä lapsikaappaustapaukset tehokkaammin. "Määritelmä
Vanhempien lapsikaappauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsi viedään laittomasti tavanomaisesta asuinpaikastaan ​​ilman toisen vanhemman suostumusta, mikä rikkoo toisen huoltajuutta tai tapaamisoikeuksia.

Euroopan parlamentin sovittelija
Parlamentti perusti vuonna 1987 Euroopan parlamentin sovittelijan toimiston vanhempien kansainväliseen lapsikaappaukseen. Nykyinen sovittelija on Mairead McGuinness, irlantilainen EPP-ryhmän jäsen. Hän sanoi, että tehtävänä oli valvoa tarkkaavaisesti lapsikaappausten kehittyvää tilannetta ja varmistaa, että lapsen oikeudet kunnioitetaan, kun vanhemmat tulevat sovittelemaan lapsiaan koskevia sovintoratkaisuja.

Mainos

"Lapsen etu menetetään usein, kun vanhemmat eivät enää puhu termejä tai ovat eri mieltä siitä, missä lasta tulisi kasvattaa. Näissä tapauksissa tarvitsemme selkeät ohjeet ja oikeusvarmuuden", McGuinness sanoi.

Lisää: tiedot

Mainos

Lastensuojelu

Komissio ehdottaa toimia lapsen oikeuksien puolustamiseksi ja apua tarvitsevien lasten tukemiseksi

Julkaistu

on

Aiheeseen liittyvät tiedotusvälineet

Komissio on hyväksynyt ensimmäisen kattavan EU: n lasten oikeuksien strategia, sekä a ehdotus neuvoston suositukseksi eurooppalaisen lapsitakuun perustamisesta, edistämään köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien lasten yhtäläisiä mahdollisuuksia. Molempia aloitteita valmistellessaan komissio keräsi yhdessä johtavien maailmanlaajuisten lasten oikeuksien järjestöjen kanssa yli 10,000 XNUMX lapsen näkemykset.

EU: n strategia: kuusi aihealuetta ja ehdotettu toiminta

Mainos
  1. Lapset muutoksen tekijöinä demokraattisessa elämässä: Komissio ehdottaa erilaisia ​​toimia - lapsiystävällisten lakitekstien laatimisesta lasten kuulemiseen Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin sekä ilmastosopimuksen ja vihreän sopimuksen toteuttamisen yhteydessä. Jäsenvaltioiden olisi myös mahdollistettava lasten osallistuminen kansalais- ja demokraattiseen elämään.
  2. Lasten oikeus hyödyntää koko potentiaalinsa sosiaalisesta taustastaan ​​riippumatta: Komissio pyrkii perustamaan eurooppalaisen lapsitakuun lasten köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi. Komissio käsittelee myös esimerkiksi lasten mielenterveyttä ja auttaa tukemaan terveellistä ja kestävää ruokaa EU: n kouluissa. Komissio pyrkii parantamaan EU: n laajuisia varhaiskasvatus- ja hoitostandardeja ja rakentamaan osallistavaa, laadukasta koulutusta.
  3. Lasten oikeus olla vapaa väkivallasta: Komissio ehdottaa lainsäädäntöä sukupuoleen perustuvan ja perheväkivallan torjumiseksi ja esittää suosituksia naisiin ja tyttöihin kohdistuvien haitallisten käytäntöjen estämiseksi. Jäsenvaltioita kehotetaan rakentamaan integroituja lastensuojelujärjestelmiä ja parantamaan niiden toimintaa sekä vahvistamaan vastausta väkivaltaan kouluissa, ja antamaan kansallista lainsäädäntöä ruumiillisen rangaistuksen lopettamiseksi kaikissa tilanteissa.
  4. Lasten oikeus lapsiystävälliseen oikeudenmukaisuuteen, uhreina, todistajina, epäiltyinä, syytettyinä rikoksista tai osapuolina oikeudenkäynneissä. Komissio osallistuu esimerkiksi erikoistuneeseen oikeusalan koulutukseen ja työskentelee yhdessä Euroopan neuvoston kanssa lapsiystävällistä oikeutta koskevien vuoden 2010 suuntaviivojen täytäntöönpanemiseksi. Jäsenvaltioita kehotetaan tukemaan esimerkiksi koulutusta ja kehittämään vankkoja vaihtoehtoja oikeudellisille toimille, kuten vaihtoehtoja pidätykseen tai sovitteluun siviiliasioissa.
  5. Lasten oikeus liikkua turvallisesti digitaalisessa ympäristössä ja hyödyntää sen mahdollisuuksia: Komissio päivittää Eurooppalainen strategia paremmaksi Internetiksi lapsille ja ehdotettu Digitaalipalvelulaki Tavoitteena on tarjota turvallinen verkkokokemus. Komissio kehottaa jäsenvaltioita panemaan tehokkaasti täytäntöön lasten suojelua koskevat säännöt, jotka sisältyvät tarkistettuun audiovisuaalisten mediapalvelujen direktiiviin, ja tukemaan lasten digitaalisten perustaitojen kehittämistä. Komissio kehottaa myös ICT-yrityksiä puuttumaan haitalliseen käyttäytymiseen verkossa ja poistamaan laitonta sisältöä.
  6. Lasten oikeudet ympäri maailmaa: Lasten oikeudet ovat yleismaailmallisia, ja EU vahvistaa sitoutumistaan ​​näiden oikeuksien suojelemiseen, edistämiseen ja toteuttamiseen maailmanlaajuisesti ja monenvälisellä alalla. Tämä saavutetaan esimerkiksi osoittamalla 10 prosenttia humanitaarisen avun varoista koulutukseen hätätilanteissa ja pitkittyneissä kriiseissä. Komissio valmistelee vuoteen 2022 mennessä nuorisoalan toimintasuunnitelman nuorten ja lasten osallistumisen edistämiseksi maailmanlaajuisesti ja EU: n edustustojen lastensuojeluvalmiuksien vahvistamiseksi. Komissio ylläpitää myös nollatoleranssia lapsityövoiman suhteen.

Uusi eurooppalainen lapsitakuu

Vuonna 2019 EU: ssa lähes 18 miljoonaa lasta (22.2% lapsiväestöstä) asui köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevissa kotitalouksissa. Tämä johtaa sukupolvien väliseen epäedulliseen kiertoon, jolla on syvällisiä ja pitkäaikaisia ​​vaikutuksia lapsiin. Eurooppalaisen lapsitakuun tavoitteena on katkaista tämä kierto ja edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia takaamalla avun tarpeessa oleville lapsille (köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa oleville alle 18-vuotiaille) pääsy keskeisiin palveluihin.

Eurooppalaisen lapsitakuun nojalla suositellaan jäsenvaltioille vapaa ja tehokas pääsy tarvitseville lapsille:

Mainos
  • Varhaiskasvatus ja hoito - esimerkiksi vältetään erillisiä luokkia;
  • koulutus ja koulupohjainen toiminta - esimerkiksi riittävät välineet etäopiskeluun ja kouluretkille
  • vähintään yksi terveellinen ateria joka koulupäivä, Ja;
  • terveydenhuolto - esimerkiksi lääketieteellisten tutkimusten ja terveystarkastusohjelmien saatavuuden helpottaminen.

Näiden palvelujen tulisi olla maksuttomia ja helppotajuisten lasten saatavilla.

Komissio suosittelee myös, että jäsenvaltiot antavat apua tarvitseville lapsille tehokas pääsy että terve ravitsemus että riittävä asunto: Esimerkiksi lasten tulisi saada terveellisiä aterioita myös koulupäivien ulkopuolella, ja kodittomilla lapsilla ja heidän perheillään tulisi olla riittävä majoitus.

Demokratian ja demografian varapuheenjohtaja Dubravka Šuica sanoi: "Tämä uusi EU: n kattava lasten oikeuksien strategia on virstanpylväs työssämme lasten hyväksi ja heidän kanssaan. Kiitämme jokaista lasta panoksesta tähän tärkeään aloitteeseen. Se lähettää toivon viestin ja on kehotus toimia kaikkialla EU: ssa ja muualla. Tällä strategialla uudistamme sitoutumisemme rakentaa terveellisempiä, joustavampia ja tasa-arvoisia yhteiskuntia kaikille, joissa jokainen lapsi on mukana, suojeltu ja valtuutettu. Tämän päivän ja huomisen politiikka tehdään sekä lapsillemme että heidän kanssaan. Näin vahvistamme demokratioita. "

Tunnistaessaan tarvitsevat lapset ja suunnitellessaan kansallisia toimenpiteitään jäsenvaltioiden tulisi ottaa huomioon epäedullisessa asemassa olevien lasten, kuten kodittomuuden, vammaisuuden, epävarmoissa perhetilanteissa, maahanmuuttajataustan, vähemmistön rotuun tai etniseen taustaan ​​kuuluvien lasten erityistarpeet tai vaihtoehtoisessa hoidossa olevat.

EU: n rahoitusta näiden toimien tukemiseen on saatavissa Euroopan sosiaalirahastosta (EFS +), jolla rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät sosiaalista osallisuutta, torjuvat köyhyyttä ja investoivat ihmisiin, sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, InvestEU: ta sekä elvytys- ja sopeutumisvälinettä.

Oikeusasioista vastaava komissaari Didier Reynders sanoi: "Jokaisella EU: n lapsella on oikeus samaan suojeluun ja pääsy keskeisiin palveluihin heidän taustastaan ​​riippumatta. Silti joka kolmas lapsi EU: ssa on kokenut jonkinlaista erilaista kohtelua. Liian monet lapset tarvitsevat lisäapua digitaalisen tekniikan tai sosioekonomisen tuen epätasa-arvoisesta saatavuudesta aina kotona tapahtuvan väärinkäytön suojan puutteeseen. Uusi strategia, jonka tänään esitämme, on suunnitelma tämän toteuttamiseksi. "

Seuraavat vaiheet

EU: n strategian täytäntöönpanoa seurataan EU: n ja kansallisella tasolla, ja komissio raportoi edistymisestä vuosittain EU: n lasten oikeuksien foorumi. Strategia arvioidaan vuoden 2024 lopussa lasten osallistumisella.

Komissio kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään pikaisesti ehdotuksen neuvoston suositukseksi eurooppalaisen lapsitakuun perustamisesta. Hallituksia kannustetaan kuuden kuukauden kuluessa sen hyväksymisestä toimittamaan komissiolle kansalliset toimintasuunnitelmat sen toteuttamiseksi. Komissio seuraa edistymistä eurooppalaisen ohjausjakson kautta ja antaa tarvittaessa maakohtaisia ​​suosituksia.

Työ- ja sosiaalioikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmit sanoi: "Jo ennen pandemiaa 22 prosenttia EU: n lapsista oli köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa. Tämän pitäisi olla käsittämätöntä Euroopassa. Kuluneen vuoden aikana nämä olemassa olevat eriarvoisuudet ovat kasvaneet entisestään. Meidän on katkaistava tämä vaarallinen kierto ja varmistettava, että apua tarvitsevilla lapsilla on mahdollisuus terveelliseen ateriaan, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja riittävään asumiseen heidän taustastaan ​​riippumatta. Komissio on valmis tukemaan jäsenvaltioita kaikin mahdollisin tavoin saadakseen todellisen muutoksen lasten elämään. "

Tausta

Kuten yli 10,000 19 lasta korosti panoksessaan tämän päivän paketin valmisteluun, lapset EU: ssa ja sen ulkopuolella kärsivät edelleen sosiaalis-taloudellisesta syrjäytymisestä ja syrjinnästä alkuperän, aseman, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen - tai lapsensa - vuoksi. vanhemmat. Lasten ääniä ei aina kuule eikä heidän näkemyksiään oteta aina huomioon heitä koskevissa asioissa. COVID-XNUMX-pandemia on pahentanut näitä haasteita. Komissio vastaa kattavalla strategialla seuraavien neljän vuoden ajan, ja sen tavoitteena on rakentaa kaikki EU: n toimet lasten oikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi selkeillä parannustoimilla. Sen pitäisi myös tukea jäsenvaltioita hyödyntämään EU: n varoja parhaalla mahdollisella tavalla.

Presidentti von der Leyen ilmoitti eurooppalaisesta lapsitakuudesta poliittisissa suuntaviivoissaan vuosille 2019--2024. Eurooppalainen lapsitakuu täydentää lapsen oikeuksien strategian toista pilaria. Se on myös keskeinen tuote Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelma, joka hyväksyttiin 4. maaliskuuta 2021, ja vastaa suoraan pilarin periaatteeseen 11: Lastenhoito ja lasten tuki. Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan EU: lle tavoitetta vähentää köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää vähintään 15 miljoonalla vuoteen 2030 mennessä, mukaan lukien vähintään 5 miljoonaa lasta.

Lisätietoja

Verkkosivun & Tietosivut: EU: n lasten oikeuksien strategia & Eurooppalainen lapsitakuu

Kysymyksiä ja vastauksia

Lehdistötiedote - 'Lapset puhuvat haluamistaan ​​oikeuksista ja tulevaisuudesta'

Eurooppamme. Oikeutemme. Tulevaisuutemme. Raportti koko / Yhteenvetoraportti tätä

Viimeisimmät tiedot sosiaalisten oikeuksien eurooppalaisen pilarin toimintasuunnitelmasta

Lasten oikeuksia koskeva EU: n strategia: Lapsiystävällinen versio

Continue Reading

Lastensuojelu

'Lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen on mahdollista lisäämällä hallituksen vastuuta', sanoo World Vision

Julkaistu

on

lasten-in-konfliktiLapset ovat maksaneet hinnan, kun hallitusten kunnianhimoiset sitoumukset lopettaa väkivalta heikkenevät epäselvillä vastuullisuudella ja riittämättömillä resursseilla, selittää avustusviraston World Vision uusi raportti. Mietinnössä esitetään, miten lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen tavoite on mahdollista, jos hallitukset ovat vastuussa erityisistä palveluista ja täytäntöönpanokelpoisista politiikoista, joilla suojellaan lapsia ja nuoria.  

Joulukuussa 1issa Euroopan parlamentin jäsenen Nathalie Griesbeckin järjestämässä tapahtumassa Euroopan parlamentissa Vastuullisuus ja lapsiin kohdistuvan väkivallan nollataminen selittää, että tavanomainen liiketoimintamalli uusien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ei riitä.

”Kestävän kehityksen tavoitteiden lupausten varmistaminen lasten elämässä edellyttää luovuutta, pysyvyyttä ja vastuullisuutta”, sanoo World Visionin vanhempi poliittinen neuvonantaja Tamara Tutnjevic. ”Vastuullisuus on ratkaisevan tärkeää. Ilman sitä lupauksemme suojella maailman heikoimmassa asemassa olevia lapsia ovat vaarassa. "

World Vision -raportissa sanotaan haasteisiin, jotka koskevat riittämättömiä tieto- ja tiedonkeruumekanismeja lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, huono palveluvarmuus, joka riippuu monenlaisista palveluntarjoajista, joilla on epämääräinen vastuu, ja joka leviää usein erilaisiin tiloihin, laitoksiin ja ministeriöihin.

Näiden haasteiden voittaminen on ratkaisevan tärkeää sen varmistamiseksi, että uudet globaalit tavoitteet täyttävät sitoumuksensa, sanoo World Vision. Tukivirasto sanoo, että yksi lähestymistapa on ottaa käyttöön sosiaalisen vastuun järjestelmiä, jotka luovat reaaliaikaisia ​​palautesilmukoita kansalaisten ja niiden hallitusten välille. Sosiaalisen vastuun järjestelmissä on mukana paikallisia palveluntarjoajia, paikallishallintoa, yhteisön jäseniä, perinteisiä ja uskonnollisia johtajia.

Vastuullisuus ja lapsiin kohdistuvan väkivallan poistaminen
sisältää viisi keskeistä suositusta:  

1) Hallitukset olisi saatettava vastuuseen varmistaakseen erityiset palvelut ja täytäntöönpanokelpoiset käytännöt, jotka suojelevat lapsia.

2) Terveydenhuolto, koulutus ja muu asiaankuuluva julkinen sektori olisi saatettava vastuuseen roolistaan ​​väkivallan ehkäisemisessä ja torjunnassa yhteisön tasolla.

3) Hallitukset ovat vastuussa perheen ja lapsen tukipalvelujen saatavuudesta ja suorituskyvystä erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

4) Tilanteissa, joissa lapsiin kohdistuvan väkivallan poistamiseen liittyvät muodolliset vastuuvelvollisuuden mekanismit ovat heikkoja tai alikehittyneitä, innovatiiviset kumppanuudet, joihin osallistuvat hallitus, kansalaisyhteiskunta ja yksityinen sektori, voivat olla vaihtoehto lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

5) Hallitusten on otettava käyttöön tai vahvistettava kansallisia koordinointimekanismeja sen varmistamiseksi, että kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät osallistuvat kansallisten strategioiden kehittämiseen lapsiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi. Riittävä joustavuus on sallittava eri paikallisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi

”Sopeuttamalla sosiaalisen vastuun strategioita lasten suojelun ainutlaatuisten, kontekstuaalisten näkökohtien huomioon ottamiseksi hallitukset, kansalaisyhteiskunta ja yleisö voivat työskennellä yhdessä varmistaakseen, että kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat haavoittuville lapsille, joiden pitäisi olla uuden maailmanlaajuisen asialistan keskiössä. ”Lisäsi Tutnjevic.

Continue Reading

Lastensuojelu

Paranna lasten pääsyä koulutukseen hätätilanteissa

Julkaistu

on

20150304PHT30103_originalEuroopan parlamentin jäsenten mukaan lasten pakolaisten integroiminen isäntämaiden kansallisiin koulutusjärjestelmiin voi auttaa murtamaan väkivallan ja ääriliikkeiden kierteen © Hristo Rusev / www.hristorusevphotography.blogspot.com

Parlamentti kehottaa jäsenvaltioita tukemaan torstaina annetussa päätöslauselmassa komission tavoitetta kasvattaa hätätilanteissa olevien lasten koulutukseen tarkoitettujen EU: n humanitaaristen varojen osuus 4 prosenttiin ja kehottaa kaikkia isäntämaita auttamaan lapspakolaisia ​​integroimaan kansallisiin koulutusjärjestelmiinsä. (26. marraskuuta). Se huomauttaa, että koulutus vähentää riskiä siitä, että nuoret joutuvat ääriliikkeisiin.

Parlamentti on tyytyväinen komission ilmoitukseen uudesta tavoitteestaan ​​osoittaa 4 prosenttia EU: n humanitaarisen avun määrärahoista hätätilanteissa olevien lasten koulutukseen vuoteen 2019 mennessä ja kehottaa jäsenvaltioita tukemaan sitä päätöslauselmassa, joka hyväksyttiin kättä osoittamalla.

Pakolaislasten integrointi kansallisiin koulutusjärjestelmiinParlamentin jäsenet vaativat pakolaisia ​​vastaanottavia maita "varmistamaan, että pakolaislapsille annetaan täysi pääsy koulutukseen, ja edistämään heidän integrointiaan ja osallistumistaan ​​kansallisiin koulutusjärjestelmiin". He kehottavat myös kansainvälisiä avunantajia asettamaan etusijalle koulutus pakolaiskriiseihin reagoimisessa ohjelmien avulla, joilla pyritään saamaan maahanmuuttajalapset mukaan ja tukemaan niitä psykologisesti, sekä edistämään isäntämaan kielen oppimista integraation korkeamman tason varmistamiseksi.

Murtaudut väkivallan ja ääriliikkeiden kierteeseenParlamentin jäsenet korostavat sitä tosiasiaa, että 12 - 20-vuotiailla nuorilla on hyvin rajalliset mahdollisuudet pakolaisyhteisöissä, samalla kun he ovat ensisijaisena tavoitteena asevelvollisuudelle ja muulle osallistumiselle aseellisiin konflikteihin.

He kehottavat EU: ta työskentelemään kumppanimaiden ja muiden avunantajien kanssa parantaakseen nuorten koulutusmahdollisuuksia hätätilanteissa, kun otetaan huomioon heidän tärkeä rooli konfliktinjälkeisen vakauden varmistamisessa ja samalla "nuoren" riskin vähentämisessä. , työtön väestö, joka aiheuttaa sosiaalista mullistusta tai liukastuu takaisin väkivallan noidankehään ".YK: n arvion mukaan miljardi lasta asuu konfliktialueilla, joista 250 miljoonaa on alle viiden vuoden ikäisiä ja heiltä evätään heidän perusoikeus koulutukseen. Arviolta 65 miljoonasta lapsesta, joka on 3– 15-vuotiaita, kärsivät eniten hätätilanteet ja pitkittyneet kriisit, ja heidän koulutustarpeensa on vaarassa häiriintyä. Noin 37 miljoonaa ala-asteen ja toisen asteen lasta on koulunkäynnin ulkopuolella kriisistä kärsivissä maissa.

Lisätietoja

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa