Liity verkostomme!

EU

Oikeusasiamies: Kuinka tehdä komission asiantuntijaryhmistä tasapainoisempia ja avoimempia

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Emily O REILLY

Euroopan oikeusasiamies Emily O'Reilly (Kuvassa), on tehnyt ehdotuksia Euroopan komissiolle, kuinka asiantuntijaryhmiä voitaisiin tasapainottaa ja läpinäkyvämpiä. Komissio valvoo satoja tällaisia ​​neuvoa-antavia ryhmiä, joilla on ratkaiseva rooli EU: n lainsäädännön ja politiikan kehittämisessä. Oikeusasiamies kehottaa komissiota luomaan oikeudellisesti sitovan kehyksen kaikille asiantuntijaryhmille, mukaan lukien määritelmä siitä, miltä tasapainoisen edustuksen eri ryhmissä tulisi näyttää. Hän suosittelee myös toimenpiteitä mahdollisten eturistiriitatilanteiden vähentämiseksi ja enemmän tietoa ryhmien työstä. Komission olisi vastattava ehdotuksiinsa 30. huhtikuuta 2015 mennessä.

O'Reilly selitti: "Viime vuosina komissio on tehnyt paljon läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja tasapainoisemman edunvalvonnan edistämiseksi asiantuntijaryhmissään. Parantamisen varaa on kuitenkin, jos haluamme olla varmoja siitä, että yleisö voi luottaa ja Tarkkailen näiden tärkeiden ryhmien työtä. Haluan ehdotuksillani auttaa komissiota vastaamaan tähän monimutkaiseen ja haastavaan tehtävään. "

Huolenaihe yritysten koettujen etujen hallitsemisesta

Mainos

Toukokuussa 2014 oikeusasiamies aloitti oma-aloitteisen tutkimuksen komission asiantuntijaryhmistä julkisella kuulemisella. Tärkeimmät vastauksissa esitetyt ongelmat koskivat asiantuntijaryhmiin osallistuvien organisaatioiden epäyhtenäistä luokittelua, havaittua epätasapainoa yritysten etujen hyväksi tietyissä ryhmissä ja henkilökohtaisiin tehtäviin osallistuvien asiantuntijoiden mahdollisia eturistiriitoja. Ottaen nämä lausunnot ja omat analyysinsa huomioon oikeusasiamies pyytää komissiota julkaisemaan hakemuspyynnön kaikille asiantuntijaryhmille ja jatkamaan samalla ennakoivaa asiantuntijoiden etsintää ja luomaan yhden verkkoportaalin näille puheluille. Lisäksi asiantuntijaryhmien jäsenten luokittelun tulisi olla sama kuin avoimuusrekisterissä.

Avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvat organisaatiot ja henkilöt saavat osallistua asiantuntijaryhmiin vain, jos he ovat rekisteröityneet. Henkilökohtaisesti nimettyjen asiantuntijoiden osalta oikeusasiamies ehdottaa, että komissio tarkastelee eturistiriitapolitiikkaansa arvioimalla heidän taustaansa tarkemmin ja julkaisemalla yksityiskohtaiset ansioluettelot. Lisäksi asiantuntijaryhmän kokousten pöytäkirjojen tulisi olla mahdollisimman yksityiskohtaisia. Oikeusasiamies neuvoo komissiota käyttämään maatalouden pääosaston kansalaiskeskusteluryhmien oikeudellisesti sitovaa kehystä vertailukohtana kaikille asiantuntijaryhmille. Erillisessä tutkimuksessa hän tutkii parhaillaan, toteuttaakö maatalouden pääosasto asianmukaisesti tässä puitteissa asetetut velvoitteet. Oikeusasiamiehen kirje komissiolle on saatavilla tätä.

Lisätietoja Klikkaa tästä.

Mainos

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa